У рамках вимог сучасного освітнього простору освітньо-професійна програма повинна не лише мати чітко сформульовані цілі, що відповідають місії і стратегії закладу вищої освіти, а й забезпечувати програмні результати навчання з урахуванням позицій і потреб зацікавлених сторін (стейкхолдерів). З метою врахування тенденцій розвитку спеціальностей 201 «Агрономія», 202 «Садівництво та виноградарство», 203 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня «Бакалавр», ринку праці, галузевого та регіонального контексту при формуванні відповідних освітньо-професійних програм на факультеті агротехнологій і екології Львівського національного аграрного університету 19 листопада 2019 р. відбулося розширене засідання вченої ради факультету та семінар-зустріч стейкхолдерів в галузі агрономії, садівництва та виноградарства та захисту рослин зі студентами.

Декан факультету агротехнологій і екології доцент Володимир Васильович Бальковський, розпочинаючи розширене засідання вченої ради факультету, закцентував увагу на важливості тісної співпраці між стейкхолдерами та університетом задля формування в здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Агрономія», «Садівництво та виноградарство», «Захист і карантин рослин» відповідних знань, умінь та навичок для професійної діяльності, спрямованих на вирішення комплексних завдань з організації і технології виробництва високоякісної екологічно безпечної сільськогосподарської продукції та збалансованого природокористування через теоретичне та практичне навчання.

Модератором семінару-зустрічі стейкхолдерів зі студентами виступив завідувач кафедри технологій у рослинництві член-кореспондент НААНУ, професор Володимир Володимирович Лихочвор, який наголосив, що важливим завданням освітньо-професійної програми на сьогодні є формування у студента інтегральних компетентностей, пов’язаних зі здатністю розв’язувати складні фахові задачі та практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та відповідністю зональних умов.

Запрошені стейкхолдери були представлені керівниками та провідними спеціалістами сільськогосподарських підприємств Західного регіону України, фермерських господарств, агрофірм, регіональними представниками міжнародних компаній. Учасниками зустрічі були: Ігор Клюс – головний агроном МПП «Обрій», Микола Ільницький – регіональний керівник міжнародної компанії «Кортева»; Дмитро Мороз – заступник директора сільськогосподарського підприємства «Агро ЛВ лімітед» міжнародної компанії Контінентал Фармерз Груп»; Дмитро Папроцький – керівник ФГ «Прогрес»; Роман Папроцький – головний агроном агрофірми «Лугова»; Володимир Альохін – менеджер компанії Торговий дім «Насіння»; Олександр Голодюк – головний агроном агрофірми «Барком»; Денис Рибкін, Іван Дацків – представники міжнародної компанії «БАСФ»; Андрій Тарапата – менеджер міжнародної компанії «Адама»; Олег Меткий – керівник агрофірми «Метагро»; Борис Кушпіт – керівник фермерського господарства.

У виступах стейкхолдери розповіли про політику та діяльність своїх підприємств, господарств, агрофірм та компаній, окресливши основні вимоги аграрного ринку праці до формування фахових компетентностей та програмних результатів навчання здобувачів вищої освіти за другим (бакалаврським) рівнем за освітньо-професійними програмами «Агрономія», «Захист і карантин рослин», «Садівництво та виноградарство».

Зустріч стейкхолдерів зі студентами та подальша співпраця факультету агротехнологій і екології Львівського НАУ дозволить покращити якість практичної підготовки здобувачів вищої освіти та забезпечити здобуття ними компетентностей, необхідних для подальшої професійної діяльності.

Powered by Web Agency