В рамках Міжнародного студентського наукового форуму «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК» 6 жовтня 2021 року на факультеті агротехнологій і екології відбулися наукові засідання у двох секціях, а саме «Екологічна безпека сільськогосподарського виробництва» і «Сучасні агротехнології та тенденції їх розвитку». Карантинні обмеження дозволили комбінувати різні форми реалізації програми конференції: як із залученням сучасних засобів відеозв’язку, зокрема платформи Zoom, так і в аудиторіях.
Основна тематика наукових доповідей студентів на конференції «Екологічна безпека сільськогосподарського виробництва» відображала актуальні питання у сфері дослідження забруднення ксенобіотиками довкілля Львівської області, сучасні технології поводження з твердими побутовими відходами, вплив виробничої діяльності підприємств Західного регіону на стан навколишнього середовища, хіміко-біологічні технології зниження вмісту полютантів у навколишньому середовищі.
На конференції «Сучасні агротехнології та тенденції їх розвитку» студенти представили доповіді, що ілюструють динаміку агрофізичних властивостей ґрунтів Передкарпаття за їх інтенсивного агрогенного використання, продуктивність сортів малини в умовах ННЦ Львівського НАУ, результати вивчення динаміки формування врожаю перспективними гібридами картоплі селекції ЛНАУ, а також особливості формування продуктивності вирощування сільськогосподарських культур у залежності від системи застосування добрив.

Powered by Web Agency