Ольга Ярославівна Іщенко – старший викладач кафедри іноземних мов, керівник відділу міжнародних зв’язків.

У 1980 році закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Романо-германські мови і література», здобула кваліфікацію «Філолог. Викладач, перекладач англійської мови».

З 1985 року – на науково-педагогічній роботі. Викладає англійську мову та англійську мову поглибленого вивчення для студентів ступеня «Бакалавр» і «Магістр».

У 2017 році пройшла підвищення кваліфікації  у  Ягелонському університеті (Польща).

2017 року пройшла стажування у Львівському національному університеті ім. І. Франка.

У 2019 пройшла підвищення кваліфікації за Програмою Балтійських університетів (Університет м. Упсала, Швеція).

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету на тему «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

У 2021 році пройшла стажування в ННІЗПО Львівського національного аграрного університету на тему «Організація навчального процесу у закладах освіти за допомогою сучасних інноваційних технологій, інтегрування різних систем та платформ у єдине віртуальне навчальне середовище».

Учасниця міжнародних проектів програми ЄС Еразмус+. Взяла участь у 9 проектах програми за напрямом КА2 «Розбудова потенціалу вищої освіти».

Основні напрями наукових досліджень: методика викладання іноземних мов, укладання термінологічних словників.

Автор близько 90 наукових і навчально-методичних праць.

Основні публікації:

Дешко С. Д., Іщенко О. Я. Business English: методична розробка з англійської мови (ділове мовлення) для студентів IV курсу напряму підготовки «Міжнародна економіка». Львів: Львівський національний аграрний університет, 2015. 108  с.

Снітинський В. В., Кректун Б. В., Іщенко О. Я.  Розробка освітніх програм у науках про навколишнє середовище відповідно до положень ЄКТС: навчально-методичний посібник для навчання викладачів та фахівців. Львів: Львівський національний аграрний університет, 2017. 70 с.

Гавришків Н. Б., Добровольська С. Р.,  Іщенко О. Я. Англійсько-український та українсько-англійський словник базової термінології з геодезії, картографії та землеустрою. Львів: Львівський національний аграрний університет, 2017. 228 с.

Дешко С. Д., Іщенко О. Я. Business Communication: навчальний посібник з ділової англійської мови для студентів економічного факультету спеціальності «Міжнародні економічні відносини» ОС «Бакалавр». Львів: Львівський національний аграрний університет, 2017. 162 с.

Іщенко О. Я. English for international tourism: навчальний посібник з англійської мови для студентів землевпорядного факультету спеціальності «Туризм» ОС «Бакалавр». Львів: Львівський національний аграрний університет, 2018. 114 с.

Іщенко О. Я., Коваль С. Ю. Англійська мова як друга іноземна: навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей. Ч. І. Львів: Львівський національний аграрний університет, 2019. 140 с.

Іщенко О. Я. Основні підходи до розробки освітніх програм. Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: збірник статей V Міжнародної науково-практичної конференції (19–20 листопада 2020 року). Полтава, 2020. С. 167–172.

Іщенко О. Я. Ділова англійська мова: навчальний посібник для студентів  економічних спеціальностей  першого (бакалаврського) рівня підготовки. Львів: Львівський національний аграрний університет, 2021. 136 с.

Іщенко О. Я. Короткий англійський тлумачний словник комп’ютерних термінів  для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Львів: Львівський національний аграрний університет, 2021. 58 с.

Ishchenko O. The formation of self-educational competence when teaching the foreign language. Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали ХХІІ Міжнародного наук.-практ. форуму (5–7 жовтня 2021 року). Львів: ННВК «АТБ», 2021. Т. 2. С. 272–275.

Ishchenko O. The formation of student’s self-educational competence when learning the foreign language. Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference (Kyiv, 16-18 May). 2021.  P. 922–926.

Ishchenko O. The cefr as a tool for certification. Current Trends in the Study and Teaching of Foreign Languages: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Online Conference (Poltava, 04 June 2021). Poltava: Astraya, 2021. Р. 83–86.

Powered by Web Agency