Ольга Григорівна Солтис – кандидат економічних наук, доцент кафедри землеустрою.

У 2001 році з відзнакою закінчила Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр».

У 2003 році – здобула другу вищу освіту у Львівському державному аграрному університеті за спеціальністю «Економіка і підприємництво».

З 2004 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Підприємництво в умовах інтегрованого розвитку сільського господарства».

У 2015 році отримала вчене звання доцента.

Читає навчальні дисципліни: для студентів ОС «Бакалавр» – «Методи оптимізації землевпорядних рішень», «Ландшафтознавство» та «Землеустрій»; для студентів ОС «Магістр» – «Територіальний землеустрій».

Впродовж 2012–2015 років – голова ради молодих вчених землевпорядного факультету.

З 2017 року – секретар вченої ради землевпорядного факультету.

У 2017 році пройшла піврічне підвищення кваліфікації у НУ «Львівська політехніка» на кафедрі інформаційних систем та мереж. Тематика підвищення кваліфікації: «Математичні методи оптимізації землевпорядних рішень».

У 2017 році пройшла підвищення кваліфікації у Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Роль навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи і моделі у землеустрої» у формуванні професійних комплектацій майбутнього фахівця аграрної сфери».

З 2018 року – член журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Геодезія та землеустрій». Підготовлено студентів, які отримали дипломи II ступеня.

У 2019 році пройшла піврічне стажування у Латвійському сільськогосподарському університеті (Латвія).

З 2019 року – член Львівської обласної Спілки землевпорядників України.

У 2019 році – заступник голови журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Геодезія та землеустрій». Підготовлено студентів, які отримали дипломи І та II ступенів.

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації (стажування) у Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету.

Основні напрями наукових досліджень: економіко-математичні методи і моделі у землеустрої; територіальний землеустрій в Україні; сучасні ландшафти України.

Автор близько 150 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID: 0000-0002-6111-1308.

Індекс Гірша в Google Академія – 3.

 

Основні публікації:

Солтис О.Г. Підприємництво в розвитку інтегрованого сільського господарства і сільських територій : монографія / відп. ред. В.В. Липчук. Львів : Сполом, 2013. 310 с.

Солтис О.Г. Практикум з геодезичних робіт у землеустрої : навч. посіб. / З.П. Флекей, П.П. Колодій, Г.М. Дудич та ін. Львів : Сполом, 2014. 302 с.

Теоретико-методологічні засади землеустрою в умовах західного регіону України: теорія, методологія, практика : колективна монографія / за заг. ред. доц. М. С. Богіри. Львів : Львів. нац. аграр. ун-т, 2011. 244 с. С. 178-185.

Soltys O.G. Monitoring of land relations in Ukraine with the use of geographic information systems. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu «Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki». Kamionka, 8-10 czerwca 2016 r. 2016. С. 55-57.

Soltys Olga, Smolyarchuk Myroslava, Kulbaka Viktor. Methods of economic-mathematic programming in managerial decisions making / Soltys Olga, Smolуarchuk Myroslava, Kulbaka Viktor. International scientific methodical conference «Baltic Surveying». Jelgava Aleksandras stulginskis university. 2016. № 2. P. 61-66.

Стойко Н.Є., Кришеник Н.І., Черечон О.І., Солтис О.Г. Оптимізація використання земель в агроландшафтах Українських Карпат. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. Lublin. Rzeszów, 2017. Vol.19. No.1. 55-59.

Cherchon O. Kryshenyk N., Soltys O. Environmental assessment of land resources structure of Ukraine. International Scientific Methodical Conference «Baltic Surveying’17», Jelgava, 10-12 May 2017. P. 27-29.

Stoiko N., Kryshenyk N., Soltys O., Cherechon O. Environmental policy and land management in rural areas of Ukraine. Baltic surveying: international scientific journal. 2018. Vol. 8. P. 93-101.

Soltys O., Cherechon O. Appropriate crop rotation – commercially reasonable effort. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2019. Vol. 19, Issue 3, 2019. P. 529-535. (Web of Science)

Roman Stupen, Oksana Cherechon, Oksana Stupen, Olga Soltys. Agro-climatic substantiation of growing agricultural crops in crop rotation. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 20, Issue 3, 2020. P. 593-596. (Web of Science).

Powered by Web Agency