5-7 листопада 2020 р. згідно з наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти №1703-Е від 29.10.2020 р. у Львівському національному аграрному університеті у віддаленому (дистанційному) режимі проходить акредитаційна експертиза освітньої програми «Агрономія» (ID у ЄДЕБО 19385) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія». Робота експертної групи проходить в онлайн-режимі.

Програма онлайн-візиту:

05.11.2020 р.

09:30–10:00 – зустріч з керівництвом та менеджментом ЛНАУ (відеоконференція).

10:15–11:15 – зустріч зі здобувачами вищої освіти денної і заочної форми навчання (відеоконференція).

11:30–12:00 – зустріч з представниками студентського самоврядування (відеоконференція).

12:15–13:15 – зустріч з академічним персоналом (відеоконференція).

14:45–15:15 зустріч із адміністративним персоналом (відеоконференція).

15:30–16:00 – відкрита зустріч (відеоконференція).

16.15–16.45 – зустріч з роботодавцями (відеоконференція).

06.11.2020 р.

09.00–10.00 – огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОП (відеоконференція).

10.15–11.15 – зустріч із допоміжними (сервісними) структурними підрозділами (відеоконференція).

11.30–12.30 – зустріч з гарантом ОП.

14.15–14.45 – резервна зустріч.

15.00–15.15 – фінальна зустріч.

07.11.2020 р.

09.00–18.00 – внутрішня зустріч експертної групи.

Powered by Web Agency