Ярослав Євгенович Фамуляк – в. о. доцента кафедри будівельних конструкцій.

У 1981 році закінчив Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Архітектура і планування сільських населених місць».

Після здобуття вищої освіти обіймав посади:

- 1982–1989 рр. – провідний інженер-архітектор проєктно-технологічного інституту Міністерства побутового обслуговування УРСР;

-1989–1991 рр. – завідувач групи архітекторів Львівської КАБМ «ДіпроНДІздоров’я».

З 1991 року – на науково-педагогічній роботі.

У 1991–2005 рр. – старший викладач кафедри архітектури і планування сільських населених місць ЛДАУ.

У 2005–2020 рр. – в.о. доцента кафедри дизайну архітектурного середовища ЛНАУ.

З 2020 р. – в.о. доцента кафедри будівельних конструкцій ЛНАУ.

В період між 1995 і 2016 роками за сумісництвом обіймав посаду ГАПа Студентського проєктно-технологічного бюро.

Читає навчальні дисципліни: для студентів ОС «Магістр» – «Технічна експлуатація будівель»; для студентів ОС «Бакалавр» – «Конструкції будівель та споруд», «Планування міст і транспорт», «Комп’ютерні методи у проєктуванні конструкцій», «САПР».

Кожних 5 років проходить стажування у провідних проєктних і навчальних закладах Львова та Києва. У 2015 р. пройшов стажування в Інституті архітектури НУ «Львівська Політехніка» (наказ від 30.03.2015 р. № 727-3-03). У 2020 році пройшов підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету на тему «Використання платформи ZOOM для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Основні напрями наукових досліджень: закономірності взаємозв’язку між архітектурно-планувальними показниками і стратегією просторового розвитку селищ міського типу Західного регіону України.

Автор близько 100 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID ID: 0000-0002-3486-1576.

Індекс Гірша в Google Академія – 1.


Основні публікації:

Фамуляк Я.Є. До питання дизайну архітектурного середовища сільських поселень на сучасному етапі. Екологічні, технологічні та соціально-економічні аспекти ефективного використання матеріально-технічної бази АПК // матеріали Міжнародного науково-практичного форуму, 17-18 вересня 2008 р. Львів: Львів. нац. агроуніверситет, 2008. С. 607-611.

Фамуляк Я.Є. Законодавчі основи організації та архітектурно-планувальні передумови розвитку селищ міського типу. Вісник Львівського національного аграрного університету: Архітектура і сільськогосподарське будівництво, 2010 р. №11. С. 164-170.

Фамуляк Я.Є., Савчак Н.С. Сучасні проблеми формування дизайну архітектурного середовища сільських поселень. Вісник НУ «Львівська політехніка»: Архітектура. № 793. 2014. С. 107-110.

Гнатюк О.Т., Гризлюк І.В., Косарчин В.І., Фамуляк Я.Є. Результати технічного обстеження несучих конструкцій перекриття над першим поверхом виробничої будівлі по вул. Зеленій, 301 у м. Львові. Вісник Львівського національного аграрного університету: Архітектура і сільськогосподарське будівництво, 2015. №16. С. 122-126.

Фамуляк Я.Є. Проблеми розвитку селищ міського типу України / Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін. Київ: КНУБА, 2015. Вип. 39. С. 260-264.

Фамуляк Я.Є. Стан дослідження містобудівної науки щодо просторової організації селищ міського типу / Вісник Львівського національного аграрного університету: Архітектура і сільськогосподарське будівництво. 2015. №16. С. 122-126.

Архітектурне проєктування будівель та споруд сільських поселень: навчальний посібник. [Степанюк А.В., Кюнцлі Р.В., Фамуляк Я.Є.]. Львів: НВФ «Українські технології», 2015. 296 с.

Гнатюк О., Косарчин В., Фамуляк Я., Задорожний Б. Використання теорії поверхонь другого порядку для проєктування дашка входу адміністративної будівлі по вул. Чмоли у м. Львові. Вісник Львівського національного аграрного університету: Архітектура і сільськогосподарське будівництво, 2016. №17. С. 23-27.

Фамуляк Я.Є., Гнідець Р.Б. Вираження сакральності храмової архітектури у структурі її образного символізму. Вісник Львівського національного аграрного університету: Архітектура і сільськогосподарське будівництво. Львів, 2018. № 19. С. 132-135.

Фамуляк Я.Є. Соціально-економічні процеси та їх вплив на просторовий розвиток селищ міського типу в сучасних умовах. Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво. Львів, 2019. № 20. С. 66-69.

Powered by Web Agency