Світлана Романівна Добровольська – кандидат економічних наук, в. о. доцента, завідувач кафедри іноземних мов.

У 2001 році закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова і література та німецька мова і література»).

У 2003 році закінчила Львівський державний аграрний університет (спеціальність «Облік і аудит»).

Із 2004 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2013 році захистила дисертацію «Удосконалення галузевої структури виробництва в сільськогосподарських підприємствах» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Читає такі навчальні дисципліни: для здобувачів ступеня бакалавра – «Іноземна мова», «Поглиблене вивчення іноземної мови», для здобувачів ступеня доктора філософії – «Наукова іноземна мова».

У 2016 році пройшла підвищення кваліфікації у Львівському національному університеті ім. Івана Франка на тему «Ознайомлення з новими методами викладання іноземної мови».

У 2019–2020 році пройшла  науково-практичне стажування на тему «Удосконалення індивідуальних умінь та навичок, ознайомлення зі специфікою викладання навчальних дисциплін з метою культурного обміну, засвоєння знань у сфері практичного вивчення іноземних мов» у Вищій інженерно-економічній школі в Жешуві (Польща).

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету на тему «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

У 2021 році пройшла стажування в ННІЗПО Львівського національного аграрного університету на тему «Організація навчального процесу у закладах освіти за допомогою сучасних інноваційних технологій, інтегрування різних систем та платформ у єдине віртуальне навчальне середовище».

Член Громадської організації «Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної» з 2019 року.

Основні напрями наукових досліджень: методика викладання іноземної мови, міжкультурна комунікація, фахова термінологія аграрного напрямку.

Автор понад 70 праць.

ORCID ID: 0000-0002-2389-4890.

Основні публікації:

Dobrovolska S., Opyr M., Myronenko N., Panchyshyn S. Massive open online courses as an alternative form of higher education. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. праць. Серія «Педагогіка». Вип. 22 (1). 2019. P. 124–132.

Dobrovolska S., Opyr M., Myronenko N., Panchyshyn S. Intercultural competence as a modern requirement to young specialists. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. праць. Серія «Педагогіка». Вип. 22 (1). 2019. P. 86–93.

Добровольська С. Р., Опир М. Б., Панчишин С. Б. Українсько-англійський словник найуживаніших сільськогосподарських термінів. Частина І. Львів, 2019. 192 с.

Добровольська С. Р., Опир М. Б., Панчишин С. Б. Українсько-англійський словник найуживаніших сільськогосподарських термінів. Частина ІІ. Львів, 2019. 190 с.

Добровольська С. Р., Опир М. Б., Панчишин С. Б. Методичні рекомендації для самостійного вивчення та написання контрольної роботи з дисципліни «Англійська мова» для студентів навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти, напрям підготовки «Право» (І курс, повна та скорочена форми навчання), 2020. 92 с.

Добровольська С. Р., Опир М. Б., Панчишин С. Б. Методичні рекомендації для навчально-аудиторної роботи з дисципліни «Англійська мова» для студентів навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти, напрям підготовки «Право» (І курс повна та I курс скорочена форми навчання), 2020. 80 с.

Добровольська С. Р., Опир М. Б., Панчишин С. Б. Українсько-англійський словник базової термінології аграрної сфери, 2020. 400 с.

Mariana Opyr, Svitlana Panchyshyn, Svitlana Dobrovolska. Challenges the Ukrainian-speaking students face while English learning. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. праць. Серія «Педагогіка». № 1 (24). 2020. С. 92–99.

Mariana Opyr, Svitlana Panchyshyn, Svitlana Dobrovolska. Principal differences between British and American English. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. праць. Серія «Педагогіка». № 2 (25). 2020. C. 91–98.

Добровольська С. Р., Опир М. Б., Панчишин С. Б. Українсько-англійський словник базової правничої термінології (Частина І). Львів: Вид-во «СПОЛОМ», 2021. 180 с.

Добровольська С. Р., Опир М. Б., Панчишин С. Б. Українсько-англійський словник базової правничої термінології (Частина ІІ). Львів: Вид-во «СПОЛОМ», 2021. 188 с.

Добровольська С. Р., Опир М. Б., Панчишин С. Б. Українсько-англійський словник базової правничої термінології (Частина ІІІ). Львів: Вид-во «СПОЛОМ», 2021. 253 с.

Dobrovolska S. R., Opyr М. B., Panchyshyn S. B. International vocabulary use and translation. Current Trends in the Study and Teaching of Foreign Languages: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Online Conference (Poltava, 04 June 2021). Poltava: Astraya, 2021. P. 69–73.

Powered by Web Agency