Ірина Василівна Черевко – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки.

2006 рік – з відзнакою закінчила економічний факультет Львівського державного аграрного університету за спеціальністю «Менеджмент організацій» із присвоєнням кваліфікації магістра з менеджменту організацій.

У 2006 р. вступила до аспірантури ЛНАУ.

2008 рік – захистила кандидатську дисертацію на тему «Функціонування сільськогосподарських підприємств у контексті розвитку сільських територій» (Львівський національний аграрний університет).

З 2006 року – асистент кафедри економіки.

З 2009 року – старший викладач кафедри економіки.

З 2010 року – доцент кафедри економіки.

У 2017 році пройшла стажування в Державній вищій технічно-економічній школі ім. Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Польща).

2018 р. – сертифікат володіння польською мовою B2 (Centrum Kulturalno-Oświatowe «Orzeł Biały», Львів).

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи ZOOM для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

2007–2019 рр. – відповідальний секретар наукового фахового журналу ЛНАУ «Аграрна економіка».

2020 рік – член редколегії наукового фахового журналу ЛНАУ «Вісник ЛНАУ: Економіка АПК».

Читає навчальні дисципліни: для студентів ОС «Магістр» – «Економіка світового сільського господарства»; для студентів ОС «Бакалавр» – «Економіка природокористування», «Державне регулювання економіки та цінова політика».

Коло наукових інтересів і напрямів досліджень І.В. Черевко охоплює теоретико-методологічні основи зрівноваженого розвитку сільських територій, економіку нішевого сільського господарства.

Опубліковано понад 117 наукових і 50 навчально-методичних праць.

Володіє польською, англійською і французькою (зі словником) мовами.

ORCID ID: 0000-0002-8411-6136.

Web of Science ResearcherID AAF-8615-2021.

Індекс Гірша (h-index) в Google Scholar – 6.

Основні публікації:

  1. Cherevko I., Cherevko H. Efficiency of niche agriculture in Ukraine. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Problemy Rolnictwa Światowego. Tom. 20 (XXXV), zeszyt 4, 2020. Р. 18-28.
  2. Черевко І.В. Зрівноважений розвиток сільських регіонів та нішеве сільське господарство як його чинник в Україні. Latest Technologies of Neo-industrial Transformations: Financial, Legal and Sociological Aspects. Gutsalenko L., Liashenko V., Sukach O. and others: Collective monograph [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.]. Austria, 2020. Р. 102-140.
  3. Черевко І.В. Нішева інноватизація сільського господарства в контексті продовольчої безпеки країни. Екологічні інновації у підвищенні економічної та продовольчої безпеки України: колективна монографія; за ред. Т. О. Чайки, І. О. Яснолоб, О. О. Горба. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2020. – С. 51-60.
  4. Черевко І.В. Нішеві енергетичні культури як чинник енергонезалежності сільських територій. Енергоефективність і енергонезалежність сільських територій: передумови формування та функціонування: колективна монографія; за ред. Т. О. Чайки, І. О. Яснолоб, О. О. Горба. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2020. – С. 49-58.
  5. Cherevko I., Cherevko H. Development od the niche direction od agriculture in the Ukraine. Annals PAAAE. 2020. XXII (1). Р. 58-65.
  6. Черевко І. Проблеми і тенденції розвитку нішевого конопляного агробізнесу в Україні. Вісник ЛНАУ: економіка АПК. № 27. 2020. – C. 121-125.
  7. Роль нішевого сільського господарства у зрівноваженому розвитку сільських регіонів. The scientific heritage. 2019. №39. P. 35-38.
  8. Черевко І.В. Програма і методика дисертаційного дослідження «Формування експортного потенціалу нішевих культур у контексті зрівноваженого розвитку сільських регіонів: теорія, методологія і практика. Аграрна економіка. 2017. Т.10. № 3-4. – С. 15-26.
  9. Черевко Г.В., Черевко І.В., Василенька Н.І. Економіка природокористування. Львів: Ліга-Прес, 2013. – 700 с.
  10. Черевко (Сембай) І., Васьківська К. Функціонування сільськогосподарських підприємств у контексті розвитку сільських територій: наукові основи, стан і перспективи. – Львів: ПАІС 2009 р. – 196 с.
Powered by Web Agency