8-12 вересня 2019 р. на базі Природничого університету у Вроцлаві (Республіка Польща) відбувся XIX Міжнародний Конгрес ISAH 2019 «Animal Hygiene as a Fundament of One Health and Welfare improving biosecurity, environment and food quality», на якому побувало понад 300 учасників з різних куточків світу.

У рамках Конгресу ISAH розглядались актуальні питання гігієни, добробуту і здоров’я тварин, стійкості збудників хвороб до антибіотиків, якості та безпечності харчових продуктів тваринного походження, використання у годівлі тварин нових кормових добавок, епідеміології інфекційних і незаразних захворювань, включаючи ті, що становлять небезпеку для людей, особлива увага була зосереджена на способах їх профілактики. Низка доповідей була присвячена проблемам бджільництва й розвитку аквакультури, потенційним ризикам, пов’язаним із впливом тваринництва на довкілля, збереження агробіорізноманіття, ефективного і альтернативного землеробства.

Від Львівського національного аграрного університету делегатами Конгресу ISAH були завідувач кафедри тваринництва і кормовиробництва, доктор ветеринарних наук Н.З. Огородник і доцент кафедри екології, кандидат біологічних наук М. Я. Онисковець.

Н.З. Огородник на Конгресі ISAH представила наукову доповідь на тему «Іmmune status of the piglets organism and its correction by the liposomal preparation «Vitarmin» in condition of stress», що стосувалась розробки й вивчення впливу нового комплексного ліпосомального препарату «Вітармін» на імунобіологічну резистентність організму поросят за умов дії стресу.  

М.Я. Онисковець показала свої дослідження на тему «Effects of lead on the level of heat shock proteins еxpression in the blood cells and various organs of Scaly Carp» щодо рівня протеїнів теплового шоку у крові та органах коропа лускатого за впливу йонів Плюмбуму.

Міжнародний Конгрес ISAH 2019 сприяв створенню міждисциплінарних мереж вчених, що працюють у сфері тваринництва й суміжних до тваринництва галузей.Powered by Web Agency