День вишиванки – 2022

19 травня 2022 року у Львівському національному університеті природокористування серед здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників відбувся конкурс «Вишиванка – мій генетичний код». Серед численних учасників, що подали заявку і якісну світлину у вишиванці, цьогорічним конкурсним журі одним із переможців у номінації «Краща жіноча вишиванка» було обрано Наталію Огородник, завідувача кафедри тваринництва і кормовиробництва факультету агротехнологій та екології, а у номінації «Краща чоловіча вишиванка» – Сергія Павковича, доцента кафедри тваринництва і кормовиробництва. Нашим лауреатам ректор університету, академік НААН України Володимир Снітинський вручив пам’ятні відзнаки.
Щиро вдячні конкурсному журі за високу оцінку вишиванок наших науково-педагогічних працівників. Зичимо організаційному комітету із проведення «Конкурсу вишиванок» подальшої популяризації цього виду мистецтва не лише серед здобувачів вищої освіти та працівників Львівського національного університету природокористування, але й у світі. Адже вишиванка є своєрідним оберегом для українців, кожен її елемент має глибинне значення. Вона не лише відображає етнічний колорит певного регіону, але й є тим містком, що часто пов’язує цілі покоління. Тому шануймо наші традиції, гідно носімо свої вишиванки як символ самобутності українського народу, уособлення незламності його духу й одвічного прагнення до волі!


Участь студентів кафедри тваринництва і кормовиробництва у Звітній студентській науковій конференції факультету агротехнологій та екології за результатами наукових досліджень 2021 року

12 травня 2022 року в онлайн-форматі на факультеті агротехнологій та екології Львівського національного університету природокористування проходила Звітна студентська наукова конференція, на якій мали змогу представити свої матеріали досліджень найкращі студенти наукового гуртка «Сучасні технології у тваринництві і кормовиробництві».
Цьогоріч серед поданих на конференцію 90 доповідей гідне місце зайняли наукові дослідження студентів кафедри тваринництва і кормовиробництва. Студент групи Аг-41 Олег Максімов виступив із доповіддю, присвяченою вивченню «Урожайності і поживної цінності зеленої маси люцерни залежно від сорту», а студент групи Аг-32 Сергій Федишин розкрив «Особливості формування урожайності й поживної цінності зерна сортів озимого ячменю».
Згідно з висновками Звітної студентської наукової конференції факультету агротехнологій та екології вирішено нагородити наших студентів грамотами за активну участь. Колектив кафедри приєднується до привітань та бажає їм гарного навчання і подальших успіхів у науковій роботі!


Звітування кафедри тваринництва і кормовиробництва про виконану упродовж 2019–2021 рр. роботу

19 квітня 2022 року на вченій раді факультету агротехнологій і екології було заслухано звіт про навчально-методичну, науково-дослідну, виховну, громадську та профорієнтаційну роботу, міжнародні зв’язки й співпрацю у 2019–2021 рр. та перспективи розвитку і підвищення ефективності роботи кафедри тваринництва і кормовиробництва.
Завідувачка Наталія Огородник показала отримані упродовж трирічного звітного періоду колективом кафедри здобутки, відзначила високий рівень викладання та впровадження науково-педагогічним персоналом у щоденну навчальну й наукову роботу передового вітчизняного й іноземного досвіду. До уваги вченої ради було представлено навчально-матеріальну базу кафедри, навчальні аудиторії, одна з яких слугує Музеєм кормів, де зібрано великий асортимент кормових засобів, снопову колекцію польових та зернових культур, методичний кабінет з власним бібліотечним фондом, табличним матеріалом, муляжами, діапозитивами, формалінізованими препаратами різних видів земноводних і комах, мірними інструментами для екстер’єрної оцінки тварин. Було показано світлини зі свиноферми і дослідних полів науково-дослідного центру, а також філіалів кафедри на виробництві, де виконувалась науково-дослідна робота кафедри. Доповідач зазначила, що для якісного забезпечення навчального процесу і практичної підготовки студентів викладачі кафедри через кожні 2-3 роки проходять підвищення кваліфікації у навчальних і науково-дослідних установах України та Польщі. Про відмінно проведену колективом кафедри науково-дослідну роботу свідчать 87 наукових праць, і це не враховуючи кількості навчально-методичної літератури, опублікованої упродовж трирічного періоду. Активність викладачів кафедри в роботі міжнародних конференцій, світових конгресів, симпозіумів, форумів, вебінарів була дуже високою, що підтверджено численними сертифікатами. На кафедрі було проведено круглі столи і міжкафедральні семінари з представниками виробництва.
Завідувачка кафедри звернула увагу членів вченої ради на те, що викладачі постійно поєднують навчальний процес з виховною роботою, проводять роз’яснювальні бесіди зі студентами щодо відвідування занять, формування таких цінностей, як чесність, патріотизм, гуманність, справедливість. Продемонструвала світлини з виїздів у заклади загальної середньої освіти, ліцеї, коледжі Західних областей України, де проводиться профорієнтаційна робота. Було представлено виконання науково-педагогічними працівниками кафедри госпдоговірних тематик з ПАФ «Білий Стік», Міністерством освіти і науки України й ТОВ «НУСІД Україна», озвучено консультативну допомогу агроформуванням Львівської та сусідніх областей, співпрацю з дорадчою службою та з іноземними університетами.
На перспективу завідувачка кафедри окреслила доцільність розширення переліку дисциплін, які б вартувало ввести в навчальний процес, наголосила на важливості підвищення мотивації студентів до навчання шляхом організації зустрічей з представниками провідних аграрних і ресурсних компаній, успішними фермерами та випускниками університету, необхідності покращення матеріально-технічного забезпечення, оновлення комп’ютерної техніки і лабораторного обладнання, придбання реактивів, налагодження роботи лабораторій фізіолого-біохімічних досліджень та зоотехнічного аналізу кормів. У підсумку було сказано, що й надалі викладачі кафедри підвищуватимуть свій професійний рівень, вдосконалюватимуть знання іноземних мов, проводитимуть пошук замовників для виконання госпдоговірних тематик, буде збережено динаміку видавничої діяльності, особлива увага спрямовуватиметься на публікацію у міжнародних виданнях, що належать до наукометричних баз Web of Science та Scopus.
За висновками комісії у складі голови Петра Хірівського й членів Ольги Дидів, Володимира Борисюка та Наталії Качмар усі види робіт науково-педагогічними працівниками кафедри тваринництва і кормовиробництва у 2019–2021 рр. проводились відповідно до вимог і на належному методичному, науковому, профорієнтаційному й виховному рівнях. Перевірка встановила наявність усієї необхідної документації для проведення навчальної роботи, відзначила відповідність базової освіти й наукових профілів викладачів займаним посадам і навчальним дисциплінам. Комісія побажала посилювати міжнародні зв’язки, підвищувати професійний рівень, брати участь у довготермінових закордонних стажуваннях і виконанні міжнародних грантів.
В обговоренні на вченій раді виступили професори Петро Завірюха, Іван Шувар та Петро Гнатів, які високо оцінили роботу кафедри упродовж 2019–2021 рр. і внесли цікаві й конструктивні пропозиції для її подальшого розвитку.Засідання студентського наукового гуртка «Сучасні технології у тваринництві і кормовиробництві»

14 квітня 2022 р. на кафедрі тваринництва і кормовиробництва на платформі Zoom відбулось засідання студентського наукового гуртка «Сучасні технології у тваринництві і кормовиробництві».
У роботі гуртка взяли участь: виконувач обов’язків керівника гуртка, завідувач кафедри Н.З. Огородник, декан факультету агротехнологій і екології, доцент В.В. Бальковський, заступник декана з виховної роботи, доцент С.Я. Павкович і доцент кафедри І.Ф. Дудар. На засіданні було заслухано результати досліджень, виконаних упродовж 2021 року студентами, закріпленими за кафедрою тваринництва і кормовиробництва. Основна тематика наукових доповідей студентів 3-5 курсів стосувалась впливу сортових чи гібридних особливостей кукурудзи, конюшини, люцерни, гороху, бобів кормових, сої, озимих ячменю, пшениці та ріпаку на їх урожайність та поживну цінність, дослідження хімічного складу сіна, зеленої маси, силосу чи зерна злакових і бобових культур та їх травосумішок, залежності продуктивності сільськогосподарських культур від різних чинників, у тому числі від впливу температурних умов й режиму зволоження, способів сівби, застосування добрив, засобів захисту і регуляторів росту в процесі вирощування.
Після заслухання доповідей студентів за результатами досліджень, проведених у 2021 році, було відзначено добру підготовку гуртківцями матеріалів наукових робіт й обрано низку кращих доповідей для делегування на студентську наукову конференцію факультету агротехнологій і екології.
24 березня 2022 р. на платформі Zoom відбулось відкрите лекційне заняття на тему «Технології інкубації яєць і виробництва м’яса птиці». Провела лекцію для студентів груп Аін-21 та Аін-22 РВО «Бакалавр» завідувач кафедри тваринництва і кормовиробництва Н.З. Огородник. На лекційному занятті були присутні: декан факультету агротехнологій і екології доцент В.В. Бальковський, доценти кафедри тваринництва і кормовиробництва С.Я. Павкович та І.Ф. Дудар, а також доцент кафедри екології М.Я. Іванків.


Лектор розкрила важливість птахівництва для забезпечення людей вкрай необхідними на сьогодні продуктами харчування, наголосила на особливостях діяльності цієї галузі й на подальшому її розвитку. Звернула увагу студентів на вітчизняних виробників курятини, які підтримали Збройні сили України, організували благодійне роздавання евакуйованим громадянам нашої країни 4000 тонн своєї продукції та скерували гуманітарну допомогу в осередки найбільш активних бойових дій.


24 березня 2022 р. під час проведення практичної роботи з дисципліни «Тваринництво» доцент кафедри тваринництва і кормовиробництва Сергій Ярославович Павкович після розрахунків потреб посівних площ кормових культур для лактуючих корів поспілкувався зі студентами групи Аг-12 щодо підтримання психологічної стійкості в умовах війни.

Лектор розкрила важливість птахівництва для забезпечення людей вкрай необхідними на сьогодні продуктами харчування, наголосила на особливостях діяльності цієї галузі й на подальшому її розвитку. Звернула увагу студентів на вітчизняних виробників курятини, які підтримали Збройні сили України, організували благодійне роздавання евакуйованим громадянам нашої країни 4000 тонн своєї продукції та скерували гуманітарну допомогу в осередки найбільш активних бойових дій.


18 березня 2022 р. під час занять зі студентами академічних груп Аг-31 і Аг-32 та 23 березня 2022 р. упродовж виховної години зі студентами груп Аг-33сп і Св-ІІІсп доцент кафедри тваринництва і кормовиробництва Іван Франкович Дудар розглянув різні методи залучення цивільного населення до національного спротиву. Викладач відзначив актуальність заходів, що сприяють обороні держави в умовах протидії агресії ворога.
Доцент кафедри Сергій Ярославович Павкович 16 березня 2022 р. провів виховну годину в групах Аг-42 і Зр-41, на якій обговорив зі студентами значення волонтерського руху в Україні у період російсько-української війни. Кожен з присутніх розказав про свій внесок у майбутню перемогу над російськими загарбниками.

З перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації на територію суверенної України науково-педагогічні працівники кафедри тваринництва і кормовиробництва, враховуючи напружену ситуацію у країні, вважають своїм обов’язком під час проведення занять поряд із викладанням основного матеріалу приділяти особливу увагу емоційному стану студентів, щодня відводити декілька хвилин для підняття патріотичного духу серед молоді, роз’яснювати, як реагувати на появу в засобах масової інформації новин, що викликають найбільше занепокоєння та розповсюдження різноманітних фейків, а також наголошувати на важливості взаємодопомоги й підтримки у цей складний воєнний час.

24 лютого 2022 р. завідувач кафедри тваринництва і кормовиробництва Наталія Зіновіївна Огородник, керуючись розробленими Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки МКІП рекомендаціями, з огляду на початок військової агресії росії розглянула на заняттях зі студентами правила поведінки в надзвичайних ситуаціях та в зоні бойових дій під час обстрілу різними видами зброї, пояснила, як правильно реагувати на попереджувальний сигнал «Увага всім», розказала, що необхідно скласти у «тривожну валізу» і які засоби й ліки повинні бути в аптечці першої допомоги. Також ознайомила студентів з інтерактивною картою природних джерел питної та технічної води у межах Львівської міської територіальної громади на випадок відсутності водопостачання. Відповідні матеріали було надіслано й на електронні адреси студентів груп Аг-11сп, Аін-11 та В5-2 для більш детального їх опрацювання.


День поля у ЛНАУ – чудова можливість для викладачів та студентів поспілкуватись із представниками провідних агрокомпаній, обмінятись досвідом та зустріти старих друзів.


Викладачі кафедри взяли активну участь в роботі XXII Міжнародного науково-практичного форуму. З доповіддю на пленарному засіданні про проблеми виробництва органічної продукції виступила завідувачка кафедри Н.З. Огородник, а на секційному – в.о. доцента Т.І. Багай підняв проблематику поширення хвороб соняшника у Західному регіоні України.


Доцент С.Я. Павкович, куратор груп Аг-42 та Зр-41, разом зі студентами відвідав тематичну виставку «У боротьбі за незалежність України: від дідів до внуків». Здобувачі вищої освіти ознайомились з документами та світлинами родин вояків УПА та бійців АТО.


Студенти-гуртківці – активні учасники наукового життя кафедри та факультету

5 жовтня 2021 р. завідувачка кафедри Н.З. Огородник та викладацький склад кафедри разом зі студентами обговорили тематику виступів на форумі «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК».


Плідна співпраця доцентів І.Ф. Дударя та О.Ф. Литвин дає чудовий результат.


Доцент кафедри С.Я. Павкович – науковець, педагог, активний учасник багатьох спортивних змагань.Договірна тематика кафедри.


День гостинності на кафедрі тваринництва і кормовиробництва

10 лютого 2021 року в режимі онлайн відбувся День гостинності на кафедрі тваринництва і кормовиробництва. Завідувач кафедри, д.вет.н. Н.З. Огородник ознайомила учнів Жовтанецького опорного ЗЗСО зі спеціальностями, які можна здобути не лише на факультеті агротехнологій і екології, але й на інших факультетах ЛНАУ – економічному, механіки та енергетики, землевпорядному. Потенційні студенти дізнались про історію ЛНАУ, визначних громадських діячів, що свого часу навчались в університеті.

Н.З. Огородник наголосила на розвиненій інфраструктурі та потужній матеріально-технічній базі університету, що не лише допомагає студентам розвивати професійні навички, але й є платформою для реалізації нових досліджень за широким спектром наукових напрямів. Повідомила про можливість вдосконалювати свої знання, проходячи виробничі практики у провідних закладах вищої освіти та безпосередньо на виробництві у країнах близького і далекого зарубіжжя.

Викладачі кафедри І.Ф. Дудар та Т.І. Багай більш детально розкрили особливості вступу на бакалаврський рівень вищої освіти, переваги навчання на різних спеціальностях, можливості, які у майбутньому відкриваються перед здобувачами вищої освіти. Продемонстрували презентаційний матеріал, що унаочнює реалії студентського життя, показали музеї, комп’ютерні класи, науково-технічну бібліотеку, дослідні поля і сучасні лабораторії, розказали про спортивні секції та творчі колективи, що успішно функціонують і розвиваються у ЛНАУ. Учням було передано календарі, буклети та інші друковані матеріали для кращого ознайомлення зі вступною кампанією в ЛНАУ у 2021 році.


Круглий стіл на кафедрі тваринництва і кормовиробництва

2 лютого 2021 року у рамках круглого столу «Основніаспекти промислових технологій вирощування свиней» завідувач кафедри тваринництва і кормовиробництва Наталія Зіновіївна Огородник окреслила ключові проблеми, пов’язані із запровадженням на виробництві інтенсивних технологій відгодівлі та відтворення поголів’я свиней, наголосила на появі цілої низки захворювань, зумовлених зниженням захисних механізмів в організмі тварин за дії технологічних стресів. На основі аналізу взаємозв’язку між станом імунної системи та розвитком захворювань обґрунтувала важливість конструювання препаратів нового покоління для профілактики імунодефіцитів. У цьому аспекті показала ефективність застосування комплексних ветеринарних препаратів у формі ліпосомальних емульсій для підвищення імунного потенціалу в організмі тварин.

Круглий стіл викликав жваву дискусію і зацікавлення науково-педагогічних працівників кафедр екології, генетики, селекції та захисту рослин, технологій у рослинництві, тваринництва і кормовиробництва та у присутніх на цьому заході студентів.


Науково-педагогічні працівники кафедри тваринництва і кормовиробництва відвідали виставку «Історії життя Героїв Небесної Сотні Львівщини», яка присвячена Дню Гідності та Свободи.
На виставці викладачі кафедри оглянули стенди зі світлинами  наших Героїв-земляків та ознайомились з їхнім життєвим шляхом. Особливу увагу привернув стенд із родинними світлинами Анатолія Жаловаги, уродженця міста Дублян, де коротко представлено історію його життя.

Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Наука про годівлю в інтелектуальному просторі сучасності»

26 листопада 2020 р. у дистанційному форматі на базі Інституту тваринництва НААН відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Наука про годівлю в інтелектуальному просторі сучасності», присвячена 90-річчю від дня народження академіка УААН Григорія Олександровича Богданова (1930).

У роботі конференції взяли участь понад 25 науковців із провідних науково-дослідних установ і закладів вищої освіти України, Польщі й Білорусі. Львівський національний аграрний університет на конференції представляла завідувач кафедри тваринництва і кормовиробництва, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник Наталія Зіновіївна Огородник.

Учасники науково-практичної конференції поділились спогадами про академіка Г.О. Богданова та обговорили актуальні проблеми годівлі сільськогосподарських тварин.


16 грудня 2020 року доцент кафедри тваринництва і кормовиробництва, кандидат сільськогосподарських наук Сергій Ярославович Павкович на базі платформи Zoom у дистанційній формі провів відкриту лекцію з дисципліни «Тваринництво» для студентів факультету агротехнологій і екології груп Аг-12 та Св-11 на тему «Конярство».

Упродовж заняття студенти ознайомились із народногосподарським значенням і біологічними особливостями коней, різними породами, їх молочною та м’ясною продуктивністю, вимогами до утримання, годівлі й вирощування молодняку коней. Лекція викликала у студентів зацікавлення й численні запитання.


Тематичні виховні години, присвячені Революції Гідності та пам’яті Героїв Небесної Сотні

16 листопада 2020 року доцент С.Я. Павкович та старший викладач кафедри тваринництва і кормовиробництва Т.І. Багай провели для студентів груп Аг-32, Зр-31 і Аг-41 відкриті тематичні виховні години на тему «Україна – країна нескорених!», присвячені вшануванню подвигу учасників Революції Гідності та увічненню пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Студенти активно долучились до обговорення згаданих подій Революції Гідності.


22 жовтня 2020 року завідувач кафедри тваринництва і кормовиробництва, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник Наталія Зіновіївна Огородник за допомогою платформи Zoom у дистанційному режимі провела відкрите практичне заняття з дисципліни «Тваринництво» зі студентами факультету агротехнологій і екології групи Аг-14сп на тему «Технологія заготівлі та оцінка якості сіна».

Заняття було змістовним та пізнавальним й викликало значне зацікавлення у студентів, що спричинило їх активну участь в обговоренні принципів оцінки якості та прогресивних технологій заготівлі сіна, вимог до окремих технологічних операцій, причин втрат поживних речовин у процесі висушування трав та особливостей згодовування сіна різним видам сільськогосподарських тварин.


Міжкафедральний семінар «Розвиток сімейних молочних ферм в Україні»

12 жовтня 2020 р. на кафедрі тваринництва і кормовиробництва відбувся міжкафедральний семінар «Розвиток сімейних молочних ферм в Україні». На семінар було запрошено Миколу Петровича Шпека – дорадника кооперативного об’єднання «Рівноправність», залученого до виконання міжнародного українсько-канадського проєкту «Розвиток молочного бізнесу в Україні». У рамках проєкту передбачена допомога для створення та успішного функціонування на теренах нашої держави сімейних молочних ферм.

Участь у семінарі взяли: декан факультету агротехнологій і екології В.В. Бальковський, завідувач кафедри тваринництва і кормовиробництва Н.З. Огородник, доцент І.Ф. Дудар, доцент С.Я. Павкович, провідний фахівець В.Я. Якимець, доцент кафедри екології М.Я. Іванків, старший викладач кафедри генетики, селекції та захисту рослин О.О. Дудар, старший викладач кафедри технологій у рослинництві М.Л. Тирусь, студенти факультету агротехнологій і екології.

Семінар пройшов змістовно і викликав значне зацікавлення з боку студентів та викладачів. Присутні отримали багато корисної інформації й погодились із проведенням майбутніх спільних із доповідачем зустрічей в стінах ЛНАУ, а також на базі в сімейних ферм Західному регіоні України.


Вітаємо з успішним захистом дипломних робіт

1-3 липня 2020 року вперше за умов карантину на факультеті агротехнологій і екології Львівського національного аграрного університету відбулись прилюдні захисти студентів Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти, які виконували дипломні роботи під керівництвом викладачів кафедри тваринництва і кормовиробництва.

Вітаємо наших студентів заочної форми навчання з успішним захистом дипломних робіт та присвоєнням кваліфікації «Магістр з агрономії».


Відвідування музею С. Бандери в селі Старий Угринів та профорієнтаційна робота

Викладачі кафедри тваринництва і кормовиробництва з нагоди 111-ї річниці з дня народження видатного політичного діяча України, провідника ОУН Степана Бандери відвідали Історико-меморіальний музей та його родинну садибу в селі Старий Угринів Калуського району Івано-Франківської області.
Доценти кафедри С.Я. Павкович і І.Ф. Дудар у рамках профорієнтаційної роботи провели зустрічі із старшокласниками низки шкіл Івано-Франківської області.


Відвідування залу стародруків бібліотеки Львівського НАУ

Сьогодні ми не можемо уявити своє життя без книг. Вони допомагають уявити минуле і поглянути у майбутнє, є важливим чинником у формуванні особистості.

5 березня 2020 року у бібліотеці Львівського національного аграрного університету відбулась зустріч, організована директором Наукової бібліотеки Львівського НАУ, кандидатом історичних наук, доцентом Л.А. Пиндою та завідувачем кафедри тваринництва і кормовиробництва, доктором ветеринарних наук Н.З. Огородник для студентів груп Аг-12, Св-11 (куратор-наставник – доцент М.Я. Іванків) та груп Аг-22, Зр-21 (куратор-наставник – доцент С.Я. Павкович).

Любов Арсентівна Пинда розповіла про важливі віхи в історії нашого університету, постаті вчених, що стояли біля витоків його формування. Ознайомила студентів із найважливішими книгами, виданими у Львівському НАУ, що відображають етапи розвитку українських аграрних наукових й освітніх інституцій на теренах Східної Галичини.

Студенти й викладачі кафедри у рамках зустрічі відвідали зал стародруків, експонати якого є неоціненним надбанням Львівського НАУ, оглянули книги, видані латинською, німецькою, французькою, польською та іншими мовами. Студенти дізнались про стилі та форми викладу наукової думки у працях відомих вчених й почерпнули багато цікавого для свого становлення у контексті майбутнього фаху.


Семінар на кафедрі тваринництва і кормовиробництва

17 грудня 2019 року на кафедрі тваринництва і кормовиробництва відбувся семінар, присвячений 125-річчю з дня народження і 40-річчю з дня смерті професора Г.П. Западнюка ‒ видатного вченого, педагога, патріота України.

Семінар провів к.с.-г.н., доцент С.Я. Павкович, який наголосив на важливості вкладу у розвиток кафедри й на науковому доробку доктора ветеринарних наук, професора Гната Павловича Западнюка, котрий упродовж 23 років (з 1948 до 1971 року) був її незмінним завідувачем.

У рамках семінару виступили: декан факультету агротехнологій і екології, к.с.-г.н., доцент В.В. Бальковський, завідувач кафедри тваринництва і кормовиробництва, д.вет.н., с.н.с. Н.З. Огородник, к.с.-г.н., доцент І.Ф. Дудар і к.с.-г.н., в.о. доцента М.Я. Іванків.

Присутні ознайомились із життєвим шляхом професора Г.П. Западнюка й прослухали його патріотичні вірші, один з яких було взято за основу пісні, що увійшла до Золотого фонду українських стрілецьких пісень:

То не грім загримів,
То не бір зашумів,
Не столітні дуби затріщали.
То в завзятій борні,
Віковічній, страшній,
З України кайдани упали.


Змагання з волейболу серед професорсько-викладацького складу

Викладач кафедри тваринництва і кормовиробництва, к.с.-г.н., доцент С.Я. Павкович активно бере участь у змаганнях з волейболу між факультетами ЛНАУ серед професорсько-викладацького складу.

День відкритих дверей на кафедрі тваринництва і кормовиробництва

14 листопада 2019 року факультет агротехнологій і екології ЛНАУ проводив День відкритих дверей. У цьому заході взяли участь старшокласники та випускники загальноосвітніх шкіл і ліцеїв, студенти професійно-технічних училищ та коледжів  Західного регіону України.
У рамках Дня відкритих дверей кафедру тваринництва і кормовиробництва відвідали викладачі й студенти Вишнянського коледжу ЛНАУ, учителі та учні Сколівської ЗОШ І–ІІІ ступенів. Вони ознайомились із історією і сьогоденням кафедри, з експозицією музею кормів та кормових засобів, з експонатами навчальної аудиторії імені Гната Павловича Западнюка.
Студенти і учні виявили зацікавлення навчанням за різними спеціальностями, розпитували про подальші кроки для вступу в університет, перспективу працевлаштування за фахом, проходження закордонних практик, можливість участі у спортивних секціях та творчих колективах.Викладачі кафедри тваринництва і кормовиробництва  І.Ф. Дудар і С.Я. Павкович 22 жовтня 2019 р. відвідали сімейні ферми ФГ «Ліщук» в с. Нагірне та ФГ «Мідас» в с. Городище Самбірського району Львівської області, у яких розводять велику рогату худобу української чорно-рябої молочної і джерсейської порід. У цих господарствах успішно впроваджується проєкт «Розвиток молочного бізнесу в Україні», що проводиться за фінансової та технічної підтримки уряду Канади і за сприяння Львівської аграрної дорадчої служби.

Доценти кафедри ознайомились із реалізацією проєкту «Доїння на пасовищі», розробленого у співпраці з канадським урядом, а також з підготовкою пасовищ, системою випасання корів та способами заготівлі кормів, які застосовуються у цих господарствах. Також вони оглянули страусину ферму у ФГ «Мідас», де ознайомились із технологіями утримання та годівлі страусів.

Викладачі кафедри домовились про проведення спільного семінару та створення на основі вказаних господарств бази для проходження студентами виробничих і переддипломних практик.


8 жовтня 2019 року на стадіоні Львівського національного аграрного університету відбулась спортивно-військова естафета з 10 військово-прикладних видів спорту. На спортивно-військову естафету, окрім п’яти факультетів, прибули збірні команди з семи коледжів Львівського НАУ.

У складі команди факультету агротехнологій і екології, яка зайняла підсумкове четверте місце, активну участь брав доцент кафедри тваринництва і кормовиробництва, к.с.-г.н. С.Я. Павкович.

Доцент С.Я. Павкович змагався у віджиманні на паралельних брусах, переміщенні на рукоходах та перетягуванні линви.


2-4 жовтня 2019 р. Державний науково-дослідний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок за підтримки Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів й Національної академії аграрних наук України проводив VІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Ветеринарні препарати: розробка, контроль якості та застосування».

У рамках конференції директор Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, Головний інспектор ветеринарної медицини України Б. Кобаль наголосив на змінах у реєстрації ветеринарних препаратів в Україні. Головний ветеринарний лікар, голова ветеринарної інспекції Польщі Б. Конопка розповів про особливості організації ветеринарної інспекції та нагляд за безпекою продуктів харчування тваринного походження у Польщі.

Цікаву доповідь про небезпеку й шляхи поширення у Європі африканської чуми свиней представив директор Національного ветеринарного інституту (м. Пулави, Польща) К. Немчук.

Академік НААН, директор ДНКІ біотехнології і штамів мікроорганізмів А. Головко розповів про національний та світовий досвід у організації системи біологічної безпеки у галузі ветеринарної медицини. Начальник відділу інспекції Інституту державного контролю ветеринарних біологічних препаратів та лікарських засобів (м. Брно, Чеська Республіка) П. Муллєрова розказала про специфіку виробництва, розповсюдження та використання ветеринарних лікарських засобів у Чехії. Старший експерт з питань європейського законодавства Я. Добідовська повідомила про зміни у законодавчих актах щодо сільського господарства.

Цікаві й змістовні доповіді були представлені численними доповідачами з Молдови, Білорусі, Грузії й Азербайджану, а також низки закладів вищої освіти та науково-дослідних інститутів з усієї України.

Від Львівського національного аграрного університету на Міжнародній науково-практичній конференції побувала завідувач кафедри тваринництва і кормовиробництва, доктор ветеринарних наук Н. Огородник. Вона ознайомилась із новітніми розробками і ветеринарними препаратами, в тому числі імунобіологічними та кормовими добавками, представленими на українському ринку вітчизняними й іноземними виробниками, з інформацією щодо стандартизації, сертифікації, контролю якості та ефективності застосування нових ветеринарних препаратів і кормових добавок у тваринництві. Особливе зацікавлення викликали сучасні методики визначення залишкових кількостей ліків та токсикантів у сировині й продуктах тваринного походження.


З 8 по 12 вересня 2019 р. у стінах Вроцлавського природничого університету (Польща) проходив XIX International Congress of ISAH 2019 «Animal Hygiene as a Fundament of One Health and Welfare improving biosecurity, environment and food quality».

Конгрес ISAH організовується з 1970 р. і вкотре об’єднав знаних світових вчених, практикуючих лікарів ветеринарної медицини, аспірантів та спеціалістів, які працюють у сфері гігієни, здоров’я і благополуччя тварин, безпеки харчових продуктів тваринного походження, охорони навколишнього середовища й суміжних областей, пов’язаних зі сталим виробництвом тваринницької продукції.

Цього року у рамках Конгресу ISAH працювало 4 секції, на яких виступило близько 100 міжнародних спікерів й було представлено понад 105 постерних доповідей.

Упродовж усієї роботи Міжнародного Конгресу ISAH 2019 представником Львівського національного аграрного університету була завідувач кафедри тваринництва і кормовиробництва, доктор ветеринарних наук Н.З. Огородник. Вона представила новітню розробку – імунотропний вітамінно-мінеральний препарат «Вітармін». Було продемонстровано результати наукових досліджень щодо ефективності застосування розробленого ліпосомального препарату з метою профілактики імунодефіцитів у поросят раннього постнатального періоду розвитку за умов дії стресу, спричиненого відлученням від свиноматок.

На цьогорічному Конгресі ISAH 2019 було оприлюднено інформацію щодо потенційних ризиків поширення у світі зоонозів й загострено увагу на прийнятті першочергових рішень з убезпечення від них людства. Конгрес ISAH 2019 заклав міцний фундамент для налагодження подальшого співробітництва між провідними вченими у області тваринництва й ветеринарної медицини.
5 вересня 2019 року відбулось змагання з бігу на 10 км «Run the World. Львівська десятка», в якому брав участь доцент кафедри тваринництва і кормовиробництва, к.с.-г.н. С.Я. Павкович.

Подія організована для залучення мешканців міста до активних занять спортом та популяризації здорового способу життя. Частина коштів, одержаних з доброчинних внесків учасників змагань, була передана на підтримку Західноукраїнського спеціалізованого медичного центру, який вперше у Львові почав проводити органозберігаючі операції.

У даному забігу доцент С.Я. Павкович показав відмінний результат, фінішувавши на 48 хвилині й 36 секунді й зайнявши серед понад 1500 учасників 437 місце.Делегація Львівського національного агарного університету в університеті природничих наук у Любліні

На запрошення ректора природничого університету в Любліні,    доктора габілітованого, професора Зігмунта Літвінчука з нагоди 65-річчя від дня заснування університету та інавгурації 2019–2020 навчального року вказаний університет відвідала делегація Львівського національного аграрного університету, у складі якої був декан факультету агротехнологій і екології, доцент кафедри тваринництва і кормовиробництва В.В. Бальковський.

Також на запрошення декана факультету агробіоінженерії, доктора габілітованого, професора Кшиштофа Ковальчика доцент В.В. Бальковський був присутнім на зустрічі зі студентами першого курсу, працівниками деканату та факультету. Наш делегат від університету ознайомився з напрямами підготовки фахівців на факультеті, умовами праці, побуту і навчання студентів, побував у новій сучасній науковій бібліотеці університету.

На зустрічі з  представниками університету декан обговорив низку пропозицій для посилення співпраці між навчальними закладами, зокрема щодо стажування, обміну студентськими практиками, публікаціями колективних монографій.


Засідання студентського наукового гуртка «Сучасні технології у тваринництві і кормовиробництві»

19 березня 2019 року на кафедрі тваринництва і кормовиробництва відбулось чергове засідання студентського наукового гуртка «Сучасні технології у тваринництві і кормовиробництві».

Під час засідання наукового гуртка було представлено результати досліджень, присвячених проблемам тваринництва й кормовиробництва у аграрному секторі України. У цьому заході взяли участь студенти 2-6-х курсів факультету агротехнологій і екології та викладачі кафедри. Засідання гуртка розпочала завідувач кафедри, д.вет.н., с.н.с. Н.З. Огородник. У своєму вступному слові вона акцентувала увагу на важливості проведення ґрунтовних наукових досліджень у кормовиробництві та впровадженні отриманих результатів у тваринництво і їх застосування у навчальному процесі при викладанні дисциплін. 

Результати своїх досліджень на засіданні наукового гуртка представили студенти, що навчаються за програмами бакалаврської та магістерської підготовки:

Дмитро Михайлович Чижо, група Аг-52, тема доповіді «Особливості формування продуктивності й поживної цінності зерна озимого жита залежно від сорту»;

Валентин Олегович Щавінський, група Аг-52, тема доповіді «Вивчення особливостей формування урожайності та поживності зеленої маси конюшини лучної залежно від сорту»;

Михайло Миколайович Денисюк, група Аг-51, тема доповіді «Особливості формування продуктивності озимого ячменю залежно від удобрення»;

Дмитро Валентинович Михалінчик, група Аг-51, тема доповіді «Особливості формування продуктивності бобово-злакової травосумішки залежно від рівня мінерального живлення»;

Марія Вікторівна Новосад, група Аг-51, тема доповіді «Особливості формування урожайності і поживної цінності зеленої маси люцерни залежно від сорту».

Представлені наукові доповіді відзначались актуальністю та важливістю. Розгляд досліджуваних тем супроводжувався дискусіями науковців, що свідчить про активне зацікавлення студентів науковою діяльністю кафедри тваринництва і кормовиробництва.

Підводячи підсумки цього заходу, завідувач кафедри тваринництва і кормовиробництва Н. З. Огородник відзначила високий рівень підготовки учасників та висловила вдячність усім присутнім за цікаву й змістовну дискусію.


Випуск магістрів кафедри тваринництва і кормовиробництва ЛНАУ 2019 року

28 лютого 2019 року у Львівському національному аграрному університеті було проведено урочисте засідання Вченої ради ЛНАУ з нагоди випуску магістрів 2019 року. Ця подія зібрала понад 488 випускників, які урочисто у магістерських мантіях заходили до актової зали під оплески батьків та музичний супровід колективів університету.

Урочистості розпочав голова Вченої ради – ректор університету, академік Національної академії аграрних наук України та Академії вищої школи України, професор, доктор біологічних наук Володимир Васильович Снітинський. У своїй промові ректор привітав гордість нашого університету – магістрів-випускників 2019 року, які є продовжувачами славетних традицій та наукових досягнень одного із найдавніших аграрних закладів вищої освіти України. Випускників благословив капелан університету отець Іван Венгрин, він побажав Божих ласк, миру і спокою в Україні.

Активним студентам вручили подяки за успіхи в навчанні та науково-дослідній роботі (участь у предметних олімпіадах, звітній студентській науковій конференції та наукових заходах за межами ЛНАУ), активну участь у художніх колективах ЛНАУ, культурно-масовій роботі (конкурсах, фестивалях, КВН), спорті та громадському житті університету.


Відкрита виховна година, присвячена пам’яті Героїв Небесної Сотні

21 лютого 2019 року було проведено відкриту виховну годину для студентів груп Аг-12 і Св-11 у рамках патріотичного, політичного та морального виховання. Захід було присвячено вшануванню Дня Героїв Небесної Сотні й пам’яті загиблих учасників Революції Гідності.

Заняття розпочав наставник групи, к.с.-г.н., доцент С. Я. Павкович, який зазначив, що з метою увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу й стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування потребує подвиг Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободу людини, європейське майбутнє України. Він наголосив, що ми вшановуємо світлу пам’ять Героїв Небесної Сотні та повинні пам’ятати подвиг людей, які віддали своє життя за наше вільне майбутнє й за волю України.

Крім цього, студенти та викладачі кафедри переглянули короткометражний документально-історичний фільм «Небесна Сотня – ангели, які тримають українське небо», присвячений подіям під час Революції гідності.


Співпраця кафедри тваринництва і кормовиробництва з потенційними абітурієнтами ЛНАУ

09 листопада 2018 року на кафедрі тваринництва і кормовиробництва Львівського національного аграрного університету пройшла зустріч із учнями шкіл Самбірського району: Луківської ЗОШ, Хлопчицької ЗОШ, Бабинської ЗОШ та Підгайчицької ЗОШ, з якими уже багато років поспіль ведеться тісна співпраця. У рамках зустрічі було проведено розширене засідання наукового гуртка «Сучасні технології у тваринництві і кормовиробництві». Учні мали змогу відчути себе науково обізнаними у вирі актуальних аграрних питань, які донесли до них під час своїх доповідей студенти-науковці факультету агротехнологій і екології. Проведений захід заохотив учнів до самостійного та активного розвитку навиків майбутнього науковця.

Під час перебування в університеті вони були приємно вражені знаннями, які надає вищий навчальний заклад студентам, зацікавились широким спектром дисциплін, що викладаються на факультеті агротехнологій і екології, тісною співпрацею кафедри тваринництва і кормовиробництва з різноманітними філіями та можливістю майбутнього працевлаштування. Учні шкіл відвідали музей кормів кафедри та музеї університету й долучились до національного духу та прослухали захоплюючу історію розвитку аграрного вишу.

Одне з актуальних завдань кафедри тваринництва і кормовиробництва – пошук оптимальних шляхів зацікавлення абітурієнтів, навчання й спонукання майбутніх студентів до творчості.


Присвоєння навчальній аудиторії № 176л імені професора Г.П. Западнюка та створення на базі навчальної аудиторії № 177л музею кормів

Відповідно до ухвали Вченої ради Львівського національного аграрного університету (протокол № 2 від 04.10.2018 року) та згідно з наказом ректора університету, академіка НААН України Володимира Васильовича Снітинського № 203 від 05.10.2018 року було ухвалено присвоїти навчальній аудиторії № 176л ім’я відомого вченого, педагога, доктора ветеринарних наук, завідувача кафедри тваринництва Львівського сільськогосподарського інституту упродовж 1948–1971 років, професора Гната Павловича Западнюка за його вагомий внесок в організацію й формування кафедри тваринництва і кормовиробництва.

Згідно із цією ж ухвалою та наказом ректора, з огляду на наявність на кафедрі тваринництва і кормовиробництва великої колекції зразків кормів й кормових засобів, для підвищення ефективності викладання та вивчення низки дисциплін було прийнято рішення створити на базі навчальної аудиторії (№ 177л) Музею кормів.

 


Вітаємо

Кафедра тваринництва і кормовиробництва вітає студентку групи Аг-53 Анастасію Володимирівну Алексюк та її наукового керівника д.вет.н. Н.З. Огородник з отриманням грамоти за кращу доповідь на Звітній студентській науковій конференції за результатами досліджень, проведених у 2017 році.

Студентська конференція проходила 19 квітня 2018 року у Львівському національному аграрному університеті на факультеті агротехнологій і екології. Передувало конференції засідання студентського наукового гуртка «Сучасні технології у тваринництві і кормовиробництві», який функціонує на кафедрі тваринництва і кормовиробництва. Студентку Анастасію Алексюк було визнано одним із найкращих науковців кафедри.

Бажаємо Анастасії й надалі займатися науковою діяльністю та досліджувати актуальні питання агротехнологій вирощування різних сортів сої.


Вийшов з друку навчальний посібник «Фізіолого-біохімічні основи формування вовнової продуктивності овець»

У 2017 році вийшов з друку навчальний посібник д.с.-г.н., професора П.В. Стапая , д.вет.н., завідувача кафедри Н.З. Огородник, к.с.-г.н., доцента В.В. Бальковського , к.с.-г.н., доцента С.Я. Павковича «Фізіолого-біохімічні основи формування вовнової продуктивності овець» («Новий Світ – 2000», 2017. 150 с.).

У навчальному посібнику узагальнено дані літератури та результати власних досліджень з проблематики формування, росту і збереження кількісних та якісних показників вовнової сировини. Зокрема, висвітлено питання морфофізіології шкіри і особливостей метаболізму в цьому органі та його вовноутворювальних структурах – волосяних фолікулах. Наведено дані про структурну організацію, хімічний склад, фізичні властивості вовнового волокна та чинники, які впливають на процеси вовноутворення, формування руна та його захисних властивостей.

Окремі розділи присвячені характеристиці складу жиропоту та його функцій, обґрунтуванню механізмів виникнення найбільш поширених вад вовни (стоншення, пожовтіння і звалювання волокон). Описано способи їх попередження та ліквідації.

Навчальний посібник призначений для наукових співробітників, викладачів, аспірантів та студентів закладів вищої освіти І–ІV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки України. Він буде корисним для широкого кола науковців, викладачів, студентів закладів вищої освіти аграрного профілю, спеціалістів органів державного управління й усіх зацікавлених станом і тенденціями розвитку аграрної сфери.


Вітаємо

Кафедра тваринництва і кормовиробництва вітає Анастасію Володимирівну Алексюк, студентку групи Аг-42 та її наукового керівника професора кафедри, д.вет.н. Н.З. Огородник з отриманням грамоти за кращу доповідь на Звітній студентській науковій конференції, за результатами досліджень, проведених у 2016 році.

Студентська конференція проходила 06 квітня 2017 року у Львівському національному аграрному університеті на факультеті агротехнологій і екології. На засіданні студентського наукового гуртка, який функціонує на кафедрі тваринництва і кормовиробництва, Анастасію Алексюк було визнано одним з найкращих науковців.Вітаємо

У рамках Міжнародного студентського наукового форуму «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК», який проходив 14–16 вересня 2016 року, на факультеті агротехнологій та екології відбулися наукові засідання у трьох секціях: «Екологічна безпека сільськогосподарського виробництва», «Сучасні агротехнології та тенденції їх розвитку» і «Духовне виховання молоді та культурне відродження села».

У засіданнях взяли участь студенти Львівського національного аграрного університету, Уманського національного університету садівництва, Миколаївського національного аграрного університету, Львівського інституту економіки і туризму, Латвійського сільськогосподарського університету (Латвія), Краківського економічного університету (Польща), Старопольської вищої школи в м. Кєльце (Польща), а також Екологічного коледжу та Золочівського коледжу Львівського національного аграрного університету.

Основна тематика наукових доповідей студентів на конференції «Екологічна безпека сільськогосподарського виробництва» відображає актуальні питання у сфері видобутку енергетичних природних ресурсів, а саме екологічні проблеми енергоощадження та альтернативної енергетики, що базується на ресурсах відходів харчової промисловості і сільськогосподарського виробництва. Суттєву увагу було приділено  вивченню екологічного стану ґрунтів в умовах техногенних забруднень та впливу ерозії, формуванню фітоагроценозів і їх впливу на стан ґрунтів, особливостям ведення сільського господарства на забруднених радіонуклідами територіях, проблемам і перспективам застосування генетично модифікованих організмів у сучасному світі, екологічним аспектам інтенсифікації  сільськогосподарського виробництва.

За активну участь в роботі конференції відзначили грамотами наступних студентів: Марію Томащук (5 курс ЛНАУ), Оксану Гусак (4 курс ЛНАУ), Ярину Паночко (магістрант ЛНАУ), Єлизавету Заленську (4 курс Уманського національного університету садівництва), Артура Арутюняна та Якова Архіпова (2 курс Миколаївського національного аграрного університету).

Основна тематика наукових доповідей студентів на конференції «Сучасні агротехнології та  тенденції їх розвитку» відображає актуальні питання у сфері виробництва природної продукції із застосуванням технології No-till, дослідження урожайності та якості зерна пшениці озимої, ячменю ярого, ріпаку озимого, картоплі, цукрового буряку залежно від системи обробітку ґрунту та технології вирощування; також суттєву увагу було приділено вивченню вирощування саджанців яблуні, груші, суниці, винограду, малини, порічок, чорної смородини у умовах ННДЦ Львівського національного аграрного університету.

За активну участь в роботі конференції відзначили грамотами наступних студентів: Лілію Ружило (магістрант ЛНАУ), Ангеліну Здрок (6 курс ЛНАУ), Альону Осіїк (6 курс ЛНАУ), Анастасію Алексюк (4 курс ЛНАУ), Романа Когута (6 курс ЛНАУ).

Основна тематика наукових доповідей студентів на конференції «Духовне виховання молоді та культурне відродження села»: мова і шляхи її використання в рекламі, сучасна лексикографія університету, масова культура та її вплив на формування сучасної української молоді, культура та звичаї українського села, політична соціалізація студентської молоді, ефективні рекламні прийоми на ринку будівельних послуг, конфлікти в студентському середовищі, ґендерні стереотипи в сучасному суспільстві, тенденції розвитку сакральної архітектури.

За активну участь в роботі конференції відзначили грамотами наступних студентів: Мар’яну Люту (4 курс ЛНАУ), Ольгу Стеблій (2 курс ЛНАУ), Іванну Біденко (2 курс ЛНАУ), Григорія Тіткова (2 курсу ЛНАУ), Дмитра Янюка (2 курсу ЛНАУ).

Powered by Web Agency