Леся Василівна Дудич – кандидат економічних наук, доцент кафедри землеустрою.

У 2008 році закінчила Львівський національний аграрний університет, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр».

З 2009 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» на тему «Удосконалення економічних важелів раціонального використання земель сільськогосподарського призначення».

У 2021 році отримала вчене звання доцента.

Читає навчальні дисципліни для студентів ОС «Бакалавр» – «Інженерне облаштування території», «Землеустрій».

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Краківському економічному університеті (Польща) на тему «New and innovative teaching methods».

З 2020 р. – голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених землевпорядного факультету.

Основні напрями наукових досліджень: науково-методичні засади застосування економічних важелів раціоналізації використання земель сільськогосподарського призначення; запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення; розробка науково-методичних підходів до використання земель територіальних громад.

Автор близько 60 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5711-7857.

Researcher ID: AAZ-4976-2020.

Індекс Гірша у Web of Science – 1.

 

Основні публікації:

Дудич Л.В. Особливості використання земель сільськогосподарського призначення в ринкових умовах / М.Г. Ступень, Л.В. Дудич // Економіст. 2011. № 4. С. 49-52.

Dudych L. Lease as form of market land relation implementation in agrarian sector of Ukrainian economics. Acta scientiarum polonorum: Oeconomia. Warszawa, 2014. № 13 (2). C. 37-48.

Дудич Г., Дудич Л. Розробка проєктів землеустрою сільськогосподарських підприємств як важлива умова раціонального використання земель. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. Львів, 2015. № 22 (2). С. 66-71.

Dudych H., Dudych L. Application of foreign experience as to improvement of land relations in agriculture of Ukraine. Baltic surveying: international scientific journal. Volume 3. Latvia. 2015. P. 21-26.

Дудич Л. Застосування економічних важелів у системі раціонального використання сільськогосподарських земель : монографія. Львів : Сполом, 2016. 154 с.

Дудич Л., Тібілова Л. Динаміка орендних відносин за формами оплати. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. Львів, 2016. № 23 (2). С. 9-14.

Тібілова Л., Дудич Л. Застосування методу структурних зрушень у дослідженні орендних відносин. Економіст. 2016. № 10. С. 14-16.

Дудич Г.М., Дудич Л.В., Ярмолюк В.І. Землеустрій: впорядкування територій кормових угідь та багаторічних насаджень : навч. посіб. Львів, 2017. 200 с.

Ступень Р.М., Дудич Г.М., Дудич Л.В. Землеустрій: організація та впорядкування сільськогосподарських угідь : навч. посіб./ Львів. нац. аграр. ун-т. Львів: Галицька видавнича спілка, 2020. 243 с.

Ступень Н.М., Дудич Л.В., Дудич Г.М. Перспективи розвитку фермерських господарств в Україні. Аграрна економіка: науковий журнал Львівського національного аграрного університету, 2020. Т. 13. № 1-2. С. 95-100.

Powered by Web Agency