Тетяна Миколаївна Станько ‒ асистент кафедри економіки.

У 2013 році закінчила Львівський національний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит».

З 2017 року – на науково-педагогічній роботі.

Основні напрями наукових досліджень: ефективність виробництва енергетичних культур у сільськогосподарських підприємствах.

Читає навчальні дисципліни для студентів ОС «Бакалавр»: «Економічна теорія», «Політекономія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка».

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи ZOOM для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Автор 22 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID 0000-0001-5936-4640.

Індекс Гірша в Google Академія – 1.

Основні публікації:

1. Боярчук В. М., Станько Т. М. Багатокритеріальна оцінка ефективності виробництва енергетичних культур на прикладі верби. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Харків: ХНАДУ. – 2015. №4 (11). –  С. 55-63.

2. Станько Т. М. Стимулювання вирощування екологічно ефективних енергетичних культур. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. Херсон. – 2016. Вип. 16 (4). – С. 81-85.

3. Боярчук В. М., Станько Т. М. Потенційні можливості підвищення ефективності виробництва та реалізації біопалива. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Харків: ХНАДУ. – 2017. №1 (16). –  С. 5-12.

4. Станько Т. М. Конкурентний ринок у теплопостачанні. Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. – 2018. №25. – С. 44-47.

5. Станько Т. М. Аналіз та управління ризиками біоенергетичних проєктів. Концептуальні засади менеджменту у сфері аграрного виробництва: теорія, методологія, практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: Львів, 29-30 травня 2018 р. Львів: ЛНАУ. 2018. – С. 109-112.

6. Станько Т. М. Облік біопалива на основі енергетичних культур. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Львів, 19-21 березня 2019 р. Ч. 1. Львів: ЛНАУ. –  2019. –  С. 308-311.

7. Станько Т. М. Сільське господарство як джерело постачання енергетичної сировини. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств: матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22-24 травня 2019 р.). Проблематика 2019 р.: «Формування і ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств». Львів: Ліга-Прес. –  2019. – С. 121-124.

8. Станько Т. М. Енергетичні культури як об’єкт бухгалтерського обліку та аналізу. Економіка і суспільство: електрон. наук. фахове вид. 2019. Вип. 20. – С. 384-389. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/20_ukr/52.pdf

9. Станько Т. М. Бар’єри для розвитку ринку біопалива в Україні. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств: матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-27 травня 2020 р.). Проблематика 2020 р.: «Світові тенденції розвитку агропромислового виробництва» Львів: Ліга-Прес. –  2020. –  С. 35-38.

Powered by Web Agency