Руслана Іванівна Магійович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки.

У 1997 році закінчила Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит».

З 2004 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Економічна ефективність виробництва винограду».

У 2011 році отримала вчене звання доцента.

Читає навчальні дисципліни для студентів ОС «Бакалавр»: «Економічна теорія», «Внутрішній економічний механізм та потенціал підприємства».

У 2019 році пройшла стажування у Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи ZOOM для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Основні напрями наукових досліджень: розвиток виноградарства; матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств; міграційні процеси; розвиток туризму та сільських територій.

Автор близько 90 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID ID: 0000-0003-4240-4954.

Індекс Гірша в Google Академія – 2.

Основні публікації:

Магійович Р. І. Інтеграційні процеси у виноградарсько-виноробному підкомплексі Закарпаття // Вісник ЛДАУ : Економіка АПК. Львів : ЛДАУ, 2006. № 13. – С. 447-452.

Магійович Р. І., Василина О. Р. Обґрунтування цінових стратегій розвитку галузі зерновиробництва підприємств // Економіка : проблеми теорії та практики : Зб. наукових праць. Випуск 240. В 5 т. Т. ІІІ. Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – С. 570-576.

Магійович Р. І., Пилип’як О. В., Шкрібинець О. О. Розвиток туристично-рекреаційного комплексу в Західному регіоні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Зб. наук.-техн. праць. Львів : НЛТУУ. 2008, вип. 18.7. – С. 164-169.

Магійович Р. І., Зеліско Н. Б. Стан матеріально-технічного забезпечення інтегрованих процесів АПК в Україні // Організаційно-економічний механізм підвищення соціально-економічної ефективності функціонування АПК Західного регіону України : колективна монографія / за заг. ред. П. С. Березівського. Львів : Український бестселер, 2011. – С. 30-40.

Магійович Р., Василина О. Маркетингові підходи до розширення ринку продукції виноградарства та виноробства Закарпатської області / Аграрна економіка. 2014. Т. 7. № 3-4. – С. 52-60.

Магійович Р. І. Сучасний стан ресурсного забезпечення розвитку сільського господарства // Теоретико-методологічні та організаційно-економічне обґрунтування розвитку сільського господарства і села: колективна монографія / за заг. ред. Я. С. Янишина. Львів, 2016. – С.10-21.

Магійович Р. І. Рівень життя українців в умовах сьогодення // Вісник Львівського національного аграрного університету : Економіка АПК. 2017. № 24(1). – С. 165-173.

Магійович Р. І., Магійович І. В. Трудова міграція в Україні: причини та наслідки. Науковий економічний журнал «Інтелект XXI». 2019. № 6. Ч. 1. – С. 128-133. (ISSN (print): 2415-8801) (МНБ – Index Copernicus).

Zelisko N., Kolach S., Magijovych R., Vasylyna O. Influence of marketing instruments on the formation and use of marketing potential of agricultural enterprises. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 20, Issue 3, 2020. P. 663-669 (Web of Science).

Mahiiovych R. Improvement of marketing activity for expansion of the market of viticulture and wine products. Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference «Modern science: problems and innovations» (October 18-20, 2020) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020. P. 12-18.

Powered by Web Agency