Юрій Дмитрович Солярчук – кандидат економічних наук, доцент кафедри землеустрою.

У 1986 році закінчив Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Землевпорядкування».

Відповідно до державного розподілу був направлений на роботу в Львівський філіал інституту «Укрземпроект» на посаду інженера-землевпорядника, де пропрацював до 1992 року, і з посади в.о. начальника проєктного відділу інституту був переведений у Львівський міськвиконком на посаду заступника начальника землевпорядного відділу.

1992–1996 рр. – заступник начальника землевпорядного відділу Львівського міськвиконкому.

1996–2003 рр. – заступник начальника Львівського міського управління земельних ресурсів Держкомзему України.

2003–2012 рр. – начальник Львівського міського управління земельних ресурсів Держкомзему України.

У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Управління земельними ресурсами промислово-міських агломерацій».

У 2016 отримав вчене звання доцента.

Почесний землевпорядник України.

2013–2020 рр. – доцент кафедри управління земельними ресурсами, а з вересня 2020 року – доцент кафедри землеустрою ЛНАУ.

Читає навчальні дисципліни: для студентів ОС «Магістр» – «Управління земельними ресурсами», «Методика та методологія наукових досліджень», «Просторове планування території ОТГ», «Стандартизація і нормування»; для студентів ОС «Бакалавр» – «Організація території», «Організація і управління землевпорядним виробництвом».

Керівник кафедрального студентського наукового гуртка «Управлінець».

25 вересня – 6 жовтня 2017 року – проходив стажування на базі Львівського національного аграрного університету від Національного університету біоресурсів і природокористування України.

У червні – липні та у вересні – грудні 2017 року проходив піврічне стажування в Національному університеті «Львівська політехніка» на кафедрі кадастру територій.

Основні напрямки наукових досліджень: вдосконалення управління земельними ресурсами промислово-міських агломерацій в умовах ринку земель; розроблення еколого-економічних аспектів раціонального використання міських земель, земель територіальних громад.

За результатами досліджень опубліковано понад 100 наукових та науково-методичних праць, серед публікацій – 8 монографій, 6 навчальних посібників (у співавторстві).

ORCID: 0000-0001-7145-0648.

Researcher ID: ААВ-8642-2020.

Основні публікації:

В’юн В.Г., Горлачук В.В., Сохнич А.Я., Солярчук Ю.Д. Земельні аукціони /Управління земельними ресурсами : навчальний посібник. Миколаїв : Вид-во МФ. НаУККМА, 2002. С. 240-241.

Сохнич А.Я., Солярчук Д.І., Тарасюк І.Г., Солярчук Ю.Д. Планування використання земель населених пунктів: формування прибудинкових територій : навчальний посібник. Львів : НВФ «Українські технології», 2009. 96 с.

Вдосконалення управління земельними ресурсами в період економічних трансформацій : монографія / за ред. д. е. н. А. Я. Сохнича. Львів : Ліга-Прес, 2010. 192 с.

Сохнич А.Я., Солярчук Д.І., Солярчук Ю.Д. та ін. Планування територій населених пунктів : навчальний посібник. Львів : Ліга-Прес, 2010. 168 с.

Солярчук Ю.Д., Сохнич А.Я. Проблеми управління земельними ресурсами промислово-міських агломерацій : монографія. Львів : Ліга-Прес, 2011. 188 с.

Обґрунтування механізмів управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки : монографія / А.Я. Сохнич, М.В. Богіра, М.В. Смолярчук, Ю.Д. Солярчук. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2016. 220 с.

Солярчук Ю.Д. Оптимізація механізму екореконструкції міст / А.Я. Сохнич, О.В. Балуєва, Ю.Д. Солярчук // Журнал «Збалансоване природокористування». Київ : ТОВ «Екоінвестком», 2016. №3.

Myroslav Bohira, Anatolii Sokhnych, Yurii Soliarchuk. Prospects of agrarian formations development at the stage of land relations transformations in Ukraine. Scientific Papers: Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2019. Т. 19. Вип. 4. С. 37-44.  (Web of science)

Bohira M., Sokhnych A., Soliarchuk Y. Development of agrarian formations in the period of economics transformations. International Journal of new economics, public administration and law. 2019. С. 123-131. (Копернікус)

Sokhnych A., Soliarchuk Y. Modern Approaches of Training Professionals in the Field of the Agricultural Holding. International Journal of New Economics, Public Administration and Law. 2019. №1(3). С. 185-195. (Копернікус).

Powered by Web Agency