27–29 вересня 2021 р. згідно з затвердженою програмою візиту експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у Львівському національному аграрному університеті було проведено низку зустрічей у вигляді відеоконференцій за допомогою платформи Zoom.
Програму візиту експертної групи розпочато із зустрічі з гарантом ОПП, з керівником і менеджментом ЗВО.
Наступною відбулася зустріч членів експертної групи із завідувачем кафедри екології к.б.н., доц. П.Р. Хірівським та науково-педагогічними працівниками, які безпосередньо відповідають за зміст освітньо-професійної програми (к.б.н., доц. Н.Є. Панас, к.с.-г.н., доц. Т.М. Дацко, к.с.-г.н., доц. Н.В. Качмар, к.б.н., доц. Г.А. Лисак, д.т.н., проф. А.М. Тригуба, к.т.н., доц. В.В. Пташник, к.с.-г.н., доцент Б.В. Кректун, к.с.-г.н., в.о. доц. М.Я. Онисковець, к.х.н., доц. Г.Ю. Уйгелій, к.с.-г.н., доц. О.В. Зеліско).
Наступні зустрічі експертів відбулися за участю здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОПП «Технології захисту навколишнього середовища», представників студентського самоврядування університету, керівника Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ЛНАУ.
Під час запланованої зустрічі експертів із роботодавцями відбулося жваве обговорення ОПП, яка акредитується. Підняті проблемні питання організації заходів зі збереження довкілля, участі в даному процесі органів державної влади та приватних структур. Обговорено питання активізації залучення господарських та управлінських структур до реалізації навчального процесу у ЗВО.
Від роботодавців у зустрічі взяли участь: М.С. Мальований, д.т.н., професор, завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування НУ «Львівська політехніка»; О.Д. Зинюк, к.т.н., доцент, директор Західного наукового центру МОН України; М.С. Луців, заступник директора ЛКП «Зелене місто»; Р.М. Гречаник, к.с.-г.н., доцент, директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА; О.Г. Війтик, заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА; Т.М. Колодій, заступник директора ТОВ «ГрінЕра Україна»; С.С. Маруняк, заступник директора Яворівського НПП; Н.М. Олійник, директор РЛП «Верхньодністровські Бескиди»; Т.А. Мазурак, к.т.н., інженер-технолог ТВД; А.І. Мандій, начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) земельних ресурсів Державної екологічної інспекції у Львівській області; Г.П. Лончинська, інженер з охорони навколишнього середовища ВП «Рава-Руський шпалопросочувальний завод»; Д.В. Мороз, менеджер зі зв’язків з громадськістю кластеру «Кам’янка-Бузька» компанії «Контінентал Фармерз Груп».
На початку другого робочого дня експертна група ознайомилася з матеріально-технічною базою, яка використовується під час реалізації ОПП: хіміко-токсикологічною лабораторією, лабораторією відновлюваної енергетики та енергозбереження, біотехнологічною лабораторією, навчальними аудиторіями, кабінетами-музеями (зоологічний музей, кабінет ботаніки, кабінет ім. Я. Зайшлого, практикум лісових екосистем), а також Парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва «Дублянський».
Члени експертної групи також обговорювали важливі проблеми з адміністративним персоналом ЛНАУ (керівником навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти к.е.н., доц. О.Я. Микулою; директором Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти к.е.н., проф. С.М. Онисько; начальником експлуатаційно-технічного відділу з господарської роботи М.В. Кічурою; начальником відділу кадрів к.е.н., доц. М.М. Богач; директором наукової бібліотеки О.Т. Куцин; відповідальним секретарем приймальної комісії к.с.-г.н., доц. Ю.С. Голячук; представником відділу міжнародних зв’язків О.Я. Іщенко; практичним психологом відділу з організації навчально-виховної роботи студентів М.В. Ходаковою).
У відкритій зустрічі з членами експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри екології, кафедри інформаційних систем та технологій, кафедри технологій у рослинництві, кафедри тваринництва та кормовиробництва, кафедри садівництва та овочівництва ім. проф. І.П. Гулька. На зустрічі було обговорено перспективи розвитку спеціальності, що стосуються екологічно безпечних технологій в аграрному виробництві, охорони та збереження водних ресурсів, охорони та відновлення ґрунтів, а також створення моніторингової системи аналізу повітряного середовища.
У фінальній зустрічі за участю гаранта ОПП к.т.н., доцента О.Т. Мазурак, керівника ЗВО д.б.н., професора, академіка НААНУ В.В. Снітинського, першого проректора к.т.н., професора В.М. Боярчука, проректора з наукової роботи д.е.н., в.о. професора І.Б. Яціва, проректора з навчально-виховної роботи к.е.н., доцента Ю.В. Дубневича було обговорено питання забезпечення якості надання освітніх послуг при реалізації ОПП «Технології захисту навколишнього середовища», а також забезпечення якості вищої освіти у ЛНАУ.

Powered by Web Agency