Іван Федорович Рій – кандидат економічних наук, в.о. доцента кафедри геодезії і геоінформатики.

У 2006 році закінчив Львівський державний аграрний університет, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр» та здобув кваліфікацію інженера з землевпорядкування та кадастру.

У 2007 році закінчив Львівський державний аграрний університет, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр» та здобув кваліфікацію магістра з землевпорядкування та кадастру.

З 2007 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Еколого-економічні засади формування інвестиційної привабливості земель сільськогосподарського призначення».

Читає навчальні дисципліни: для студентів ОС «Магістр» – «Інфраструктура геопросторових даних», «Інформаційні технології та геоінформаційні системи»; для студентів ОС «Бакалавр» – «Геодезія», «Топографія».

У 2017 році пройшов підвищення кваліфікації в Національному університеті «Львівська політехніка».

У 2019 році пройшов стажування в Гірничо-металургійній академії ім. Станіслава Сташица в Кракові, Польща (AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie).

У 2020 році пройшов підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Основні напрями наукових досліджень: дослідження точності геометричного нівелювання; дослідження впливу зовнішнього середовища на геодезичні вимірювання.

Автор близько 80 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID: 0000-0003-0281-6081.

Researcher ID: AAG-6967-2021.

Індекс Гірша у Web of Science – 1, індекс Гірша в Google Академія – 3.

Основні публікації:

Bochko O., Riy I. Market mechanisms of spacious organization of land resources – a case study in Chernivtsi district, Ukraine . Scientific Papers Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development». 2020. Vol. 20, Issue 2/2020. P. 81-87. (Web of Science)

Теоретико-методологічні засади формування інвестиційної привабливості у системі сільськогосподарського землекористування : монографія / Р.М. Ступень, І.Ф. Рій, П.П. Колодій, З.Р. Рижок. Львів : ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. 164 с.

Ващенко В.І., Перій С.С., Рій І.Ф. Апробація способу геометричного нівелювання «вперед-назад». Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва : зб. наук. пр. Львів, 2010. Вип. 1 (19). С. 91-94.

Перій С.С., Рій І.Ф., Мороз О.І., Тарнавський В.Л. До питання геометричного нівелювання способом «вперед-назад» з використанням високоточного цифрового нівеліра LEICA DNA 03. Вісник геодезії та картографії. 2012. № 4. (79). С. 5-8.

Літинський В.О., Віват А.Й., Рій І.Ф. Пристрій для лінійних вимірювань геодезичних взірцевих базисів 2-го розряду. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Географія. Землеустрій. Природокористування. 2014. Вип. 3. С. 19-22.

Літинський В.О., Рій І.Ф., Віват А.Й., Жак І.Б. Методика дослідження точності відлічування шашкових рейок. Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва : зб. наук. пр. Львів, 2015. Вип. 1 (29) С. 181-183.

Перій С.С., Рій І.Ф. Дослідження ходу фокусувальної лінзи нівеліра Dini 22. Геодезія, картографія і аерофотознімання. Львів, 2011. С. 58-61.

Рій І.Ф. Еколого-економічна ефективність та інвестиційна привабливість землекористування у сільському господарстві. Вісник Сумського національного аграрного університету: Економіка і менеджмент. 2015. Вип. 5 (64). С. 207-212.

Рій І.Ф., Бочко О.І. Точність відлічування нівелірних рейок. Вісник Львівського національного аграрного університету: Архітектура і сільськогосподарське будівництво. 2018. № 19. С. 173-176.

Ступень М.Г., Рогач С.М., Рій І.Ф. Механізм економічного регулювання земельних відносин. Економіст. 2015. № 2 (340). С. 42-43.

Powered by Web Agency