5 червня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 36.841.04 у Львівському національному аграрному університеті успішно відбулися прилюдні захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Зокрема кандидатську дисертацію захистила асистентка кафедри екології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Лілія Петрівна Кіт на тему «Техногенне забруднення агроекосистем важкими металами, їх вплив на антиоксидантну та імунну систему гусей». Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Роман Петрович Параняк.

Кандидатську дисертацію на тему «Агроекологічні аспекти нагромадження йонів кадмію і свинцю у Brassica oleracea var. capitata L. та Beta vulgaris L. в умовах Західного Лісостепу» захистив асистент кафедри екології Львівського національного аграрного університету Андрій Ігорович Дидів. Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор, академік НААН України Володимир Васильович Снітинський.

Представлені дисертаційні дослідження розкривають нові важливі аспекти захисту довкілля від техногенних забруднень, мають як теоретичне, так і практичне значення для вирішення питань одержання екобезпечної продукції сільського господарства, зокрема птахівництва й овочівництва. Молоді науковці представили велику кількість опублікованих наукових праць у фахових виданнях, у тому числі за кордоном, засвідчили новизну своїх досліджень патентами на корисні моделі. Роботи отримали численні позитивні відгуки від неофіційних опонентів з усієї України, були вміло презентовані їх авторами. Здобувачі продемонстрували високий рівень підготовленості й ерудиції.

Члени спеціалізованої вченої ради зазначили високу якість підготовки авторефератів, змістовність та належний рівень доповідей здобувачів, звернули увагу на перспективу розвитку представлених напрямів досліджень. За результатами голосування спеціалізована вчена рада К 36.841.04 при ЛНАУ одностайно підтримала пропозицію присудити Лілії Петрівні Кіт та Андрію Ігоровичу Дидіву наукові ступені кандидатів сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Голова спеціалізованої вченої ради, доктор біологічних наук, професор, академік НААН України Володимир Васильович Снітинський урочисто вручив диплом кандидата наук асистентці кафедри екології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Ніні Ігорівні Градович, яка захистила дисертацію на попередньому засіданні.

Вітаємо дисертантів та їх наукових керівників та бажаємо не зупинятись на досягнутому!


Powered by Web Agency