Олександра Олександрівна Костишин – кандидат економічних наук, доцент кафедри землеустрою, заступник декана з виховної роботи землевпорядного факультету.

У 1999 році закінчила Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Землевпорядкування» з присвоєнням кваліфікації інженера-землевпорядника.

У 1999–2002 рр. працювала інженером І категорії ЗНДІ землеустрою і земельного кадастру при ЛНАУ.

У 2002 – переведена на посаду лаборанта кафедри управління земельними ресурсами, з 2005 до 2007 рр. працювала навчальним майстром.

З 2007 року – на науково-педагогічній роботі.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

- з 01.09.2007 р. до 01.07.2009 р. – асистент кафедри управління земельними ресурсами;

- з 01.07.2009 р. до 26.08.2014 р. – старший викладач кафедри управління земельними ресурсами;

- з 27.08.2014 р. до 28.04.2015 р. – на посаді в.о. доцента кафедри управління земельними ресурсами;

- з 28. 04. 2015 р. до 16.09.2020 р. – доцент кафедри управління земельними ресурсами;

- з 16.09.2020 – доцент кафедри землеустрою.

Кандидат економічних наук з 2013 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Національного лісотехнічного університету України, номер диплома ДК № 015858. Тема дисертаційної роботи «Еколого-економічні засади раціонального землекористування в регіональних господарських системах».

У 2016 році отримала вчене звання доцента.

Читає навчальні дисципліни для студентів ОС «Бакалавр» – «Основи просторового і містобудівного планування», «Стандартизація і сертифікація».

25 вересня – 6 жовтня 2017 р. проходила стажування в ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України (свідоцтво СС 00493706/004174-17 від 06.10.2017 р., реєстраційний номер 4174).

З 23 квітня до 23 жовтня 2018 року стажувалась у Державному аграрному університеті Молдови.

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Під керівництвом О.О. Костишин підготовлена наукова робота студента В.Р. Савчука зі спеціальності «Геодезія та землеустрій» під назвою «Перспектива просторового потенціалу об’єднаних територіальних громад», яка зайняла І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2019/2020 н.р.

Є членом спілки землевпорядників.

Автор близько 80 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID: 0000-0003-0067-6935.

Researcher ID: AAG-6997-2021.

Індекс Гірша в Google Академія – 2.

Основні публікації:

Костишин О.О. Показники екологічної стабільності території при прийнятті управлінських рішень / Л.М. Тібілова, О.О. Костишин // Науковий вісник НГУ. 2018. №3 (165). С.145-152. (Scopus)

Костишин О.О. Управління земельними ресурсами територіальних громад / О.О. Костишин // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. № 49 (2018). С. 17-25. (Index Copernicus)

Костишин О.О. Концептуальні засади розвитку об’єднаних територіальних громад у системі державної політики. Економічний журнал «Інтелект XXI», 2019. № 2. С. 44-48. (Index Copernicus)

Aleksandra Kostyshin. Determination of environmental sustainability and anthropogenic loading in the territory of the amalgamated community. Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 19, Issue 3, 2019. Р. 329-339. (Web of science)

Костишин О.О., Тібілова Л.М. Обґрунтування механізмів управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки. Екологічна стабільність території : монографія / за ред. д.е.н. А.Я. Сохнича. Луцьк : Надстир’я, 2016. С. 160-167.

Костишин О.О. Основні аспекти просторового і містобудівного планування / National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine. Collective monograph. Vol. 2. Poland: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2016. Р. 362-380.

Костишин О.О. Перспективні напрями раціонального використання та охорони земельних ресурсів. Науково-практичний журнал «Збалансоване природокористування». Київ : ТОВ «Екоінвестком», 2017. №3. С. 113-116.

Костишин О.О., Смолярчук М.В., Зубко Є.М. Прогнозування використання продуктивних земель в ринкових умовах / О.О. Костишин, М.В. Смолярчук, Є.М. Зубко // Вісник Львівського національного аграрного університету: Архітектура і сільськогосподарське будівництво. № 20. 2019. С. 212-222.

Костишин О.О. Підвищення привабливості туристично-рекреаційного комплексу Західного регіону. The 7th International scientific and practical conference «Topical issues of the development of modern science» (March 11-13, 2020) Publishing House «ACCENT», Sofia, Bulgaria. 2020. Р. 284-289.

Костишин О.О. Сучасний стан адміністративно-територіальної реформи в Україні. // International scientific and practical conference «Perspectives of world science and education» (April 22-24, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. Р. 568-573.

Powered by Web Agency