Тарас Іванович Бубняк – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики.

У 1980 році закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка з відзнакою за спеціальністю 01.01.01 – математика (кваліфікація – викладач).

Після здобуття вищої освіти з 1980 року обіймав посади старшого лаборанта, старшого викладача та доцента кафедри вищої математики (з 2001 року).

З 1980 року – на науково-педагогічній роботі.

Захистив кандидатську дисертацію 26 березня 1997 р. на спеціалізованій вченій раді при Київському університеті імені Тараса Шевченка.

Атестаційною колегією МОН України (№1/17 Д) від 1 березня 2001 року присвоєно вчене звання доцента кафедри вищої математики.

Читає навчальні дисципліни «Математика», «Вища математика», «Основи системного аналізу», «Теорія ймовірностей та математична статистика» для бакалаврів факультету будівництва та архітектури, факультету механіки та енергетики, землевпорядного факультету.

Проходив підвищення кваліфікації в Національному університеті біоресурсів і природокористування України за програмою «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (вересень-жовтень 2017 року) та у Львівському національному аграрному університеті (червень 2020 року) в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти за програмою підвищення кваліфікації (стажування) «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання».

Основні напрями наукових досліджень: дослідження напружених станів у зразках зі сфероїдальними включеннями за дії лінійних механічних і температурних полів у трансверсально-ізотропних середовищах.

Автор близько 110 наукових і навчально-методичних праць (з них 68 наукових праць, 2 монографії, 1 патент, 4 навчальні посібники, близько 10 виступів на міжнародних конференціях).

ORCID: 0000-0002-2814-8571.

Основні публікації

Монографія та патент:

Соколовський Я.І., Бубняк Т.І. Деформативність неоднорідних трансверсально-ізотропних матеріалів. ЛАДУ, Львів, 1999. 196 с.

Якимець В.Т., Дробот І.М., Бубняк Т.І. Сигналізатор. Патент №55493. Міністерство освіти і науки України. Державний департамент інтелектуальної власності. Київ, МСП, 03680, Україна.

Навчальні посібники:

Вища математика. Бубняк Т.І., Шпак Л. Я., Говда О.І. Навчальний посібник для економічних спеціальностей. ЛАДУ, Львів. 2002. 213 с.

Вища математика. Бубняк Т.І. Навчальний посібник для студентів вищих освітніх закладів. Львів: Новий світ. 2004. 434 с.

Вища математика. Бубняк Т.І. Навчальний посібник. Видання друге, виправлене і доповнене. Львів: ТзОВ Сполом. 2008. 562 с.

Статті:

1. Соколовський Я. И. Напряженное состояние трансверсально-изотропной среды со сфероидальным включением при неидеальном механическом контакте./ Я. И. Соколовський, Т. И. Бубняк / Теоретическая и прикладная механика. 1995. Вып. 25. С. 17-26.

2. Соколовський Я. І. Просторова задача трансверсально-ізотропного середовища із сфероїдальним включенням при неідеальному механічному контакті./ Я. І. Соколовський, Т.І. Бубняк / Доп. НАН України. 1996. № 9. С. 45-50.

3. Бубняк Т. І. Концентрація нормальних напружень у включенні за дії лінійного температурного поля. Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво. 2018. № 19. С. 46-48.

4. Бубняк Т.І. Розподіл напружень на поверхні порожнини у трансверсально-ізотропному середовищі. Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво. 2020. № 21. С. 5-9.

Конференції:

1. Бубняк Т.І. Напружений стан трансверсально-ізотропного середовища із сфероїдальним включенням при неідеальному механічному контакті. Міжнародна конференція з механіки неоднорідних структур. Тези. Тернопіль. 1995.

2. Бубняк Т.І., Бубняк І.Т. Термонапружений стан середовища із включенням в умовах повного спаю. Матеріали міжнародного форуму «Екологічні, економічні та технологічні аспекти використання земельних ресурсів». Львів. С. 424-426. (19-21 серпня 2007 р.)

3. Бубняк Т.І. Концентрація нормальних напружень у включенні за дії лінійного температурного поля. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті д.т.н., проф. Клименка Ф.Є. Ефективні технології і конструкції в буд-ві та арх. села. 26-28 квітня 2018 р.

Powered by Web Agency