Галина Миколаївна Дудич – кандидат економічних наук, доцент кафедри землеустрою.

У 2001 році закінчила Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр».

З 2005 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему «Удосконалення земельних відносин як чинник ефективності використання сільськогосподарських підприємств».

У 2015 році отримала вчене звання доцента.

З 2006 року – секретар методичної комісії землевпорядного факультету.

2010–2017 – заступник завідувача кафедри землеустрою.

З 2013 є керівником студентського наукового гуртка «Землеустрій».

У 2017 році була заступником голови журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Геодезія та землеустрій».

Читає навчальні дисципліни для студентів ОС «Бакалавр» – «Інженерне облаштування території», «Землеустрій».

У 2017 році пройшла підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти. Мета підвищення кваліфікації – вивчення інформаційно-комунікаційних технологій в освіті та інноваційних технологій при викладанні дисциплін «Землеустрій» та «Інженерне облаштування територій».

У 2017 році пройшла навчання сільськогосподарського експерта-дорадника на базі ННІ заочної та післядипломної освіти ЛНАУ за 30-годинною програмою та отримала кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника.

З 21 листопада 2016 р. до 21 травня 2017 р. проходила піврічне стажування у Латвійському сільськогосподарському університеті на кафедрі землевпорядкування і геодезії за напрямом «Науковий, академічний, діловий та культурний обмін, оволодіння знаннями у галузях землевпорядної та геодезичної науки й вищої освіти».

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Член ГО «Львівська обласна спілка землевпорядників».

Сільськогосподарський експерт-дорадник.

Досліджує вдосконалення земельних відносин в Україні на основі впровадження земельного ринку та створення необхідних умов для його ефективного використання.

Автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць.

 

ORCID ID: 0000-0002-1604-6535.

Researcher ID: LID-1041-2020.

Індекс Гірша в Web of Science – 1, Індекс Гірша в Google Академія – 4.

 

Основні публікації:

Дудич Г.М., Дудич Л.В. Використання та впорядкування кормових угідь в Україні. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. Львів, 2017. 24(2). С. 94–99.

Дудич Г.М., Ступень Н.М., Дудич Л.В. Перспективи розвитку фермерських господарств в Україні. Аграрна економіка: науковий журнал Львівського національного аграрного університету, 2020. Т. 13. С. 95–100.

Dudych H., Dudych L. Assessment of the ecological sustainability of agricultural land use in the territorial structure of region. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 18, Issue 4, 2018. P. 87–92. (Web of Science)

Stupen R., Stupen M., Dudych H. The features of the formation and development of agricultural land market in Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 19, Issue 3, 2019. P. 543–548. (Web of Science)

Stupen M., Stupen N., Taratula R., Dudych H. The methodological approaches to the assessment of the economic efficiency level of agricultural lands use of the region. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 19, Issue 3, 2019. P. 557–562. (Web of Science)

Дудич Г.М. Значення землеустрою для раціонального використання сільськогосподарських земель. Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво. Львів, 2020. С. 109–112.

Дудич Г.М., Дудич Л.В., Ярмолюк В.І. Землеустрій: впорядкування територій кормових угідь та багаторічних насаджень : навч. посіб. / Львів. нац. аграр. ун-т. Львів : СПДФО «Марусич М.М.», 2017. 200 с.

Практикум з геодезичних робіт у землеустрої : навч. посіб. / [З.П. Флекей, П.П. Колодій, Г.М. Дудич, О.Г. Солтис, Л.В. Дудич, Н.І. Кришеник]. Львів : Сполом, 2014. 302 с.

Ступень Р.М., Дудич Г.М., Дудич Л.В. Землеустрій: організація та впорядкування сільськогосподарських угідь : навч. посіб. / Львів. нац. аграр. ун-т. Львів : Галицька видавнича спілка, 2020. 243 с.

Дудич Г.М., Черевко Г.В. Удосконалення земельних відносин як чинник ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств : монографія. Львів : Сполом, 2013. 211 с.

Powered by Web Agency