Наталія Богданівна Зеліско ‒ кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки.

У 2002 році закінчила Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит».

Після здобуття вищої освіти обіймала посади: лаборант, асистент, старший викладач, доцент кафедри економічної теорії, доцент кафедри економіки.

З 2006 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Ефективність виробництва і використання кормів».

У 2013 році отримала вчене звання доцента.

На кафедрі економіки читає дисципліни «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Політекономія», «Зрівноважений розвиток сільських регіонів» для студентів РВО «Бакалавр».

У 2015 році пройшла підвищення кваліфікації на кафедрі економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2018 році пройшла стажування в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи ZOOM для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Основні напрями наукових досліджень: економічна безпека в аграрному секторі, забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, аграрна кооперація, земельні відносини у сільському господарстві.

Автор близько 100 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID 0000-0002-2467-5585.

Researcher ID AAG-3867-2021.

Індекс Гірша в Google Академія – 2.

 

Основні публікації:

1.Зеліско Н. Б. Теоретичні та практичні засади забезпечення ефективного розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2019. Вип. 36. – С. 51-58.

2. Зеліско Н. Б., Василина О. Р., Булик О. Б. Концептуальні аспекти економічної  безпеки сільськогосподарських  підприємств. Науково-практичний журнал Регіональна економіка та управління. 2020. Частина І. –  С. 126-130.

3. Зеліско Н.Б., Булик О.Б., Василина О.Р. Формування ринку земельних ресурсів у контексті економічної безпеки. Вісник ОНУ імені І.І Мечникова. 2020. – Т. 25, вип. 4(83). – С. 27-31.

4. Зеліско Н.Б., Василина О.Р. Оцінка гарантування економічної безпеки аграрних підприємств. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського Серія: Економіка і управління. – Том 31 (70). № 2, 2020. – С. 196-201.

5. Zelisko N., Vasylyna O., Kolach S. Development and security agrosector of Ukraine in the conditions of globalization challenges. Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimention: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. Sofia: VUZF Publishing House «St. Grigorii Bogoslov», 2019, Vol. 2. p. 276-286.

6. Zelisko N., Kolach S., Magijovych R., Vasylyna O. Influence of marketing instruments on the formation and use of marketing potential of agricultural enterprises. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 20, Issue 3, 2020. p. 663-669.

7. Зеліско Н. Б., Янишин Я.С., Василина О.Р. Мікроекономіка: основи теорії і практикум: навч. посібник. Кам’янка-Бузька, КП «Камянка-Бузька районна друкарня». 2019. – 160 с.

8. Зеліско Н. Б., Янишин Я.С., Крупа В.Р. Основи макроекономіки: навч. посібник. Кам‘янка-Бузька, КП «Кам’янка-Бузька районна друкарня». 2020. – 140 с.

9. Зеліско Н. Визначення основних стратегій підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору. Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євроінтеграції: тези Міжнародної науково-практичної конференції. Дубляни, 2020. – С. 52-55.

10.Зеліско Н. Продовольча безпека як головна складова національної та економічної безпеки держави. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств. Проблематика 2020 р.: «Світові тенденції розвитку агропромислового виробництва». Тези IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Дубляни, 2020. – С. 52-55.

Powered by Web Agency