Микола Анатолійович Лапчук – старший викладач кафедри будівельних конструкцій, інженер-конструктор.

У 2010 році закінчив Львівський національний аграрний університет за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» (освітній ступінь «Магістр»).

Під час навчання у 2008–2009 рр. за сумісництвом обіймав посаду техніка Студентського проєктно-технологічного бюро.

У 2011–2014 рр. – аспірант кафедри будівельних конструкцій з відривом від виробництва.

Після здобуття вищої освіти у 2011 році обіймав посаду завідувача лабораторії будівельних конструкцій кафедри будівельних конструкцій.

З 2011 року – на науково-педагогічній роботі.

Читає навчальні дисципліни для здобувачів ступеня бакалавра: «Інженерна геологія, основи і фундаменти», «Проєктування металевих конструкцій», «Металеві конструкції», «Будівельна механіка».

Пройшов наступні підвищення кваліфікації:

- 28.11.2012 р. – 05.06.2013 р. – підвищення кваліфікації «Вища освіта України та Болонський процес», посвідчення № 193, ЛНАУ;

- 26.05.2014 р. – 06.06.2014 р. – «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», свідоцтво 12СПВ 074275, НУБіП;

- 27.04.2016 р. – 27.05.2016 р. – довідка-наказ від 11.05.2016 № 1318-3-03, Національний університет «Львівська політехніка»;

- 17.10.2016 р. – 21.10.2016 р. – підвищення кваліфікації за напрямом «Інженерно-будівельне проєктування», Київ, ТзОВ «Центр підвищення кваліфікації “Розвиток”», свідоцтва № 00438 та № 00504.

Основні напрями наукових досліджень: несуча здатність пальових фундаментів різного типу при новому будівництві та реконструкції будівель і споруд за допомогою бурових (буронабивних) залізобетонних паль (мікропаль).

Автор понад 30 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID ID: 0000-0002-9044-2085. Індекс Гірша – 1.

 

Основні публікації:

Гнатюк О., Височенко А., Лапчук М. Вплив поширення на несучу здатність буронабивних залізобетонних мікропаль. Вісник Львівського національного аграрного університету: Архітектура і сільськогосподарське будівництво, 2015. №16. С. 71-75.

Исследование петрофизических свойств коллекторов для повышения эффективности прогнозирования нефти и газа в разрезах скважин/ Скакальська Л.В. Назаревич А.В. // XI щорічна міжнародна конференція молодих вчених та студентів / Сучасна техніка та технології в наукових дослідженнях. Том 1 / Міжнародний науково-дослідний центр геодинамічний полігон / м. Бішкек, 24-26 квітня 2019 р. С. 340-344.

Determination of the bearing capacities of ferro-concrete bored micropiles with extended pivots by the results of field tests / М. Лапчук, П. Холод // XV International Scientific Conference «Rzeszów – Lviv – Kosice». Current Issues Of Civil And Environmental Engineering And Architecture. Rzeszów, 9-10 September 2015. Р. 56-59.

Гнатюк О., Лапчук М. Порівняльний аналіз методик визначення несучої здатності буронабивних залізобетонних мікропаль. Вісник Львівського національного аграрного університету: Архітектура і сільськогосподарське будівництво, 2017. №18. С. 52-56.

Добрянський І., Гнатюк О., Лапчук М., Івчук М. Розв’язок моделі переміщення палі на прикладі двошарового зв’язного пилувато-глинистого ґрунту. Вісник Львівського національного аграрного університету: Архітектура і сільськогосподарське будівництво, 2017. №18. С. 66-70.

Гнатюк О. Т., Лапчук М. А., Федик М. М. Реконструкція північного прясла підпірної стінки барокових садів комплексу собору святого Юра в м. Львові. Вісник Львівського територіального відділення Академії будівництва України, 2018. №18. С. 22-25.

Гнатюк О., Лапчук М. Несуча здатність буронабивних залізобетонних мікропаль з ущільненим забоєм на дію вертикального навантаження. Вісник Львівського національного аграрного університету: Архітектура і сільськогосподарське будівництво, 2018. №19. С. 101-104.

Гнатюк О.Т., Холод П.Ф., Лапчук М.А., Мазурак А.В. Спорудження фундаментів оперного театру у м. Львові. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Теорія і практика будівництва. Том 912. 2019. С. 193-198.

Посилення підпірної стіни комплексу собору святого Юра у м. Львові в умовах обмеженого доступу. Збірник наукових праць «Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві». Вип. 14. Луцьк, 2020. С. 90-95.

Powered by Web Agency