Від витоків до сучасності

 

Професура Вищої школи рільничої у Дублянах, 1896 р.

Сидить крайній зліва – засновник кафедри Казимир Мічинський (старший).

1901 р. – в Академії рільничій у Дублянах створено кафедру рільництва і рослинництва. При цій кафедрі була відкрита секція селекції і генетики рослин, завідувачем якої з 1901 до 1918 рр. був відомий європейський учений-генетик Казимир Мічинський (старший). Він же одночасно очолював Академію рільничу. К. Мічинський (старший) – селекціонер-практик, творець таких відомих сортів пшениці, як Злотка, Дублянка, Ганка.

1911 р. – при кафедрі організовано дослідну станцію, яка займалась вирощуванням насіння різних сільськогосподарських культур з метою їх розповсюдження і популяризації серед населення.

1920–1934 pp. – кафедрою завідував доцент Іван Гурський.

1934–1940 pp. – кафедрою керував доцент, а згодом професор Болеслав Свєнтоховський.

1940–1945 рр. – кафедру очолював доцент Казимир Мічинський (молодший), відомий вчений у галузі рослинництва, селекції, генетики, захисту рослин. Був видатним знавцем пшениць, вивчав їхню стійкість до бур’янів, хвороб і шкідників.


1947 р. – відновлено функціонування кафедри селекції та насінництва, на якій читалися курси з селекції і насінництва польових і плодових культур. Першим завідувачем кафедри був доцент Олексій Іванович Журбін (1947–1949 pp.), згодом професор, відомий ботанік, генетик і селекціонер.

1949–1979 рр. – кафедру беззмінно очолював доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник вищої школи України І. Д. Нечипорчук, видатний селекціонер-картопляр, основоположник відомої школи селекціонерів-картоплярів у Дублянах.

Кафедра започаткувала читання на агрономічному і економічному факультетах таких курсів, як «Вступ в агрономію», «Генетика», «Селекція і насінництво», «Основи селекції і насінництва», «Основи насінництва», «Методика дослідної справи», «Хмелярство».

1962 р. – створена кафедра захисту рослин, де вивчалися три дисципліни: ентомологія, зоологія і фітопатологія. Завідувачем була призначена доцент М. Є. Парфілова.

1964 р. – кафедру захисту рослин очолив доцент В. С. Шубенко. Він читав лекції з фітопатології, охорони природи. Наукова робота була присвячена вивченню хвороб зернових культур і картоплі.

1973 р. – кафедру захисту рослин об’єднують із кафедрою ботаніки і фізіології рослин. Створюється кафедра ботаніки, фізіології та захисту рослин, завідувачем якої став доцент B. C. Шубенко.

1974 р. – при кафедрі селекції та насінництва організовано проблемну науково-дослідну лабораторію картоплі для посилення генетико-селекційної роботи у виведенні фітофторостійких сортів картоплі.

1979 р. – кафедру селекції та насінництва очолив доцент І. І. Тимошенко, учень І. Д. Нечипорчука.

1981 р. – кафедра ботаніки, фізіології та захисту рослин реорганізована у кафедру біології, лісівництва і захисту рослин, завідувачем якої був професор Михайло Тимофійович Гончар, тоді ректор Львівського СГІ.

1990 р. – кафедру ботаніки, фізіології та захисту рослин очолила доцент Ніна Гнатівна Осмола.

1993 р. – при кафедрі створено навчально-наукову біотехнологічну лабораторію, яка функціонує і нині та використовується у навчальному процесі і науково-дослідній роботі.

1994 р. – з ініціативи колишнього керівництва університету і факультету кафедру селекції та насінництва фактично ліквідовують і об’єднують із кафедрою біології, лісівництва та захисту рослин і називають кафедрою біології, селекції та захисту рослин (із секцією селекції). Завідувач – доцент Н. Г. Осмола.

1997 р. – під впливом наукової громадськості і Західного наукового центру кафедру біології, селекції та захисту рослин реорганізовано у кафедру селекції та захисту рослин, яку знову очолив професор І. І. Тимошенко.

1999 р. – з ініціативи нового ректора університету, академіка НААН України В. В. Снітинського при кафедрі відкрито Навчально-науковий інститут селекції і технології картоплі, завданням якого є поглиблення теоретичних і практичних досліджень з генетики, селекції і технології картоплі. Інститут уклав договір із Міністерством аграрної політики України на тему «Створення генетичними і біотехнологічними методами якісно нових сортів картоплі».

2004 р. – назву кафедри біології, селекції та захисту рослин офіційно змінено на «кафедра генетики, селекції та захисту рослин», надаючи надзвичайно важливого значення фундаментальній біологічній науці – генетиці.

2007 р. – кафедру очолив учень професора І. Д. Нечипорчука, в. о. професора П. Д. Завірюха, який одночасно був деканом факультету агротехнологій і екології.


Powered by Web Agency