Природничий університет в Любліні – сучасний державний вищий навчальний аграрний заклад з доброю репутацією серед вчених і роботодавців Польщі, з яким колектив Львівського національного аграрного університету підтримує багаторічні дружні і тісні зв’язки у різних напрямах співпраці відповідно до укладеної угоди.

У Люблінському природничому університеті навчається понад 8000 студентів. Вони здобувають освіту на 6 факультетах з понад 70 спеціальностей. З ними співпрацюють 60 ЗВО інших країн у рамках програми Erasmus+ та двосторонніх угод. Це означає, що студенти мають можливість частину року навчатись за межами Польщі.

Нещодавно на запрошення наукового комітету ХХ Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій»  у Львівському НАУ перебувала делегація дружнього університету і взяла участь в його роботі у складі д-р габ., професора Галіни Ліпінскої – завідувачки кафедри луківництва і ландшафтного дизайну, д-р габ., професора Тереси Вилупек – головної воєвудської інспекторки з охорони рослин і насінництва в Любліні, д-р інж. Гелени Цвінталь та д-р. інж. Адама Гаврилюка. Гості ознайомилися з науковими досягненнями нашого університету, його історією, умовами навчання студентів і праці колективу, відвідали історичні місця м. Львова.

За участі доктора с.-г. наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України І. А. Шувара і гостей відбувся круглий стіл на тему «Стан та перспективи розвитку аграрної науки і практики у контексті сучасних глобальних змін клімату» з керівниками підрозділів Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА. Під час зустрічі обговорено низку актуальних проблем сучасного аграрного виробництва, характерних для аграріїв обох країн. Зокрема, йшлося про удосконалення навчальних програм, пов’язаних з підготовкою фахівців карантинних, насінних  інспекцій, якості засобів захисту рослин та їх ефективного застосування, а також обміну досвідом у сфері аграрного виробництва, перероблення, зберігання  та збуту продукції. Запропоновано укласти угоду про співпрацю під час наступної зустрічі.

У відповідь на запрошення ректора природничого університету в Любліні д-р габ., проф. Зігмунта Літвінчука з нагоди 65-річчя від часу заснування університету та Інавгурації 2019–2020 навчального року ректора Львівського НАУ на високому зібранні  репрезентувала делегація у складі декана факультету агротехнологій і екології доц. Володимира Бальковського і професора кафедри технологій у рослинництві Івана Шувара.

Окрім того, на запрошення декана факультету агробіоінженерії д-р габ, проф. Кшиштофа Ковальчика вони представляли наш університет у зустрічі зі студентами 1-го курсу, працівниками деканату та факультету. Наші делегати ознайомилися з напрямами підготовки фахівців на факультеті, умовами праці, побуту і навчання студентів, побували у новій сучасній науковій бібліотеці університету.

Обговорено низку пропозицій для активізації співпраці між навчальними закладами, зокрема щодо стажування, обміну студентськими практиками, колективних публікацій, які підтримано обома сторонами зустрічі.