Згідно з наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» освітньої програми «Технології захисту навколишнього середовища» у Львівському національному аграрному університеті 4 березня розпочала роботу експертна комісія.

До складу групи експертів входять:

Галина Всеволодівна Крусір – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та природоохоронних технологій Одеської національної академії харчових технологій (керівник експертної групи);

Ірина Григорівна Коцюба – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри екології Державного університету «Житомирська політехніка»;

Ольга Вячеславівна Литвиненко – здобувач вищої освіти (Національний транспортний університет).

Згідно з планом роботи експертів у перший день були проведені зустрічі з:

• гарантом ОП – Оксаною Тимофіївною Мазурак;

• керівництвом та менеджментом ЛНАУ – В.В. Снітитинським, В.М. Боярчуком, О.Я. Микулою, В.В. Бальковським, П.Р. Хірівським;

• з викладачами, які відповідають за зміст та реалізацію освітньої програми, що акредитується;

• зі студентами та представниками студентського самоврядування.

Завершальним етапом першого робочого дня експертної групи був огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОП. Експерти відвідали бібліотеку ЛНАУ, кабінети-музеї (зоологічний музей, кабінет ботаніки, кабінет ім. Я. Зайшлого), навчальні аудиторії, хіміко-токсикологічну лабораторію кафедри екології, а також лабораторію відновлюваної енергетики та енергозбереження.

Другий робочий день експертної групи розпочався зі зустрічі з роботодавцями, які представляють такі установи та організації: Державна екологічна інспекція у Львівській області, Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА; ВП Рава-Руський шпалопросочувальний завод; СП ТзОВ «Етрус»; Яворівський національний природний парк; Національний природний парк «Північне Поділля».

На запланованій зустрічі експертів із адміністративним персоналом були присутні: В.М. Боярчук, О.Я. Микула, В.В. Бальковський, О.Я. Іщенко, Р.А. Шмиг, Т.Б. Качура, П.Р. Хірівський, Г.О. Косилович.

Підсумком другого робочого дня була відкрита зустріч з усіма охочими учасниками освітнього процесу. На зустрічі було активно обговорено процес трансформації вищої освіти в Україні, принципи формування та удосконалення навчальних планів та освітніх програм в напрямку практичної підготовки та спеціалізацій, які дотичні до агровиробництва та процесу переробки сільськогосподарської продукції.

Третій день роботи експертної групи – «День суджень», який передбачає внутрішню зустріч експертної групи.


Powered by Web Agency