Оксана Іванівна Ступень – кандидат економічних наук, в. о. доцента кафедри землеустрою.

У 2013 році закінчила Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2015 році закінчила ННІ ЗПО Львівського національного аграрного університету за спеціальністю «Землеустрій та кадастр».

З 2013 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Організаційно-економічні засади капіталізації земельно-господарських систем».

Читає навчальні дисципліни: для студентів ОС «Бакалавр» – «Організація і управління виробництвом у землеустрої», «Землеустрій»; для студентів ОС «Магістр» – «Державний контроль за використанням земель».

У 2017 році пройшла стажування у Вищій інженерно-економічній школі (Польща).

У 2017 році пройшла підвищення кваліфікації в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Тематика підвищення кваліфікації: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності».

Член ГО «Львівська обласна спілка землевпорядників».

Член Західного геодезичного товариства.

Член ГО «Об’єднання маркетологів України».

Сільськогосподарський експерт-дорадник.

Основні напрями наукових досліджень: функціонування ринку земель; раціональне використання земель сільськогосподарського призначення.

Автор близько 70 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID: 0000-0001-6702-0987.

Researcher ID: AAS-3622-2020.

Індекс Гірша у Scopus – 1, індекс Гірша у Web of Science – 3, індекс Гірша в Google Академія – 4.

 

Основні публікації:

Тібілова Л. М., Ступень О. І. Методологія та методика наукових досліджень у землеустрої : навчальний посібник. Луцьк : Надстир’я, 2016. 212 с.

Ступень О. І. Капіталізація земельно-господарських систем : монографія / О. І. Ступень. Львів : Ліга-Прес, 2015. 164 с.

Stupen M., Stupen R., Stupen O. Prospects of the land lease relations development in agriculture of Ukraine. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2018. № 3, Р. 441-448. (Web of Science)

Stupen N., Stupen M., Stupen O. Electronic agricultural maps formation on the basis of GIS and earth remote sensing. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2018. № 4. P. 347-352. (Web of Science)

Stupen R., Stupen M., Stupen O., Ryzhok Z. Modeling of the effective functioning of the agricultural lands market in Ukraine. Geodesy and Cartography. 2019. Vol. 45, Issue 2. P. 105-110. (Scopus).

Stupen N., Bohira M., Stupen O., Ryzhok Z. Prospects of the application of European practice on efficient agricultural lands use in Ukraine. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2019. № 3. P. 563-567. (Web of Science)

Stupen R., Taratula R., Ryzhok Z., Stupen O. Methodological features of calculation of the lease value of agricultural lands. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2019. № 4. P. 331-334. (Web of Science)

Stupen R., Cherechon O., Stupen O., Smoliarchuk M. Methodical features of the determination of land suitability for conducting agricultural production. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2020. № 1. P. 581-585. (Web of Science)

Stupen R., Cherechon O., Stupen O., Soltys O. Agro-climatic substantiation of growing agricultural crops in crop rotation. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2020. № 3. P. 593-596. (Web of Science)

Stupen M., Stupen N., Stupen O., Ryzhok Z. Application of Satellite Monitoring Data for Winter Cereals Growing in the Lviv Region. Geomatics and Environmental Engineering. 2020. № 4. P. 68-80. (Scopus).

Powered by Web Agency