Мирослав Степанович Богіра – кандидат економічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри землеустрою.

У 1975 році закінчив Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Землевпорядкування».

Після закінчення в 1975 році землевпорядного факультету Львівського сільськогосподарського інституту працював головним інженером-землевпорядником Жовківського району.

З 1978 до 1986 року працював завідувачем відділу Нестеровського (Жовківського) райкому партії.

Після закінчення в 1988 році Київської вищої партійної школи до 1990 року працював у Львівському обкомі партії.

З 1990 року працював заступником голови виконкому Жовківської районної ради, а з 1995 до 2002 року – першим заступником голови Жовківської районної державної адміністрації.

У 2002–2005 та 2010–2013 рр. працював головою Радехівської районної державної адміністрації Львівської області. Двічі обирався депутатом районної ради.

У 2013–2014 рр. – заступник голови Львівської обласної державної адміністрації.

В 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Соціально-економічні передумови розвитку землеробства за ринкових умов (на прикладі Західного Полісся Львівської області)».

У 2001 році отримав вчене звання доцента.

Почесний землевпорядник України.

Працював на посаді асистента, старшого викладача, в.о. доцента кафедри землевпорядного проєктування, доцента кафедри управління земельними ресурсами, доцента, в.о. професора, завідувача кафедри землевпорядного проєктування ЛНАУ (2007–2010). У 2006–2010 рр. обирався заступником декана землевпорядного факультету ЛНАУ.

З 2007 до 2010 року – завідувач кафедри землевпорядного проєктування ЛНАУ.

У 2010 році вдруге призначений головою Радехівської районної державної адміністрації Львівської області.

З 2014 до 2020 року – в.о. професора кафедри управління земельними ресурсами, а з вересня 2020 року – в.о. завідувача кафедри землеустрою ЛНАУ.

Читає навчальні дисципліни: для здобувачів ступеня доктора філософії – «Механізми ефективного використання земельних ресурсів», «Управління у сфері землекористування»; для студентів ОС «Магістр» – «Державний контроль за використанням та охороною земель»; для студентів ОС «Бакалавр» – «Земельний менеджмент».

З 2016 року – керівник факультетського постійно діючого науково-теоретичного семінару викладачів.

З 2017 року – директор Науково-навчального інституту геодезії та землеустрою ЛНАУ.

Керував виконанням тематичного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт землевпорядного факультету ЛНАУ у 2016 –2020 рр. на тему «Розробка і вдосконалення теоретико-методологічних засад земельних відносин та забезпечення збалансованого розвитку території».

У 2016 році (з 5 травня до 6 червня) пройшов стажування у Вищій інженерно-економічній школі в м. Жешув (Польща).

З 2 жовтня 2017 року до 2 квітня 2018 року проходив 6-місячне дистанційне науково-практичне стажування на кафедрі землеустрою та геодезії Латвійського сільськогосподарського університету (Латвія).

У 2020 році пройшов підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Основні напрями наукових досліджень: вдосконалення землеустрою та земельних відносин в умовах вільного ринку земель сільськогосподарського призначення; розроблення і впровадження еколого-економічних аспектів раціонального використання земель сільськогосподарського призначення; вдосконалення державного контролю за використанням та охороною земель в період трансформації земельних відносин.

За результатами досліджень опублікував понад 150 наукових та науково-методичних праць.

ORCID: 0000-0001-7145-0648.

Researcher ID: AAB-8642-2020.

SPIN: 6319-7758.

Індекс Гірша у Web of Science – 3.

Серед публікацій – 7 монографій, з яких одна одноосібна, співавтор двох підручників і чотирьох навчальних посібників.

Основні публікації:

Богіра М.С. Землевпорядкування в ринкових умовах: еколого-економічний аспект : монографія. Львів : Новий світ – 2000, 2008. 225 с.

Богіра М.С. Землевпорядне проєктування: теоретичні основи і територіальний землеустрій : навчальний посібник / М.С. Богіра, В.І. Ярмолюк; за ред. к.е.н. М.С. Богіри. Львів : Львівський національний аграрний університет, 2010. 334 с.

Трансформація земельного устрою в Україні: проблеми теорії і практики : колективна монографія / за заг. ред. доц. М.С. Богіри. Львів. нац. аграр. ун-т, 2011. 244 с.

Богіра М.С. Автоматизація землевпорядного проєктування : навч. посіб. / М.С. Богіра, Н.Є. Стойко, Л.В. Ткачук. Львів : Український бестселер, 2012. 296 с.

Сохнич А.Я. Моніторинг земель : підручник / А.Я. Сохнич, М.С. Богіра, В.В. Горлачук, Д.І. Солярчук, І.М. Песчанська; за ред. д.е.н. А.Я. Сохнича. Львів : Манускрипт, 2008. 264 с.

Моніторинг та охорона земель : навчальний посібник-практикум / А.Я. Сохнич, М.С. Богіра; за ред. д.е.н. А.Я. Сохнича. Львів : Львівський національний аграрний університет, 2016. 220 с.

Сохнич А.Я., Богіра М.С., Яремко Ю.І., Стойко Н.Є. Державний контроль за використанням земель : підручник. Львів : Галич-Прес, 2018. 240 с.

Myroslav Bohira, Nazar Stupen, Ruslana Taratula. The problems of land reform incompleteness in Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2018. Т. 19. Вип. 1. С. 85-90. (Web of science)

Сохнич А.Я., Богіра М.С., Стойко Н.Є. Державний контроль за використанням земель : навчальний посібник-практикум. Львів, 2019. 120 с.

Myroslav Bohira, Anatolii Sokhnych, Yurii Soliarchuk. Prospects of agrarian formations development at the stage of land relations transformations in Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2019. Т. 19. Вип. 4. С. 37-44. (Web of science).

Powered by Web Agency