Світлана Михайлівна Колач – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки.

У 1998 році закінчила Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит».

З 2002 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Трансформування та ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств».

У 2014 році отримала вчене звання доцента.

Читає навчальні дисципліни для студентів ОС «Бакалавр»: «Економічна теорія», «Макро- та мікроекономіка», «Внутрішній економічний механізм підприємства», «Економічна безпека підприємства».

У 2019 році пройшла стажування у Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи ZOOM для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Основні напрями наукових досліджень: функціонування сільськогосподарських підприємств; вплив різних форм власності на економічні системи суспільства.

Автор близько 100 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID ID: 0000-0001-8650-4696.

Індекс Гірша у в Google Академія – 2.

Основні публікації:

  1. Колач С.М. Власність і привласнення. Вісник ЛДАУ : економіка АПК. – 2002. №9. – С. 493-496.
  2. Колач С.М. Шляхи приватизації в Україні. Вісник ЛДАУ: економіка АПК. 2003. №10. – С. 144-148.
  3. Колач С.М. Перспективи поєднання різних форм власності на засоби виробництва в Україні. Вісник ЛДАУ : економіка АПК. 2005. №12. – С.239- 242.
  4. Колач С.М., Ціцька Н.Є. Деякі аспекти соціального відродження сіл. Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. – 2006. – № 62. – С. 61-63.
  5. Колач С.М. Демографія трансформаційних процесів аграрної сфери. Економіка: проблеми теорії та практики : Зб. наук. праць. - Вип. 239 : у 5 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – Т.5. – С.1218-1222.
  6. Колач С.М., Василина О.Р. Приватна та державна форми власності, їх взаємодія і вплив на економічну систему. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. № 26. – С.56-60. 2019.
  7. Колач С.М., Булик О.Б., Келеберда Т.В. Теоретичні та практичні засади розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації як одного з основних напрямів відродження аграрного сектору національної економіки. Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том 24. Випуск 5 (78). 2019. – С. 100-112.
  8. Колач С.М., Янишин Я.С., Зеліско Н. Б., Василина О.Р. Мікроекономіка: основи теорії і практикум: навч. посібник. Львів: Ліга-Прес, 2019. – 192 с.
  9. Kolach S., Zelisko N., Vasylyna O. Development and security agrosector of Ukraine in the conditions of globalization challenges. Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimention: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House «St. Grigorii Bogoslov», 2019. Vol. 2. 368 p.
  10. Zelisko N., Kolach S., Magijovych R., Vasylyna O. Influence of marketing instruments on the formation and use of marketing potential of agricultural enterprises. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 20, Issue 3, 2020. p. 663-669. (Web of Science).
Powered by Web Agency