Навчально-наукова біотехнологічна лабораторія

Створена в 1993 році. Використовується в навчальному процесі під час читання курсів «Генетика та сільськогосподарська біотехнологія», «Спеціальна генетика та біотехнологія», «Сучасні методи біотехнології в рослинництві», «Агробіотехнології», а також у науково-дослідній роботі кафедри з проведення біотехнологічних досліджень із сільськогосподарськими культурами.

 

Лабораторія генетики

Створена у 1980 р. Використовується для ведення занять із навчальних дисциплін «Генетика та сільськогосподарська біотехнологія», «Спеціальна генетика та біотехнологія». У лабораторії проходять засідання студентського наукового гуртка  «ГеСеЗаР» (абревіатура від генетика, селекція, захист рослин), методичні та наукові семінари, конференції, форуми.

 

Навчально-наукова лабораторія сортознавства, насінництва  та насіннєзнавства

Створена у 2021 р. Використовується для ведення занять із навчальних дисциплін «Селекція, сортознавство на насінництво польових культур», «Селекція та насінництво сільськогосподарських культур», а також для проведення наукових досліджень з насінництва і насіннєзнавства з тематики докторських дисертацій НПП кафедри.

 

Лабораторія фітопатології

Створена у 2002 р. Використовується для ведення занять із навчальних дисциплін «Фітопатологія», «Карантин рослин», «Загальна фітопатологія», «Сільськогосподарська фітопатологія», «Методи обліку і прогноз розвитку шкідливих організмів», «Системи управління чисельністю шкідливих видів у агроценозах», «Імунітет рослин», «Антагоністи шкідливих мікроорганізмів».

 

Лабораторія ентомології

Створена у 2002 р. Використовується для ведення занять із навчальних дисциплін «Ентомологія», «Загальна ентомологія»,

«Сільськогосподарська ентомологія»,
«Методи обліку і прогноз розвитку шкідливих організмів», «Антагоністи шкідливих мікроорганізмів».

 

Лабораторія захисту рослин

Створена у 2006 р. Використовується для ведення занять із навчальних дисциплін «Агрофармакологія», «Біологічний захист рослин», «Імунітет рослин», «Антагоністи шкідливих мікроорганізмів», «Інтегрований захист і фітомоніторинг», «Екологічні основи захисту рослин», «Інтегрований захист рослин у плодоовочівництві».

 

Лабораторія фізіології рослин

Створена у 2002 р. Використовується для ведення занять із навчальних дисциплін «Фізіологія рослин», «Імунітет рослин», «Біологічний захист рослин», «Агробіотехнології», для проведення фізіолого-біохімічних аналізів рослин із наукової тематики кафедри, а також членами кафедрального студентського наукового гуртка «ГеСеЗаР».

 Нова навчально-наукова лабораторія

На кафедрі генетики, селекції та захисту рослин факультету агротехнологій і екології значну увагу приділяють зміцненню матеріально-технічної бази освітнього процесу, наповненню його практичними аспектами, що спрямоване на посилення практичної складової підготовки фахівців агрономічного профілю. Нині на кафедрі організовані та успішно функціонують 6 навчальних лабораторій: генетики, фізіології рослин, фітопатології, ентомології, захисту рослин, навчально-наукова біотехнологічна лабораторія. А після чергових старань науково-педагогічних працівників і допоміжного персоналу та їх півторарічної копіткої роботи на кафедрі створена нова навчально-наукова лабораторія із сортознавства, насінництва і насіннєзнавства. Метою облаштування такої лабораторії було не тільки матеріальне забезпечення трьох навчальних дисциплін селекційно-насінницького напряму, які читаються на кафедрі (селекція, сортознавство та насінництво польових культур; насінництво і насіннєзнавство; насінництво та сортознавство олійних культур), але й проведення наукових досліджень у цій галузі.

Прикметно, що саме у день великого християнського свята – Вознесіння Христового, 10 червня ц. р. відбулось офіційне відкриття навчально-наукової лабораторії із сортознавства, насінництва і насіннєзнавства ректором університету, академіком НААН України, професором Володимиром Снітинським. В офіційній церемонії відкриття взяли також участь перший проректор ЛНАУ професор Віталій Боярчук, декан факультету агротехнологій і екології доцент Володимир Бальковський, науково-педагогічні працівники і допоміжний персонал кафедри генетики, селекції та захисту рослин. Завідувач згаданої кафедри в. о. професора Петро Завірюха ознайомив присутніх із наявною у навчально-науковій лабораторії апаратурою, її призначенням, змістом нових лабораторних робіт, які виконуватимуть студенти у процесі навчання, методичним і візуальним забезпеченням навчального процесу, що, безумовно, сприятиме підвищенню його якості.

Ректор університету Володимир Снітинський не оминув увагою і планшетну (гербарну) колекцію зернових культур, яку вдалось зберегти кафедрі і не втратити її впродовж більше століття. З погляду сучасності, збережена планшетна колекція зернових культур Академії Рільничої у Дублянах (1901–1918 рр.) є не тільки якісним дидактичним матеріалом для нинішнього покоління студентів, але і тим безцінним генетичним фондом, який дозволяє зберегти колишні генетичні ресурси рослин для майбутніх поколінь і студентів, і науковців. Відновлення, реставрація і створення каталогу планшетної колекції зернових культур Академії Рільничої, а також облаштування нової навчально-наукової лабораторії із сортознавства, насінництва і насіннєзнавства присвячені знаменним датам – 165-літтю Львівського національного аграрного університету, 120-літтю Академії Рільничої і 120-літтю з часу заснування кафедри генетики, селекції та захисту рослин, які урочисто відзначатимуться у жовтні 2021 року.

На завершення офіційного відкриття нової навчально-наукової лабораторії ректор університету академік Володимир Снітинський поставив перед працівниками кафедри низку завдань, які стосувалися перспектив організації навчального процесу у контексті відомої епідеміологічної ситуації, подальших наукових досліджень, розширення виконання кафедрою госпдоговірних робіт на замовлення виробництва.

Газета «Університетські вісті»,

3 (126),  травень-червень 2021 р.

Powered by Web Agency