Оксана Ігорівна Говда – старший викладач кафедри вищої математики.

У 1994 році закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Математика».

Після здобуття вищої освіти обіймала посаду старшого лаборанта кафедри вищої математики у Львівському сільськогосподарському інституті.

З 2005 року – на науково-педагогічній роботі.

Читає навчальні дисципліни «Вища математика», «Вища математика, інформаційні технології та системологія», «Вища та прикладна математика» для студентів ОС «Бакалавр».

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи ZOOM для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Основні напрями наукових досліджень: математичні методи і моделі управління проєктами.

Автор близько 60 наукових і навчально-методичних праць.

Основні публікації:

Ковальчик Ю.І., Говда О.І. Випадкові марковські процеси в математичних моделях управління проєктами будівництва об’єктів нерухомості в системі із трьома одиницями будівельної техніки : Вісник ЛНАУ. Архітектура і с/г будівництво. – 2011. – №12. – С. 17-24.

Ковальчик Ю.І., Тимочко В.О., Говда О.І. Управління проєктами збирання продукції із стохастичним моделюванням системи трьох об’єктів : Восточно-европейский журнал передовых технологий, 2012. – 1/10 (55). – С. 57-59.

Ковальчик Ю.І., Говда О.І. Розрахунок ймовірності дискретних станів системи з трьома об’єктами конфігурації в управлінні проєктами збирання с/г продукції : Восточно-европейский журнал передовых технологий, 2013. – 1/10 (61). Ч. 3. – С. 164-166.

Ковальчик Ю.І., Говда О.І. Розрахунок ймовірності дискретних станів для системи з трьома одиницями техніки : Вісник ЛНАУ: Архітектура і с/г будівництво. – 2013. – №14. – С. 11-15.

Ковальчик Ю.І., Говда О.І. Фінальні ймовірності дискретних станів для системи з трьома одиницями техніки : Матеріали ХV Міжнародного науково-практичного форуму, 24-26 вересня 2014 р. – С. 280-283.

Kovalchyk Yu., Govda О. The calculation of discrete states probability of system with four units of harvesting techniques : EKONTECHMOD, №3.3, Lublin. Р. 63-66.

Ковальчик Ю.І., Говда О.І. Розрахунок ймовірності дискретних станів системи із чотирма одиницями збиральної техніки : Вісник ЛНАУ: Агроінженерні дослідження. – 2015. – №19. – С. 39-45.

Ковальчик Ю.І., Говда О.І. Розрахунок ймовірності дискретних станів системи із п’ятьма одиницями збиральної техніки : Вісник національного технічного університету: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проєктами. – 2016. – №2 (1174). – С. 68-71.

Powered by Web Agency