Роман Андрійович Шмиг – кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних конструкцій, голова профспілкової організації працівників університету.

У 1993 році закінчив з відзнакою Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво».

З 1993 року виконував обов’язки завідувача кабінету систем автоматизованого проєктування у будівництві при кафедрі будівельних конструкцій.

1 січня 1995 року зарахований до стаціонарної аспірантури Львівського державного сільськогосподарського інституту.

28 січня 1998 року у Полтавському державному технічному університеті ім. Ю. Кондратюка захистив кандидатську дисертацію на тему «Міцність та деформативність комплексних сталебетонних балок» (науковий керівник – д.т.н., професор Ф.Є. Клименко, науковий консультант – к.т.н., доцент В.М. Барабаш) за спеціальністю «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук.

З 1997 року – асистент кафедри будівельних конструкцій.

З 1998 року – старший викладач кафедри будівельних конструкцій.

У 2003 році отримав вчене звання доцента кафедри будівельних конструкцій.

У 2006 році отримав Почесну Грамоту Міністерства освіти і науки України.

У 2010 році отримав Подяку Центральної виборчої комісії України.

У 2012 році отримав Подяку Міністерства аграрної політики та продовольства України.

У 2017 році отримав Подяку Федерації професійних спілок України.

У 2019 році нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України.

Дійсний член Львівського територіального відділення Академії будівництва України.

Читає навчальні дисципліни: для студентів ОС «Бакалавр» – «Інженерна комп’ютерна графіка», «Автоматизовані системи проєктування у будівництві», «Комп’ютерні методи проєктування у будівництві»; для студентів ОС «Магістр» – «Тривимірна інженерна комп’ютерна графіка» (вибіркова навчальна дисципліна).

Проходив стажування у Пенсільванському державному університеті, США (2002 р.); Жешувському педагогічному університеті, Польща (2004 р.); Дрезденському технічному університеті, Німеччина (2006 р.); Віденському технічному університеті, Австрія (2008 р.).

У 2020 році пройшов підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи ZOOM для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Основні напрями наукових досліджень: моделювання напружено-деформованого стану будівельних конструкцій під навантаженням.

Автор близько 120 наукових і навчально-методичних праць.

 

Основні публікації:

Міцність і деформативність сталезалізобетонних балкових конструкцій / Ю.М. Фабрика, Ф.Є. Клименко, Р.А. Шмиг. Львів : Апріорі, 2007. 136 с.

Організація навчально-виховного процесу у Львівському національному аграрному університеті / за заг. ред. В.В. Снітинського; уклад.: В.В. Снітинський, В.М. Боярчук, В.І. Лопушняк, Р.А. Шмиг. Львів, 2008. 97 с.

Інженерна комп’ютерна графіка : навч. посіб. / Р.А. Шмиг, В.М. Боярчук, І.М. Добрянський, В.М. Барабаш; за заг. ред. Р.А. Шмига. Львів : Апріорі, 2009. 46 с. (гриф МінАПК)

Несуча здатність та деформативність сталебетонних перекриттів / С.Г. Шевчук, В.В. Білозір, Р.А. Шмиг. Львів : Ліга-Прес, 2010. 117 с.

Ніконець І.І. Будівельне матеріалознавство : лабораторний практикум / І.І. Ніконець, І.М. Добрянський, Р.А. Шмиг. Львів, 2012. 127 с.

Термінологічний словник-довідник з будівництва та архітектури / Р.А. Шмиг, В.М. Боярчук, І.М. Добрянський, В.М. Барабаш; за заг. ред. Р.А. Шмига. Львів, 2012. 222 с. (гриф МОН)

Інженерна комп’ютерна графіка : підручник / Р.А. Шмиг, В.М. Боярчук, І.М. Добрянський, В.М. Барабаш; за заг. ред. Р.А. Шмига. Львів : Український бестселер, 2012. 600 с. (гриф МОН)

Снітинський В.В., Ніконець І.І., Шмиг Р.А. Цемент для розчинів і бетонів в аграрному будівництві. Львів : Український бестселер, 2013. 125 с.

Deformational calculation method of bearing capability of fiber-concrete steel bending elements / R. Kinash, V. Bilozir, R. Shmyh // Technical Transactions: Architecture, 2014. I.8-A(15), №111. Р. 49-58.

Burchenya S., Shmyh R. Mathematical Simulation of Reinforced Concrete Beams with the External reinforcement in the Form of Steel Cut and Stretched Sheet // Teka. Commission of motorization and energetics in agriculture, 2016. Vol. 16. №3. Lublin-Rzeszow, 2016. Р. 3-8.

Розрахунок металевих балок : навч. посіб. / Р.А. Шмиг, І.М. Добрянський, О.І. Грицина; за заг. ред. Р.А. Шмига. Львів : Ліга-Прес, 2016. 62 с.

Shmyh R. Modeling of the stressed-deformed condition of reinforced concrete beams in simultaneous influence of aggressive environment and loading. Вісник Львівського національного аграрного університету. Львів, 2017. №18. С. 19-27.

Shmyh R.A. Mathematical simulation of the stressed-deformed condition of reinforced concrete beams in simultaneous influence of aggressive environment and loading / Economtechmod an international quarterly journal, 2017. Vol.6. №3. Р. 39-44.

Розрахунок будівельних конструкцій в обчислювальному комплексі SCAD : навч. посіб. / Р.А. Шмиг, І.М. Добрянський, О.І. Коваль; за заг. ред. Р.А. Шмига. Львів : Ліга-Прес, 2018. 102 с.

R.Shmyh, V. Bilozir, Vit. Bilozir, A. Vysochenko Carrying capacity of bending concrete elements reinforced by fibro and stripes taken from used polyethylene terephthalate bottles / International Scientific and Practical Conference World Science. T.1. V.2. 2018. Р. 88-93.

Powered by Web Agency