Ірина Михайлівна Турчин – кандидат педагогічних наук, в. о. доцента кафедри іноземних мов.

У 2009 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Переклад» і здобула кваліфікацію магістра філології. Перекладач з англійської мови. Викладач перекладу та англійської мови.

З 2011 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2019 році захистила дисертацію «Освітня діяльність та педагогічні погляди Пауло Фрейре» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Читає такі навчальні дисципліни для студентів ОС «Бакалавр»: «Іноземна мова», «Іноземна мова (з поглибленим вивченням)», «Основна іноземна мова поглибленого вивчення», «Поглиблене вивчення іноземної мови».

2017 року пройшла підвищення кваліфікації на тему «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

У 2019–2020 роках пройшла стажування при кафедрі геоінформатики та цифрової картографії у Вищій інженерно-економічній школі в Жешуві (Польща).

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету на тему «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

У 2021 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету на тему «Організація навчального процесу у закладах освіти за допомогою сучасних інноваційних технологій, інтегрування різних систем та платформ у єдине віртуальне навчальне середовище».

Основні напрями наукових досліджень: методика викладання іноземних мов, педагогіка вищої школи, педагогічні персоналії, критичне мислення, перекладознавство.

Автор близько 50 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID ID: 0000-0003-4630-8273.

Researcher ID: AAE-3362-2019.

Індекс Гірша в Google Академія – 2.

Основні публікації:

Турчин І. Освітня діяльність бразильського педагога Пауло Фрейре. Історико-педагогічний альманах. 2016. Вип. 2. С. 53–58.

Turchyn I., Zayachkivska N. Political and Pedagogical Activity of Paulo Freire (1921–1997). Educationalists versus Politicians – Who Should Integrate Europe for Wellbeing of all Inhabitants; editors: Ryszard Kucha, Henryk Cudak. Łodź, Warshawa, Społeczna Akademia Nauk, Studia i Monografie. № 73. 2017. P. 249–269.

Турчин І. М. Пауло Фрейре як представник критичного конструктивізму. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. 2017. № 8. С. 98–104.

Турчин І. Джерельна база та історіографія дослідження життя і творчості Пауло Фрейре. Нова педагогічна думка. 2017. № 2 (90). С. 3–6.

Турчин І. М. Розвиток критичного мислення у закладах вищої освіти. Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали ХХ міжнародного науково-практичного форуму (17–19 вересня 2019 р.). Львів: Львівський національний аграрний університет, 2019. С. 408–411.

Турчин І. М. Феміністична педагогіка як напрям критичної педагогіки. Гірська школа Українських Карпат. 2019. Вип. 20. С. 16–19.

Турчин І.М. Online Tools in Teaching English Vocabulary. Integracion de las ciencias fundamentales y aplicadas en el paradigma de la sociedad post-industrial (Барселона, 24 квітня 2020 р.). Барселона, 2020. С. 13–15.

Turchyn I., Hunia L. The Translation of Archaic words in Ukrainian dumas. Альманах науки. 2020. С. 47–48.

Турчин І.М., Смолікевич Н. Р., Горохівська Т. Foreign Students’ Adaptation Challenge in US Universities. Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка». 2020. С. 7686.

Турчин І. М., Смолікевич Н. Р. Non-Formal Adult Education in Paulo Freire’s Scientific and Pedagogical Heritage. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 2020. Випуск 48. С. 207–213.

Smolikevych N., Turchyn I., Mukan N., Huziy I., Nevmerzhytska O. US Universities SocioCultural and Academic Support for International Students. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 2021. Volume 12, Issue 7. P. 777–788.

Turchyn I. Approaches to the Recreation of Verbal Images into English. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. 2021. № 21. Том 2. С. 92–95.

Smolikevych N., Turchyn I., Boyko O. Psychologo-pedagodical basics for ensuring international students’ successful studying results. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2021. Випуск 35. С. 176–185.

Powered by Web Agency