Для забезпечення наукової діяльності та навчального процесу на кафедрі функціонують:

Навчальні лабораторії

Лабораторії призначені для проведення практичних та лабораторних занять студентів з дисциплін «Агрохімія», «Ґрунтознавство з основами геології», «Ґрунтознавство». Під час занять студенти ознайомлюються з методикою проведення аналізів фізичних, фізико-хімічних властивостей ґрунтів, показників поживного режиму ґрунтів, показників якості рослинної продукції.

Розміщення: 112, 113, 201, 204 ауд. агрономічного корпусу.

Навчально-наукова агрохімічна лабораторія

Лабораторія проводить агрохімічні аналізи ґрунту, аналізи рослинницької продукції, визначає основні показники мінеральних та органічних добрив, а також надає окремі види послуг іншим кафедрам факультету агротехнологій і екології та виконує агрохімічні дослідження при написанні дисертаційних, дипломних і курсових робіт аспірантами та студентами факультету.

Розміщення: 212 ауд. агрономічного корпусу.

Лабораторія охорони ґрунтів

Лабораторія призначена для вивчення властивостей ґрунтів, які впливають на прояв різних типів деградаційних процесів. Студенти на основі отриманих даних оцінюють рівень деградованості ґрунтів та визначають оптимальні заходи для подолання та запобігання деградації.

Розміщення: 417 ауд. агрономічного корпусу.

Музей ґрунтів ім. проф. Г.О. Андрущенка

У музеї представлено колекцію монолітів ґрунтів природних зон України. З їх допомогою студенти під час лекційних та практичних занять мають можливість ознайомитися з морфогенетичною будовою різних типів ґрунтів, попрактикуватися у виділенні генетичних горизонтів, вивчити та описати їхні морфологічні ознаки. Найбільш повно представлені ґрунти Західного регіону України. Водночас у колекції є профілі ґрунтів і степової зони. Також у музеї є насипні зразки, які ілюструють різні типи ґрунтової структури, новоутворення тощо.

Розташування: 209 ауд. агрономічного корпусу.

Музей мінералів і гірських порід

У музеї зібрано колекцію мінералів та гірських порід з різних куточків Євразії. Мінерали поділено на класи відповідно до їх хімічного складу. Загалом у колекції налічується 180 мінералів. Гірські породи поділено за специфікою їх утворення. Також у музеї представлена колекція агроруд. Студенти мають можливість вивчати властивості мінералів та гірських порід, користуючись колекціями зразків, підготованими викладачами кафедри. У приміщенні музею проводять заняття з дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології».

Розташування: 205 ауд. агрономічного корпусу.

Powered by Web Agency