Павло Петрович Колодій – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри геодезії і геоінформатики.

У 1994 році закінчив Львівський державний сільськогосподарський інститут і здобув кваліфікацію інженера-землевпорядника. Був скерований у Львівський філіал інституту землеустрою, де працював на посаді інженера-землевпорядника.

У 1995 році вступив до аспірантури при кафедрі землевпорядного проєктування.

З 1995 року – на науково-педагогічній роботі.

У 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Еколого-економічне обґрунтування проєктів землевпорядкування (на прикладі господарств Лісостепової зони Львівської області)».

У 2005 році отримав вчене звання доцента.

У 2002–2018 рр. – заступник декана з навчально-методичної роботи (за сумісництвом).

З 2013 року – завідувач кафедри геодезії і геоінформатики.

Читає навчальні дисципліни: для здобувачів ступеня «Бакалавр» – «ГІС і бази даних»; для здобувачів ОС «Магістр» – «Інформаційні технології та геоінформаційні системи»; для здобувачів ОС «Доктор філософії» – «Аерокосмічні знімальні системи».

У 2016–2017 рр. пройшов піврічне стажування в НУ «Львівська політехніка» за предметами «Топографія» та «ГІС і технології» (довідка № 616 від 30.06.2017 р.).

У 2019 році пройшов підвищення кваліфікації на кафедрі геоматики AGH University of Science and Technology (м. Краків, Польща) терміном 2 місяці (14.10. – 13.12.2019), отримав відповідний сертифікат.

Бере участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації. Підготовив 1 кандидата економічних наук.

Член редакційної колегії:

- наукового видання «Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво»;

- Quarterly Journal «Geomatics and Environmental Engineering» AGH University of Science and Technology (Польща);

- Peer-reviewed scientific journal «Applied Research in Lithuanian Colleges» (Литва).

 

Член Спілки землевпорядників України, Львівської обласної Спілки землевпорядників.

Член Західного геодезичного товариства Українського товариства геодезії і картографії.

Член наукового та організаційного комітетів міжнародних конференцій:

- VI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu «Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki» (10-12 czerwca 2015, Kamionka);

- VIІ Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu «Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki» (8-10 czerwca 2016, Kamionka);

- Актуальні завдання топографо-геодезичного забезпечення в землеустрої та земельному кадастрі: Міжнародна науково-практична конференція (25 листопада 2016 року, Львів – Дубляни, Львівський національний аграрний університет);

- 8th International scientific conference «Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy» (7-9 June 2017, Kamionka, Poland);

- 8th International scientific conference «Collection and processing of geodetic and economic data» (25-26 October 2018, Jarosław, Poland);

- III International scientific conference «Innovations of geodesy, cartography, real estate, management and surface water protection» (6-8 June 2018, Janów Lubelski, Poland).

Член наукового комітету:

- 9th International scientific conference «Collection and processing of geodetic and economic data» (24-25 October 2019, Kielce, Poland);

- 25th Anniversary Conference Geographic Information Systems Conference and Exhibition «GIS ODYSSEY 2018» (10-14 September 2018, Perugia, Italy);

- Geographic Information Systems Conference and Exhibition «GIS ODYSSEY 2017» (4-8 September 2017, Trento – Vattaro, Italy).

Основні напрями наукових досліджень: застосування методів геодезії і геоінформатики у розробці і вдосконаленні теоретико-методологічних засад земельних відносин та забезпечення збалансованого розвитку територій; розробка та вдосконалення методик геодезичних робіт та ГІС-технологій для забезпечення землеустрою, земельного кадастру та моніторингу земель; вдосконалення системи землеустрою та управління земельними ресурсами в період економічних трансформацій.

Автор близько 150 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. 6 монографій у співавторстві та 4 навчальних посібників у співавторстві.

ORCID: 0000-0001-9847-9520.

Індекс Гірша в Google Академія – 3.

 

Основні публікації:

Сохнич А.Я., Колодій П.П. Еколого-економічне управління землекористуванням : монографія. Львів : Українські технології, 2005. 150 с.

Геоінформаційний метод дистанційного зонування землі : пат. №10634 ; заявка 201505822 ; опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24, 5 c.

Колодій П.П. Геоінформаційні технології у підвищені ефективності використання меліорованих земель. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Географія. Землеустрій. Природокористування. 2014. Вип. 3. С. 113-116.

Kolodiy P., Pidlypna M. Practical implementation of land zoning distant geoinformational method as an effective tool of land use optimization. Geographic Information Systems Conference and Exhibition «GIS ODYSSEY 2016», 5th to 9th of September 2016, Perugia. P. 136-141. URL: http://www.gis.us.edu.pl/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=633&cf_id=24 (Web of Science)

Вдосконалення методів геодезичних робіт та ГІС-технологій в землеустрої, кадастрі та моніторингу земель : монографія / за ред. П.П. Колодія, Є.І. Смірнова. Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. 168 с.

Колодій П.П. Сучасний землеустрій та напрями його вдосконалення. Вісник Львівського національного аграрного університету: Економіка АПК. 2017. № 24 (2). C. 74-79.

Kolodiy P., Pidlypna M. The research of the agricultural land condition based on Landsat 8 and Sentinel-2 satellites data mergers. Conference proceedings Geographic Information Systems Conference and Exhibition «GIS ODYSSEY 2017» 4th – 8th of September 2017. Trento – Vattaro, P. 191-195 URL: http://gis.us.edu.pl/index.php/past-gis-conferences/24-gis-odyssey-2017 (Web of Science)

Ilona Urbanavičienė, Valdas Urbanavičius, Pavlo Kolodiy. Cartographic Reconstruction of Historical Environment Changes. Using GIS Technology Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives / Academic papers. Alytaus Kolegija, 2019, № 1 (8) P. 137-143.

Kolodiy P., Pidlypna M. The Improvement of the Agricultural Yields Forecasting Model Using the Software Product «Land Viewer». Geomatics and Environmental Engineering. Kraków: AGH University of Science and Technology Press, № 4/1, 2020, P. 59-67. (Scopus)

Beata Szafranska, Malgorzata Busko, Oleksandra Kovalyshyn, Pavlo Kolodiy. Building a Spatial Information System to Support the Development of Agriculture in Poland and Ukraine. MDPI Journals. Agronomy. Academic Open Access Publishing, Volume 10, Issue 12, 2020. URL: https://www.mdpi.com/2073-4395/10/12/1884/htm (Scopus).

Powered by Web Agency