Степан Ярославович Бурда – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права.

У 2005 році закінчив Львівський юридичний інститут МВС України за спеціальністю «Правознавство», отримав диплом спеціаліста з відзнакою та здобув кваліфікацію юриста.

У 2006 р. закінчив магістратуру Львівського державного університету внутрішніх справ і отримав диплом магістра з відзнакою.

З 2007 р. – на науково-педагогічній роботі.

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Адміністративно-правовий захист учасників виборів і референдумів в Україні».

У 2012 р. здобув вчене звання доцента.

На кафедрі права викладає такі навчальні дисципліни: «Криміналістика», «Кримінально-виконавче право України», «Фінансове право України».

У 2020 р. пройшов стажування у Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща) на тему «Обмін досвідом та знаннями з дисциплін «Правознавство», «Трудове право», «Адміністративне право», «Міжнародне право»» та отримав сертифікат.

У 2020 р. пройшов підвищення кваліфікації за професійним спрямуванням в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти ЛНАУ на тему «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання і роботи, користування платформою Moodle».

Основні напрями наукових досліджень: кримінально-правові засади захисту виборчих прав громадян в Україні, проблеми кримінально-виконавчого права України.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9904-311X.

Індекс Гірша в Google Академія – 4.

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації:

Бурда С.Я. Зміст кримінально-виконавчої характеристики засуджених до позбавлення волі жінок. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Л.: ЛьвДУВС, 2016. Вип. 2. С. 266-274.

Бурда С.Я. Покарання у виді довічного позбавлення волі в Україні: шлях до гуманізації. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Л.: ЛьвДУВС, 2017. Вип. 4. С. 279-287.

Бурда С.Я. Історія виникнення та сучасний стан покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Л.: ЛьвДУВС, 2017. Вип. 3. С. 113-123.

Бурда С.Я. Історія виникнення та сучасний стан покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць / Головний редактор Р.І. Благута. Львів: ЛьвДУВС, 2018. Вип. 4. С. 225-233.

Бурда С.Я. Зарубіжний та національний досвід кримінально-правової регламентації покарання у виді громадських робіт. Правові горизонти. Legal horizons. Журнал Навчально-наукового інституту права СумДУ. Суми, 2019. Вип. 15 (28). С. 47-51.

Авраменко О.В., Бурда С.Я., Саc М.В. Кримінально-правова характеристика злочинів, пов’язаних з безпекою руху та експлуатацією транспорту: навчальний посібник в схемах. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. 36 с.

Бурда С.Я., Созанський Т.І., Скиба А.Я. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку: навчальний посібник в схемах. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. 20 с.

Бурда С.Я., Гарасим П.С., Кісілюк Е.М., Созанський Т.І. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних речовин, їх аналогів або прекурсорів: посібник для підрозділів Національної поліції в схемах. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. 48 с.

Powered by Web Agency