Богдан Іванович Шувар – кандидат економічних наук, доцент.

У 2006 році закінчив Львівський державний аграрний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію магістра з обліку і аудиту (диплом з відзнакою).

З 2008 р. – асистент кафедри статистики та аналізу. 2012 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічне забезпечення ведення органічного сільськогосподарського виробництва» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З серпня 2012 року – старший викладач кафедри статистики та аналізу. З 2014 р. – доцент кафедри статистики та аналізу ЛНАУ. З жовтня 2018 р. – на посаді доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Коло наукових інтересів становлять дослідження ринку органічної сільськогосподарської продукції. Автор понад 100 праць наукового та навчально-методичного характеру.

У 2017 році пройшов підвищення кваліфікації в Державному університеті ім. Шимона Шимоновіца в м. Замость (Польща).

У 2020 р. пройшов курси підвищення кваліфікації у Львівському національному аграрному університеті на тему «Організація навчального процесу у закладах освіти за допомогою сучасних інноваційних технологій, інтегрування різних систем та платформ у єдине навчальне середовище».

У червні 2020 року пройшов курси підвищення кваліфікації у компанії Moodle Pty Ltd на тему «Learn Moodle Basics: основи роботи на платформі Moodle, Moodle Admin Basics, адміністрування платформи Moodle».

Читає навчальні дисципліни для студентів ОС «Бакалавр»: «Статистика», «Стратегії розвитку бізнесу», «Економічний аналіз та ринкові дослідження», «Економічний аналіз», «Інвестиційний аналіз ІТ-проєктів», «Статистична обробка даних»; для студентів ОС «Магістр»: «Наукові дослідження в фінансах, банківській справі та страхуванні», «Наукові дослідження в обліку та оподаткуванні», «Електронний бізнес».

Науковий керівник студентських робіт, автори яких посідали призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, Всеукраїнській стипендіальній програмі «Завтра.UA».

ORCID: 0000-0003-4722-8929.

Індекс Гірша (h-index) – 5.

Основні публікації:

 1. І. Shuvar, H. Korpita, A. Shuvar, B. Shuvar, R. Kropyvnytskyi. Invasive plant species and the consequences of its prevalence in biodiversity. BIO. Web of Conferences. Volume 31, 00024 (2021). Web of Science: doi: https://doi.org/10.1051/bioconf/20213100024 https://www.bioconferences.org/articles/bioconf/full_html/2021/03/bioconf_pibidr2021_00024/bioconf_pibidr2021_00024.html
 2. Ivan Shuvar, Ivan Dudar, Olha Dudar, Hanna Korpita and Bogdan Shuvar. Formation of soil microflora in Trifolium pratense’s agrocenosis depending on the method of tillage. BIO. Web of Conferences 36, 03008 (2021). Web of Science: https://doi.org/10.1051/bioconf/20213603008. https://www.bio-conferences.org/articles/bioconf/abs/2021/08/bioconf_fsraaba2021_03008/bioconf_fsraaba2021_03008.html
 3. Іванишин В. В. та ін. Агроекологічна і економічна ефективність сумісного застосування соломи та сидерату в агротехнологіях сучасного землеробства. Солома, післяжнивні рештки і сидерати – агротехнологічні елементи біологізації сучасного землеробства: монографія / за заг. ред. І. А. Шувара, В. М. Сендецького. Івано-Франківськ, 2020. 292 с.
 4. Іванишин В. В., Роїк М. В., Шувар І. А., Центило Л. В., Сендецький В. М., Бунчак О. М., Колісник Н. М. та ін. Біологізація землеробства в Україні: реалії та перспективи: науково-виробниче видання. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016. 284 с.
 5. Липчук В. В., Шувар Б.І. Оцінка інноваційності розвитку сільського господарства. Вісник аграрної науки Причорноморя. 2014. Вип. 3(2). С. 13–21.
 6. Липчук В. В., Шувар Б. І. Розвиток органічного сільського господарства в Польщі. Аграрна економіка: науковий журнал Львівського національного аграрного університету. 2013. Т. 6. № 3–4. С. 21–25.
 7. Шувар Б. І. Перспективи розвитку органічного сільського господарства. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. 2014. Т. 16. № 2(5). С. 173–178.
 8. Шувар Б. І. Органічне сільське господарство як інструмент для зміцнення продовольчої безпеки. Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. 2019. С. 141–145.
 9. Шувар Б. І. Аналіз передумов розвитку малого підприємництва на селі. Ефективна економіка. 2015. Вип. 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4346.
 10. Шувар Б. І. Аналіз розвитку органічного виробництва в Україні та світі. Аграрна економіка: науковий журнал Львівського національного аграрного університету. 2016. Т. 9. № 3–4. С. 61–67.
 11. Шувар Б. І. Органічне виробництво: об’єктивна необхідність та ефективність. Теоретико-методологічне та організаційно-економічне обґрунтування розвитку сільського господарства і села: колективна монографія / за заг. ред. Я. С. Янишин. Львів, 2016. С. 163–171.
 12. Шувар Б. І., Підгребельна М. І. Особливості діяльності великотоварних аграрних підприємств та їх вплив на аграрний ринок України. Вісник аграрної науки Причорноморя. 2015. Вип. 1 (82). С. 58–64.
Powered by Web Agency