Володимир Іванович Косарчин – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики.

У 1977 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Прикладна математика».

1977–1981 рр. – інженер СКБ МП ВО «Мікроприлад».

1981–1989 рр. – старший інженер, старший інженер-програміст Обчислювального центру ІППММ АН УРСР.

1989–2002 рр. – молодший науковий співробітник ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАНУ.

У 2001 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему «Розрахунок тривимірного локального термопружного стану тонкостінних елементів на основі уточненого варіанту теорії пластин».

З 2002 р. – на викладацькій роботі в ЛНАУ.

У 2007 році отримав вчене звання доцента.

Читає навчальні дисципліни «Вища математика», «Вища математика та інформаційні технології», «Теорія ймовірностей та математична статистика» для бакалаврів факультету агротехнологій і екології, економічного факультету, факультету механіки та енергетики, землевпорядного факультету.

У 2020 році пройшов підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи ZOOM для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Основні напрями наукових досліджень: дослідження термонапруженого та напруженого стану тонкостінних елементів конструкцій в зонах збурень.

Автор близько 80 наукових і навчально-методичних праць.

 

Основні публікації:

1. Podstrigach, Ya.S., Kosarchin, V.I., Margolin, A.M., Chernukha, Yu. A. An analysis of the thermal stresses in glass elements of electrovacuum devices in the neighborhood of metallic inclusions. Journal of Soviet Mathematics. – 1993. – №1. – Р. 1-5.

2. Kosarchin, V.I., Margolin, A.M., Chernukha, Yu.A. The stressed state caused by a residual strain field in plates with stress concentrators. Journal of Soviet Mathematics. –1993. – №3. – Р. 947-952.

3. Kosarchin, V.I., Margolin, A.M., Osadchuk, V.A., Chernukha, Yu.A. The stressed state of glass disks during strength testing. Journal of Soviet Mathematics. –1993. – №6. – Р. 2620-2625.

4. Chernukha, Yu.A., Kosarchin, V.I. Revised analysis of the thermal stresses in a shallow spherical shell with a foreign inclusion. Journal of Mathematical Sciences. – 1996. – №1. – Р. 3093-3098.

5. Chernukha, Yu.A., Kosarchin, V.I. Local effect in a thermoelastic plate stiffened by a rod/ring. esses in a shallow spherical shell with a foreign inclusion. Journal of Mathematical Sciences. – 1997. – №2. – Р. 2543-2546.

6. Гнатюк О., Косарчин В., Лапчук М. Дослідження роботи буронабивних залізобетонних мікропаль з поширеною п’ятою різного діаметра. Вісник Львівського національного аграрного університету. «Архітектура і сільськогосподарське будівництво». Львів. – 2019. – №20. – С. 50-52.

7. Скакальська Л. В., Назаревич А.В., Косарчин В. І. Теоретико-емпірична методика прогнозування вуглеводнів у розрізах свердловин з базовим параметром – стисливістю. Мінеральні ресурси України. 2018. – № 4. – С. 18-25.

8. Гнатюк О., Косарчин В. Використання теорії поверхонь другого порядку для проєктування дашка входу адміністративної будівлі по вул. Чмоли у м. Львові. Вісник Львівського національного аграрного університету «Архітектура та сільськогосподарське будівництво». – 2016. – №17. – С. 23-29.

9. Семерак В.М., Косарчин В.І. Дослідження температури поверхні елементів конструкцій при нагріванні їх лазерним променем. Матеріали XVІ Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій», м. Дубляни, 23-25 вересня 2015 р. – С. 302-307.

10. Семерак В.М., Косарчин В. І. Основні аспекти побудови моделі дії лазерного імпульсу, потужність якого змінна в часі. Вісник Львівського національного аграрного університету. «Агроінженерні дослідження». – 2014. – №18. –  С. 49-53.

11. Семерак В.В., Косарчин В. І. Термопружний стан в околі локальної ділянки фрикційного контакту. Вісник Львівського національного аграрного університету. «Агроінженерні дослідження». – 2014. – №18. – С. 54-60.

Powered by Web Agency