17–20 вересня 2019 р. в рамках XХ Міжнародного науково-практичного форуму проходила Міжнародна наукова конференція «Ґрунтознавство й агрохімія: історичний досвід, стан та актуальні перспективи», присвячена 100-річчю кафедри агрохімії та ґрунтознавства ЛНАУ.
Мета конференції полягала у проведенні наукових дискусій на міжнародному рівні з актуальних питань аналізу історичного процесу становлення ґрунтознавства й агрохімії в Західній Україні, функціонального стану ґрунтів і ґрунтового покриву України під впливом їх тривалого використання та хімізації землеробства, раціонального удобрення культур, перспектив органічного землеробства та аналітичного агрохімсервісу агрогосподарств.
Для участі в роботі конференції були запрошені науковці закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, докторанти, аспіранти, студенти, представники науково-виробничих структур. Всього у конференції взяли участь 90 осіб. Окрім учасників з України (73), на конференції були присутні також науковці з Польщі (11), Молдови (5) та Республіки Білорусь (1).
Робота конференції була проведена за наступними тематичними напрямами:
1. Функціональний стан ґрунтів і трансформація ґрунтового покриву, проблеми охорони й розширеного відтворення їх родючості;
2. Динаміка агрохімічних властивостей окультурених ґрунтів, органічне землеробство, овочівництво й виноградарство;
3. Раціональні системи удобрення культур в агрономічному, екосистемному й економічному аспекті;
4. Методичні й організаційні проблеми аналітичного агрохімсервісу агрогосподарств, сертифікації ґрунтів та органічної продукції. Матеріали учасників конференції опубліковані у фаховому збірнику наукових праць «Вісник Львівського НАУ» (серія «Агрономія») та збірнику матеріалів ХХ Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій».