Богданна Миколаївна Глова – кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри вищої математики.

У 2012 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію магістра математики.

Після закінчення університету працювала начальником кошторисного відділу в ТзОВ «Екскомбуд».

2012–2015 рр. – навчалась в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Алгебра та теорія чисел». У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему «Обмежені кільця з умовами адекватності».

З 2016 року працює у Львівському національному аграрному університеті. Читає навчальну дисципліну «Вища математика» для здобувачів ОС «Бакалавр».

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи ZOOM для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Основні напрями наукових досліджень: адекватні кільця, термонапружений стан циліндричних оболонок, математичне моделювання теплових процесів пожеж.

Автор близько 30 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID: 0000-0002-6956-7801.

Індекс Гірша у Scopus – 1, індекс Гірша у Web of Science – 1, індекс Гірша в Google Академія – 2.

Основні публікації:

Кузніцька Б. М. Регулярна матриця в сенсі Неймана над комутативною областю Безу є одинично регулярною / Б. М. Кузніцька // Прикл. проблеми мех. і мат. – 2013. – Вип. 11. – С. 82–84.

Забавський Б. В. Стабільний ранг множини повних матриць над кільцем елементарних дільників / Б. В. Забавський, Б. М. Кузніцька // Укр. мат. журн. – 2014. – Т. 66. №5. – С. 708–711.(Scopus)

Zabavsky B. V. Effective ring / B. V. Zabavsky, B. M. Kuznitska // Algebra and Discrete Math. – 2014. – V. 18. №1. – P. 149–156. (Scopus)

Кузніцька Б. М. Кільця роздільного рангу 1 / Б. М. Кузніцька, О. В. Домша // Прикл. проблеми мех. і мат. – 2014. – Вип. 12. – С. 49–51.

Кузніцька Б. М. Роздільні кільця / Б. М. Кузніцька, Б. В. Забавський // Математичні студії. – 2015. – Т. 43. №2. – С. 153–155.

Кузніцька B. М. Обчислення елементарних дільників цілочисельних матриць / Б. М. Кузніцька // Вісник ЛНАУ: Архітектура і сільськогосподарське будівництво. – 2016. –№17. – С. 28–33.

Кузніцька Б. М. Зведення матриць до канонічного діагонального вигляду за допомогою оборотних ганкелевих матриць. / Б. М. Кузніцька // Вісник ЛНУ: Сер. мех-мат. – 2017. – №84. – С. 53-57.

Глова Т. Я. Математичне моделювання та дослідження температурного розподілу по товщині стінки спеціалізованої тари для зберігання боєприпасів / Глова Т.Я., Кузніцька Б.М. // Військово-технічний збірник. 2018. – №19. – С. 15-19.

Глова Т. Я. Дослідження напружено-деформованого стану циліндричних елементів інженерних споруд спеціального призначення за дії температурного навантаження / Глова Т.Я., Ковальчук Р.А., Кузніцька Б.М. // Військово-технічний збірник. – 2019. – № 20. – С. 3-8.

Глова Т.Я., Семерак М.М., Глова Б.М. / Вплив зміни температури на цілісність резервуарів зберігання нафтопродуктів і токсичних речовин. Військово-технічний збірник. – 2020. – № 23. – С. 34-40.

Zabavsky B.V., Romaniv O.M., Kuznitska B.M., Hlova T. Ya./ Comaximal factorization in a commutative Bezout ring. / Algebra and Discrete Mathematics. 2020. – V. 30. №1. P. 150-160. (Scopus).

Powered by Web Agency