Леся Михайлівна Гуня – старший викладач кафедри іноземних мов.

У 1994 році закінчила Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література, англійська мова» та здобула кваліфікацію спеціаліста вчителя української мови і літератури, англійської мови.

З 1994 року – на науково-педагогічній роботі.

Читає такі навчальні дисципліни для студентів ОС «Бакалавр»: «Іноземна мова», «Іноземна мова (з поглибленим вивченням)», «Основна іноземна мова поглибленого вивчення», «Поглиблене вивчення іноземної мови».

У 2017 році пройшла стажування у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету на тему «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

2021 року – підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету на тему «Організація навчального процесу у закладах освіти за допомогою сучасних інноваційних технологій, інтегрування різних систем та платформ у єдине віртуальне навчальне середовище».

Основні напрями наукових досліджень: методика викладання іноземних мов, сільськогосподарська термінологія.

Автор близько 70 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID ID: 0000-0003-0564-481Х.

Основні публікації:

Польна Л., Семко Н., Гошко Л., Якобенчук Т. Базові елементи терміносистеми сільського господарства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 620. Проблеми української термінології. 2008. С. 242–246.

Гуня Л. М., Лихочвор Л. Я., Семко Н. М. «Особливості організації самостійної роботи в процесі вивчення іноземної мови в аграрному ВНЗ. Наука і методика: збірник науково-методичних статей. Київ, 2009. С. 88–90.

Гуня Л. М., Добош І. І., Бондарчук Л. Й. Іноземна мова для спеціальних цілей як засіб виховання міжнародного орієнтованого спеціаліста. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». Вип. 18. Ч. 2. Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2010. С. 55–58.

Гуня Л. М., Грех О. В. Англійсько-український словник базової термінології з агроінженерії. Львів: Львівський національний аграрний університет, 2017. 200 с.

Гуня Л. М., Грех О. В. Англо-український словник базової термінології з агрономії. Львів: Львівський національний аграрний університет, 2018. 203 с.

Гуня Л. М., Джура М. З. Щодо перекладу давньо-індійської байки «Ткач Сомілака» українською мовою. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Вип. 37. Том 3. Одеса, 2018. С. 63–69.

Гуня Л. М., Джура М. З. Підрядковий переклад Вступу до збірника давньо-індійських байок «Паньчатантра» з коротким аналітичним коментарем. Закарпатські філологічні студії. № 9. 2019. С. 56–60.

Гуня Л. М. Особливості щодо написання навчального посібника агрономічного профілю в немовних вузах. Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали ХХ міжнародного науково-практичного форуму (17–19 вересня 2019 р.). Львів: Львівський національний аграрний університет, 2019. С. 411–415.

Гуня Л. М. English for students in Agronomy: навчальний посібник для студентів ІІІ курсу факультету агротехнологій та екології. Львів-Дубляни, 2019.

Гуня Л. М., Джура М. З. Підрядковій переклад українською мовою давньоіндійської байки на санскриті «Про Дгарма Будгі та Папа Будгі» у порівнянні з літературним українським перекладом. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації (категорія “Б”). Київ, 2020. С. 198–204.

Turchyn I., Hunia L. The Translation of Archaic words in Ukrainian Dumas.  Альманах науки. 2020. С. 47–48.

Гуня Л. М., Куцин О. Т. English for lawyers: навчальний посібник з англійської мови для студентів напряму підготовки «Право» ОС «Бакалавр». Львів-Дубляни, 2020.

Гуня Л. М. Укладання англо-українського словника базової термінології з агрономії та його використання в закладі вищої освіти аграрного профілю. Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали XXI Міжнародного науково-практичного форуму (22–24 вересня 2020 р.). Львів: ННВК «АТБ», 2020. C. 339–342.

Гуня Л. Про енцикліку Папи Римського «Laudato si’». Духовно-моральні, екологічні та соціоекономічні виклики сучасного людства в контексті енцикліки Папи Франциска «Laudato si»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 16 квітня 2021 р.). Львів: Львівський національний аграрний університет, 2021. С. 39–41.

Гуня Л. Мовна картина світу. Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали ХХІІ Міжнародного наук.-практ. форуму (5–7 жовтня 2021 року). Львів: ННВК «АТБ», 2021. Т. 2. С. 261–264.

Powered by Web Agency