Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти загальної підготовки ОП

ОК 1

Організація аграрного сервісу

екзамен

ОК 2

Інформаційні технології та геоінформаційні системи

залік

Обов’язкові компоненти професійної підготовки ОП

ОК 3

Спеціальна генетика та біотехнологія у рослинництві

екзамен

ОК 4

Аналітичний агрохімсервіс та управління якістю ґрунтів

залік, екзамен,

курсова робота

ОК 5

Прогноз і програмування врожаїв сільськогосподарських культур

екзамен, курсова робота

ОК 6

Світові агротехнології та системи інтенсивних технологій

екзамен, курсова робота

ОК 7

Методологія наукових досліджень в агрономії

залік

ОК 8

Аграрне право

залік

ОК 9

Інтегрований захист рослин і фітомоніторинг

екзамен

ОК10

Охорона праці в галузі та цивільний захист

залік

ПП

Переддипломна практика

звіт

КЕ

Комплексний кваліфікаційний екзамен

звіт

КР

Проєктування та захист кваліфікаційної (дипломної) роботи

захист кваліфікаційної магістерської дипломної роботи

Вибіркові компоненти загальної підготовки ОП

ВК 1

Дисципліна загальноуніверситетського вибору

залік

Вибір дисциплін з блоку 1

ВК 2.1

Філософія органічного землеробства і збалансоване природокористування

екзамен

ВК 2. 2

Педагогіка вищої школи

екзамен

Вибіркові компоненти професійної підготовки ОП

Вибірковий блок 1

ВБ 1.1

Аграрний консалтинг

екзамен, курсова робота

ВБ 1.2

Екологізація технологічних процесів у кормовиробництві

екзамен

ВБ 1.3

Технології виробництва продукції дрібного тваринництва

екзамен

Вибірковий блок 2

ВБ 2.1

Технології органічного рослинництва

екзамен, курсова робота

ВБ 2.2

Екологічні основи захисту рослин

екзамен

ВБ 2.3

Системи удобрення в органічному рослинництві

екзамен

Вибірковий блок 3

ВБ 3.1

Технології вирощування олійних культур

екзамен, курсова робота

ВБ 3.2

Насінництво та сортознавство олійних культур

екзамен

ВБ 3.3

Якість та переробка насіння олійних культур

екзамен

Вибірковий блок 4

ВБ 4.1

Технології вирощування енергетичних культур

екзамен, курсова робота

ВБ 4.2

Екологічні основи застосування добрив і моніторинг родючості ґрунтів

екзамен

ВБ 4.3

Якість і переробка енергетичних культур

екзамен


Powered by Web Agency