Наталія Юріївна Дубневич – старший викладач кафедри іноземних мов.

У 2008 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Переклад» і здобула кваліфікацію магістра філології. Перекладач з англійської мови. Викладач перекладу й англійської мови.

2007–2008 навчальний рік працювала вчителем англійської мови у Львівській гімназії ім. Василя Симоненка.

Із 2008 до 2012 р. працювала на посаді менеджера міжнародного відділу ТОВ «Атвест Україна».

З 2015 року – на науково-педагогічній роботі у Львівському національному аграрному університеті.

Читає дисципліни «Іноземна мова» та «Поглиблене вивчення іноземної мови» для студентів 1–4 курсів ОС «Бакалавр».

У 2020 році успішно завершила інтенсивний курс «Tech Summer for Teachers» від Softserve-університету та підготувала міні-проєкт на тему «План оновлення навчальної дисципліни «Англійська мова» (за професійним спрямуванням) для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

У 2020 році пройшла курс підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету на тему «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

У 2021 році пройшла курс підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету на тему «Організація навчального процесу у закладах освіти за допомогою сучасних інноваційних технологій, інтегрування різних систем та платформ у єдине віртуальне навчальне середовище».

Автор наукових статей і навчально-методичних матеріалів.

ORСID ID: https://orcid.org/0000-0002-0210-9443.

Основні публікації:

  • Дубневич Н. Ю. Тhe notion of stylistic repetition and its classification. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали IІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (14 квітня 2016 р., Переяслав-Хмельницький). 2016. Вип. 2. С. 224–229.
  • Дубневич Ю., Дубневич Н., Дорош У. Соціально-економічний розвиток сільських територій в умовах децентралізації. Науковий журнал ЛНАУ. Серія: Аграрна економіка. Львів: Львівський національний аграрний університет, 2019.
  • Дубневич Н. Розвиток сільських територій України в умовах реформи децентралізації. Modern Approaches to the Introduction of Science into Practice: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (30–31 березня 2020 р., Сан-Франциско, США). 2020. С. 413–416.
  • Дубневич Ю., Попівняк Р., Дубневич Н. Впровадження концепції кругової економіки в Україні. Науковий журнал ЛНАУ. Серія: Аграрна економіка. Львів: Львівський національний аграрний університет, 2020. Т. 13. № 3–4. С. 27–32.
  • Dubnevych Y., Sodoma R., Dubnevych N. Socio-Economic Development of the United Territorial Community Within the Conditions of Financial Decentralization. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 21. Issue 1. 2021. P. 241–252.
  • Дубневич Ю. В., Дубневич Н. Ю. Сучасна методика викладання іноземних мов у закладах вищої освіти аграрного профілю. Actual problems of practice and science: матеріали Міжнародної наукової конференції (05–06 березня 2021 р., Анталія, Туреччина). 2021. С. 45–48.
  • Дубневич Ю., Дубневич Н., Венгрин І. Основні екологічні загрози неефективного поводження з відходами. Духовно-моральні, екологічні та соціоекономічні виклики сучасного людства в контексті енцикліки Папи Франциска «Laudato si»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 16 квітня 2021 р.). Львів: Львівський національний аграрний університет, 2021. С. 9–11.
  • Dubnevych N. Theoretical Insights into Translating Professionally Oriented Texts. Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали ХХІІ Міжнародного науково-практичного форуму (5–7 жовтня 2021 року). Львів: ННВК «АТБ», 2021. Т. 2. С. 268–271.

 

Powered by Web Agency