Навчально-методичне забезпечення компонентів освітньо-професійної програми «Технології захисту навколишнього середовища» ОС «Бакалавр»

Код

н/д

 

Компоненти освітньої програми

 

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти загальної підготовки ОПП

ОК 1

Історія України

екзамен

ОК 2

Філософія

екзамен

ОК 3

Ґрунтознавство з основами геології

екзамен

ОК 4

Іноземна мова (основна)

залік, екзамен

ОК 5

Вища математика, інформаційні технології та системологія

екзамен

ОК 6

Фізика з основами біофізики, метеорології та кліматології

екзамен

ОК 7

Хімія та біогеохімія

екзамен

ОК 8

Біологія

залік, екзамен

ОК 9

Трудове право

залік

ОК 10

Загальна екологія

залік, екзамен

ОК 11

Технології використання відновних джерел енергії

екзамен, курсова робота

ОК 12

Технології захисту заповідних територій

екзамен

ОК 13

Захист навколишнього середовища від екотоксикантів

екзамен

ОК 14

Безпека життєдіяльності та охорона праці

екзамен

Обов’язкові компоненти професійної підготовки ОПП

ОК 15

Хімія навколишнього середовища та санітарно-хімічний аналіз

залік

ОК 16

Технологічні методи захисту навколишнього середовища

екзамен, курсова робота

ОК 17

Екологічна стандартизація та нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

екзамен

ОК 18

Оцінка впливу на навколишнє середовище

екзамен

ОК 19

Інженерна екологія

екзамен

ОК 20

Утилізація, рекуперація та рециклінг відходів

залік, екзамен, курсова робота

ОК 21

Моніторинг навколишнього середовища

екзамен, курсова робота

ОК 22

Технології захисту водного середовища

екзамен, курсова робота

ОК 23

Природоохоронне законодавство

залік

ОК 24

Технології захисту атмосферного повітря

екзамен

ОК 25

Технології захисту ґрунту

екзамен

ОК 26

Тваринництво

екзамен

ОК 27

Основи системного аналізу впливу на навколишнього середовища

екзамен

 

Навчальна практика

залік

 

Виробнича практика

залік

 

Дипломне проектування

захист кваліфікаційної роботи

 Вибіркові компоненти загальної підготовки ОПП

Вибір дисципліни з блоку 1

ВК 1.

Дисципліна загальноуніверситетського вибору

залік

Вибір дисципліни з блоку 2

ВК 2.

Дисципліна загальноуніверситетського вибору

залік

Вибір дисципліни з блоку 3

ВК 3.

Українська мова за професійним спрямуванням

екзамен

Соціологія

Етика і естетика

Релігієзнавство

Вибір дисципліни з блоку 4

ВК 4.

Соціоекологія

екзамен

Екологічна культура

Екологічна етика

Екоосвіта

Вибір дисципліни з блоку 5

ВК 5.

Екологічна хімія

залік

Біохімія рослин

Біохімія тварин

Біохімія

Вибір дисципліни з блоку 6

ВК 6.

Оцінка техногенного впливу на навколишнє середовище

залік

Екологічне інспектування

Екологічний менеджмент

Економічна оцінка природокористування

Вибір дисципліни з блоку 7

ВК 7.

Агроекологія

екзамен

Екологічна експертиза в с.-г. виробництві

Технології виробництва органічної продукції

Збалансоване природокористування сільських територій

Вибір дисципліни з блоку 8

ВК 8.

Радіоекологія

екзамен

Радіобіологія

Моніторинг радіаційного стану екосистем

Радіаційна безпека антропогенної діяльності

Вибіркові компоненти  професійної підготовки ОПП

Вибірковий блок 1

ВБ 1.1.

Технології захисту навколишнього середовища у цукровій промисловості

екзамен

ВБ 1.2.

Технології захисту навколишнього середовища у м'ясо-молочному виробництві

екзамен

ВБ 1.3.

Технології захисту навколишнього середовища у спиртово-горілчаному виробництві

екзамен

ВБ 1.4.

Технології захисту навколишнього середовища у борошномельній і хлібопекарській промисловості

екзамен

ВБ 1.5.

Технології захисту навколишнього середовища у шкіргалантерейній промисловості

екзамен

Вибірковий блок 2

ВБ 2.1.

Технології захисту лісових ресурсів

екзамен

ВБ 2.2.

Технології захисту водних ресурсів

екзамен

ВБ 2.3.

Технології захисту земельних ресурсів

екзамен

ВБ 2.4.

Технології захисту мінерально-сировинних ресурсів

екзамен

ВБ 2.5.

Технології захисту рекреаційних ресурсів

екзамен


Powered by Web Agency