Роман Михайлович Ступень – доктор економічних наук, доцент, заступник декана з навчально-методичної роботи землевпорядного факультету, доцент кафедри геодезії і геоінформатики.

У 2009 році закінчив Львівський національний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2014 році закінчив Інститут післядипломної науки Львівського національного аграрного університету за спеціальністю «Землеустрій та кадастр».

З 2013 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування інституційних засад інвестиційного забезпечення сільськогосподарського землекористування».

У 2019 році отримав вчене звання доцента.

У 2019 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Еколого-економічні засади розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні».

Читає навчальні дисципліни: для здобувачів ступеня доктора філософії – «Ринок земель»; для студентів ОС «Магістр» – «Ринкові земельні відносини»; для студентів ОС «Бакалавр» – «Державна землевпорядна експертиза».

У 2016 році пройшов стажування у Головному управлінні Держгеокадастру у Львівській області.

У 2017 році пройшов піврічне закордонне стажування у Латвійському сільськогосподарському університеті (Латвія).

У 2017 році пройшов підвищення кваліфікації в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Тематика підвищення кваліфікації: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності».

У 2017 році прослухав курс «Педагогіка вищої школи» у Львівському національному аграрному університеті.

У 2017 році пройшов навчання сільськогосподарського експерта-дорадника.

У 2019 році пройшов підвищення кваліфікації (стажування) у Львівському національному університеті ім. І. Франка.

У 2019 році пройшов стажування у Гірничо-металургійній академії імені Станіслава Сташица (Польща).

У 2020 році пройшов підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

У 2020–2021 рр. – член спеціалізованої вченої ради зі захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата, доктора наук.

Член редколегії періодичного видання «Вісник Львівського національного аграрного університету» (серія «Архітектура і будівництво»).

Академік Академії економічних наук України.

Член ГО «Львівська обласна спілка землевпорядників».

Член Західного геодезичного товариства «Українське товариство геодезії і картографії».

Член ГО «Об’єднання маркетологів України».

Член Всеукраїнської громадської організації «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні».

Сільськогосподарський експерт-дорадник.

Основні напрями наукових досліджень: функціонування ринку земель; раціональне використання земель сільськогосподарського призначення.

Автор близько 150 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID: 0000-0002-4951-2838.

Researcher ID: E-3237-2019.

Індекс Гірша у Scopus – 1, індекс Гірша у Web of Science – 2, індекс Гірша в Google Академія – 6.

Основні публікації:

Stupen R., Stupen O. Formation of energy resources potential of rural territories. Materials 17th international scientific conference «Engineering for rural development», (Jelgava, May 23-25, 2018). Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies Faculty of Engineering. 2018. Vol. 19. P. 1639-1643. (Scopus)

Stupen M., Stupen R., Stupen О. Prospects of the land lease relations development in agriculture of Ukraine. Scientific Papers: Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2018. Vol. 18, Issue 3, P. 441-448. (Web of Science)

Stupen R., Stupen M., Ryzhok Z., Stupen O. Modeling of the effective functioning of the agricultural lands market in Ukraine. Geodesy and Cartography. 2019. Vol. 45, Issue 2. P. 105-110. (Scopus)

Ступень Р.М. Прогнозні сценарії розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення. Збалансоване природокористування. 2018. № 4. С. 124-132.

Ступень Р.М. Регулювання ринкового обігу земельних активів в системі земельно-іпотечного кредитування сільського господарства. Економічний дискурс. 2018. № 4. С. 141-145.

Ступень Р.М., Ступень Н.М., Пономарчук І.С. Методологічні засади розвитку сільських територій в умовах децентралізації земельних відносин. Вісник Львівського національного аграрного університету: Архітектура і сільськогосподарське будівництво. Львів, 2019. № 20. С. 94-95.

Ступень Р.М. Земля в системі інвестиційних відносин: інституціоналізація та механізми управління : монографія. Львів : Ліга-Прес, 2014. 170 с.

Ступень Р.М., Ткачук Л.В., Ярмолюк В.І. Землеустрій: історія земельних відносин в Україні : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Луцьк : Надстир’я, 2016. 239 с.

Ступень Р.М., Зінченко Т.Є., Таратула Р.Б. Земельно-ресурсний потенціал рекреаційних територій : монографія. Луцьк : Надстир’я, 2016. 216 с.

Ступень Р.М. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: стан та перспективи розвитку : монографія. К. : ДКС-Центр, 2018. 304 с.

Powered by Web Agency