Оксана Стефанівна Руданецька – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права.

У 2004 р. закінчила Львівську комерційну академію (спеціальність «Правознавство», кваліфікація – спеціаліст з правознавства, диплом з відзнакою).

З 2004 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правова політика держави в умовах трансформації суспільства – теоретико-правовий аспект» зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

У 2021 р. – здобуття вченого звання доцента.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Трудове право України»; «Адміністративне право та процес України»; «Сімейне право України»; «Міжнародне право».

У 2020 р. – пройшла стажування у Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща) на тему «Обмін досвідом та знаннями з дисциплін «Правознавство», «Трудове право», «Адміністративне право», «Міжнародне право»» та отримала сертифікат.

У 2020 р. пройшла підвищення кваліфікації за професійним спрямуванням в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти ЛНАУ на тему «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання і роботи, користування платформою Moodle».

Основні напрями наукових досліджень: охорона праці жінок та неповнолітніх, міжнародні стандарти захисту трудових прав жінок, проблематика адміністративно-правових відносин.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4773-949X.

Індекс Гірша в Google Академія – 1.

Автор понад 60 наукових праць та навчально-методичних матеріалів.

Список наукових праць:

Alina V. Steblianko, Tamara O. Chernadchuk, Ivan O. Kravchenko, Nadiia S. Andriichenko, Oksana S. Rudanetska. International Law Enforcement Cooperation against Money Laundering. Cuestiones Políticas. Venezuela. Vol. 37, Núm. 65. (julio-diciembre). 2020. 217-229. (Web of Science)

Павлів-Самоїл Н. П., Руданецька О.С. Свобода пересування як обов’язковий елемент системи міграції. Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки», 2017. №884. С. 205-212.

Rudanetska O. Labor Protection in Ukraine and Abroad: Legal Aspect. Журнал східноєвропейського права, 2018. № 50. С.10-15.

Rudanetska O. Issues of Legal Guarantee Security upon Entry into Employment under the Labor Code Draft of Ukraine. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 59. С. 6-10.

Руданецька О.С. Міжнародні стандарти захисту трудових прав жінок. Науковий журнал «Приватне та публічне право». Вип. №4. 2019. С.106-111.

Rudanetska O., Berezhnytska H. Legal mechanism for making environmentally significant decisions: collective monograph Scientific approaches in jurisprudence. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2020. P.99-109.

Oksana Rudanetskaya, Galina Greshchuk. Environmental audit as an element of the legal mechanism for preparing and making environmentally sound decisions. Publicaţie ştiinţifico-practică «LEGEA ŞI VIAŢA». Nr. 3 (339). 2020. Р.61-65.

Руданецька О.С. Електронний цифровий підпис: правове регулювання, юридична значущість, механізм. Єдиний реєстр із оцінки впливу на довкілля. Електронні сервіси в господарській діяльності: навч. посібник / за заг. ред. М. С. Долинської. Львів: ЛьвДУВС, 2018. Підрозділи 3.3, 7.2. С. 43-49; С. 230-234.

Руданецька О.С. Право громадян на охорону праці під час роботи на об’єкті господарювання. Теоретико-правові проблеми державного регулювання господарської діяльності в умовах Євроінтеграції: збірник наукових праць. Львів: Ліга-Прес, 2017. С. 145-156.

Powered by Web Agency