Олександр Іванович Бочко – кандидат економічних наук, доцент кафедри геодезії і геоінформатики.

У 2000 році закінчив Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр».

З 2009 р. – на науково-педагогічній роботі, викладач Мукачівського державного університету.

З 2011 року – старший викладач кафедри геодезії і геоінформатики Львівського національного аграрного університету.

У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Еколого-економічне управління земельними ресурсами».

У 2014 році отримав вчене звання доцента.

Читає навчальні дисципліни для студентів ОС «Бакалавр» – «Електронні геодезичні прилади», «Топографія», «GPS-технології».

У 2017 році пройшов підвищення кваліфікації в Національному університеті «Львівська політехніка».

У 2019 році пройшов стажування в Гірничо-металургійній академії ім. Станіслава Сташица в Кракові, Польща (AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie).

З квітня 2019 року до лютого 2020 року проходив піврічне міжнародне стажування у Вищій інженерно-економічній школі в Жешуві (Польща), що засвідчує отриманий сертифікат.

Основні напрями наукових досліджень: точність геодезичних вимірювань із застосуванням сучасних технологій і приладів, застосування сучасних GNSS-технологій для визначення координат та виконання кадастрових знімань. Автор близько 86 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID: 0000-0001-8297-2783.

Індекс Гірша у Web of Science – 1.

Індекс Гірша в Google Академія – 2.

Researcher ID: AAG-6165-2021.

 

Основні публікації:

Ступень М.Г., Бочко О.І. Управління земельними відносинами: шляхи вдосконалення та механізм реалізації : монографія. Мукачево, 2011 р. 176 с.

Колодій П.П., Смірнов Є.І., Бочко О.І. Вдосконалення методів геодезичних робіт та застосування ГІС-технологій в землеустрої, кадастрі та моніторингу земель : монографія. Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. 168 с.

Бочко О.І. Підвищення рівня інвестиційної привабливості земельних ресурсів Львівської області. Збалансоване природокористування: науково-практичний журнал. 2016. № 2. С. 43-46.

Рій І.Ф., Бочко О.І. Точність відлічування нівелірних рейок. Вісник Львівського національного аграрного університету: Архітектура і сільськогосподарське будівництво. 2018. № 19. С. 173-176.

Бочко О.І. Інституціональні засади планування сталого використання земель сільськогосподарського призначення / Г.І. Грещук, О.І. Бочко. Вісник Львівського національного аграрного університету: Економіка АПК. Львів : Львів. нац. аграр. ун-т, 2018. № 25. С. 26-32.

Бочко О.І. Роль агрохолдингів у структурі земельних ресурсів України. Збалансоване природокористування: науково-практичний журнал. 2018. № 1. С. 49-53.

Бочко О.І. Децентралізовані корпоративні форми управління земельними ресурсами. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук : КрНУ, 2018. Вип. 3. С. 110-115. (Index Copernicus)

Смірнов Є.І. Визначення масштабного множника в фотограмметрії / Є.І. Смірнов, І.Ф. Рій., О.І. Бочко. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2018. № 22/62. (Index Copernicus)

Бочко О.І. Моніторинг земель сільськогосподарського призначення. Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». Запоріжжя, 2019. Вип. 2 (24). С. 37-40. (Index Copernicus)

Bochko O., Riy I. Market mechanisms of spacious organization of land resources – a case study in Chernivtsi district, Ukraine. Scientific Papers Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development». 2020. Vol. 20. Issue 2/2020. P. 81-87. (Web of Science).

Powered by Web Agency