Матеріально-технічне забезпечення навчання і практичної підготовки студентів

Одним із основних моментів повноцінного забезпечення навчального процесу на кафедрі, що дозволить краще оволодіти програмним матеріалом і у практичних умовах розвинути навички застосування теоретичних знань, засвоїти елементарні методики оцінки якості кормів, проводити наукові дослідження, поліпшити роботу студентського гуртка, є налагодження роботи лабораторії фізіолого-біохімічних досліджень та зоотехнічного аналізу кормів. На кафедрі тваринництва і кормовиробництва наявні дві обладнані стендами навчальні аудиторії, що характеризуються достатнім рівнем унаочнення навчального процесу. Одна із навчальних аудиторій одночасно слугує Музеєм кормів, у якому представлений широкий асортимент кормів та кормових засобів, що використовуються для годівлі тварин, наявна велика снопова колекція польових та зернових культур. Методичний кабінет укомплектований власним бібліотечним фондом, технічними засобами, табличним матеріалом, діапозитивами, формалінізованими колекціями різних видів тварин, плазунів, земноводних, комах, численними анатомічними препаратами, муляжами, а також мірними інструментами для зняття промірів й для екстер’єрної оцінки тварин, штампами для вивчення статей тіла у сільськогосподарських тварин і птиці.

В якості навчально-матеріальної бази використовуються також свиноферма та дослідні поля науково-дослідного центру ЛНУП, філіали кафедр на виробництві.

Присвоєння навчальній аудиторії № 176Л імені професора Г.П. Западнюка та створення на базі навчальної аудиторії № 177Л Музею кормів

Відповідно до ухвали Вченої ради Львівського національного аграрного університету (протокол № 2 від 04.10.2018 року) та згідно з наказом ректора університету, академіка НААН України В.В. Снітинського (наказ № 203 від 05.10.2018 року) було ухвалено присвоїти навчальній аудиторії № 176Л ім’я відомого вченого, педагога, доктора ветеринарних наук, завідувача кафедри тваринництва Львівського сільськогосподарського інституту упродовж 1948–1971 років, професора Гната Павловича Западнюка за його вагомий внесок в організацію й формування кафедри тваринництва і кормовиробництва.

Згідно із цією ж ухвалою та наказом ректора з огляду на наявність на кафедрі тваринництва і кормовиробництва великої колекції зразків кормів й кормових засобів для підвищення ефективності викладання та вивчення низки дисциплін було прийнято рішення створити на базі навчальної аудиторії № 177Л Музей кормів.

Свиноферма ННДЦ ЛНУП

17 червня 2021 р. науково-педагогічні працівники кафедри тваринництва і кормовиробництва вчергове навідались на свиноферму ННДЦ для надання консультативної допомоги та ознайомлення персоналу свиноферми із новими способами профілактики захворювань, організацією повноцінної годівлі й санітарно-гігієнічними вимогами до утримання свиней.

Завідувач кафедри на основі аналізу наявних раціонів годівлі основного стада свиней відзначила, що в цілому вони відповідають потребам різних статево-вікових груп тварин, при цьому умови утримання можна вважати задовільними. У розпорядженні свиноферми є достатня кількість концентрованих кормів, вітамінних препаратів та мінеральних добавок для забезпечення оптимальних приростів маси тіла свиней, наявний запас матеріалу для підстилки. Слід зауважити, що за останні роки у господарстві майже не зареєстровано випадків падежу, серйозних інфекційних захворювань не спостерігалось, тому відсоток збереження тварин є високим.

Powered by Web Agency