Зоряна Русланівна Рижок – кандидат економічних наук, доцент кафедри геодезії і геоінформатики, заступник декана з наукової роботи землевпорядного факультету Львівського НАУ.

У 2014 році закінчила Львівський національний аграрний університет та здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю «Землеустрій та кадастр».

З 2015 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Удосконалення оцінки сільськогосподарських угідь в умовах трансформації земельних відносин».

У 2020 році отримала вчене звання доцента.

Читає навчальні дисципліни для студентів ОС «Бакалавр» – «Математична обробка геодезичних вимірів», «Вища геодезія».

У 2017 році пройшла підвищення кваліфікації в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Тематика підвищення кваліфікації: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності».

У 2018 та 2019 році пройшла стажування в Державній вищій техніко-економічній школі ім. Броніслава Маркевича (Польща).

З квітня 2019 року до лютого 2020 року проходила піврічне міжнародне стажування у Вищій інженерно-економічній школі в Жешуві, що засвідчує отриманий сертифікат.

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Член Західного геодезичного товариства та Львівської обласної спілки землевпорядників, сільськогосподарський експерт-дорадник з питань землевпорядкування.

Основні напрями наукових досліджень: застосування геоінформаційних систем в управлінні сільськогосподарським землекористуванням; математичні методи моделювання та обробки геодезичних вимірів; удосконалення оцінки сільськогосподарських угідь в умовах трансформації земельних відносин.

Автор близько 100 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID: 0000-0003-0733-5658.

Researcher ID: X-3227-2019.

Індекс Гірша у Scopus – 1, індекс Гірша у Web of Science – 2, індекс Гірша в Google Академія – 2.

 

Основні публікації:

Рижок З.Р. Удосконалення системи оцінки сільськогосподарських угідь у контексті формування ринку земель : монографія. Львів : ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. 231 с.

Рижок З.Р. Математична обробка геодезичних вимірів : навчальний посібник / З.Р. Рижок, Л.Л. Поляковська, Р.М. Ступень, П.П. Колодій. Львів : ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. 179 с.

Taratula R., Kovalyshyn O., Ryzhok Z., Malakhova S. Application of mathematic modeling for optimization of land-use management. Real Estate Management and Valuation. 2019. Vol. 27, Issue 3. P. 59-68. (Scopus)

Stupen R., Stupen M., Ryzhok Z., Stupen O. Modeling of the effective functioning of the agricultural lands market in Ukraine. Geodesy and Cartography. 2019. Vol. 45, Issue 2. P. 105-110. (Scopus)

Stupen M., Stupen N., Ryzhok Z., Stupen O. Application of Satellite Monitoring Data for Winter Cereals Growing in the Lviv Region. Geomatics and environmental engineering. 2020. № 4. P. 69-70. (Scopus)

Stupen N., Ryzhok Z., Stupen M., Stupen O., Stupen R. Analysis of the Interrelations Between Elements of Geoinformation System Structure. Computer Science and Information Technologies: XV International Scientific and Technical Conference (Zbarazh-Lviv, Ukraine, 23-26 September 2020). Zbarazh-Lviv, Ukraine, 2020. Р. 88-91. (Scopus)

Stupen R., Ryzhok Z. Methodological approaches to the effective land resources use in the regions of Ukraine. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2018. № 4. P. 353-359. (Web of Science)

Stupen M., Stupen R., Ryzhok Z., Stupen O. Methodological foundations of the organization and protection of lands in the context of the balanced nature use. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2019. № 1. P. 565-571. (Web of Science)

Stupen M., Stupen N., Ryzhok Z., Taratula R. Methodology of zoning application for agricultural crops cultivation on the basis of space imagery. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2020. № 1. P. 575-581. (Web of Science)

Stupen M., Stupen N., Ryzhok Z., Stupen O. Ecological and economic estimation of agricultural land reproduction efficiency in Lviv region. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2020. № 3. P. 589-593.

Powered by Web Agency