Оксана Іванівна Черечон – кандидат економічних наук, доцент кафедри землеустрою.

У 1994 році закінчила Львівський державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Землевпорядкування».

З 1994 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему «Використання сільськогосподарських земель приміської зони м. Львова».

У 2014 році отримала вчене звання доцента.

З 2017 року – заступник завідувача кафедри.

Читає навчальні дисципліни для студентів ОС «Бакалавр» – «Інженерне облаштування території», «Землеустрій», «Методи оптимізації землевпорядних рішень».

У 2017 році пройшла підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти. Мета підвищення кваліфікації – вивчення інформаційно-комунікаційних технологій в освіті та інноваційних технологій при викладанні дисциплін «Землеустрій», «Методи оптимізації землевпорядних рішень», «Інженерне облаштування територій».

У 2017 році пройшла навчання сільськогосподарського експерта-дорадника на базі ННІ заочної та післядипломної освіти ЛНАУ за 30-годинною програмою та отримала кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника № 48/2017/1.

У 2018 році пройшла піврічне стажування у Латвійському сільськогосподарському університеті на кафедрі землевпорядкування і геодезії за напрямом «Науковий, академічний, діловий та культурний обмін, оволодіння знаннями у галузях землевпорядної та геодезичної науки й вищої освіти».

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Основні напрями наукових досліджень: проблеми запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення; основні заходи оптимізації структури землекористування; вдосконалення агроекологічних умов функціонування сільського господарства; проблеми землевпорядкування об’єднаних територіальних громад.

Автор близько 110 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID: 0000-0001-9423-5369.

Індекс Гірша в Google Академія – 2.

Основні публікації:

Липчук В.В., Черечон О.І. Стан та проблеми використання приміських сільськогосподарських земель : монографія. Львів : Сполом, 2011. 215 с.

Колодій П.П., Черечон О.І., Тишковець В.В., Сухомлін Л.В., Гермонова К.О. Управління земельними ресурсами. Том 2. Економіка землекористування : посібник (TEMPUS IV). Донецьк : УНИТЕХ, 2012. 438 с.

Стойко Н.Є., Кришеник Н.І., Черечон О.І., Солтис О.Г. Оптимізація використання земель в агроландшафтах Українських Карпат. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. Lublin. Rzeszów, 2017. Vol.19. No.1. 55-59.

Cherchon O. Kryshenyk N., Soltys O. Environmental assessment of land resources structure of Ukraine. International Scientific Methodical Conference «Baltic Surveying’17», Jelgava, 10-12 May 2017. P. 27-29.

Черечон О. І. Основні заходи оптимізації структури землекористування. Вісник Львівського національного аграрного університету. Львів. нац. аграр. ун-т, 2017. С. 79-83.

Stoiko N., Kryshenyk N., Soltys O., Cherechon O. Environmental policy and land management in rural areas of Ukraine. Baltic surveying: international scientific journal. 2018. Vol. 8. P. 93-101.

Stoiko N., Cherechon O. The Development of Local Ecological Networks in Ukraine: the Example of Lviv Region. Baltic surveying: international scientific journal. 2019. Vol. 10. P. 45-52.

Soltys O., Cherechon O. Appropriate crop rotation – commercially reasonable effort. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2019. Vol. 19, Issue 3, 2019. P. 529-535. (Web of Science)

Roman Stupen, Oksana Cherechon, Oksana Stupen, Myroslava Smoliarchuk. Methodical features of the determination of land suitability for conducting agricultural production. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 20, Issue 1, 2020. P. 581-587. (Web of Science)

Roman Stupen, Oksana Cherechon, Oksana Stupen, Olga Soltys. Agro-climatic substantiation of growing agricultural crops in crop rotation. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 20, Issue 3, 2020. P. 593-596. (Web of Science).

Powered by Web Agency