Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 614-л від 16 травня 2019 року у період з 27 травня по 29 травня 2019 року на факультеті агротехнологій і екології Львівського національного аграрного університету проходила акредитація освітньо-професійної програми «Захист і карантин рослин» зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» за першим (бакалаврським) рівнем галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство».

В складі експертної комісії працювали:

- Віталій Петрович Федоренко – професор кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин Національного університету біоресурсів та природокористування України, доктор біологічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, голова експертної комісії;

- Василь Трохимович Саблук – завідувач відділу фітопатології і ентомології Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук, професор, член експертної комісії.

Експертна комісія детально опрацювала матеріали акредитаційної справи, ознайомилася з кадровим, організаційним, навчально-методичним, інформаційним та матеріально-технічним забезпеченням освітнього процесу, оцінила рівень теоретичних і практичних знань, умінь та навичок студентів за результатами виконання комплексних контрольних робіт.

За підсумками перевірки експертна комісія сформувала висновок, згідно з яким умови та рівень підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Захист і карантин рослин» зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, стан науково-дослідної роботи, навчально-методичного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу відповідають ліцензійним умовам і вимогам до акредитації.

Attachments:
FileОписFile size
Download this file (Експертний висновок.pdf)Експертний висновок.pdf 4787 Kb
Powered by Web Agency